Nieuws Financiën

Vooral veel agrariërs uit Borne en Hengelo met bedrijf gestopt

In Borne en Hengelo zijn de afgelopen vijf jaar relatief gezien de meeste boerenbedrijven van Twente gestopt. In absolute aantallen worden deze gemeenten ingehaald door de grote landbouwgemeenten Hof van Twente en Tubbergen, waar tussen 2010 en 2015 respectievelijk 81 en 67 bedrijven stopten.

Martin Ruesink 15 februari 2016

Boederij stockpixabay

Boeren in Twente en de Achterhoek doen het niet goed en niet slecht als je dat kunt afmeten aan het aantal stoppers van de afgelopen vijf jaar. Met 11 procent minder bedrijven zit de agrarische sector in onze regio precies op het landelijk gemiddelde, zo blijkt uit de jongste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). "Maar de omstandigheden in Twente waren misschien wel wat zwaarder dan gemiddeld", zegt Arjan Bonthuis, "we hebben net als Brabant wat zwaardere eisen voor de mestwetgeving gehad dan andere streken." De melkveehouder uit Zenderen is voorzitter van de gefuseerde LTO-afdeling Twente-Zuid, met leden uit Hof van Twente, Almelo, Borne, Hengelo, Haaksbergen en Enschede.

StoppenPrecies 687 boerenbedrijven sloten afgelopen vijf jaar de deuren in Twente en de oostelijke Achterhoek. In de gemeente Berkelland waren dat er 76, 9 procent van 848 bedrijven die er in 2010 nog waren. Hengelo (20 procent) en Borne (16 procent) voeren verhoudingsgewijs de ranglijst aan. In absolute aantallen gaat het hier om 'slechts' 19 en 14 gestopte bedrijven. Beide gemeenten zijn betrekkelijk verstedelijkt in relatie tot hun totale grondoppervlakte. "Hier speelt denk ik de krapte aan ruimte een rol in het relatief hoge aantal stoppers", zegt Bonthuis, "door de woningbouw, maar ook de aanwezigheid van relatief veel boomkwekers, is de grondprijs in deze gemeenten vrij hoog. Dat heeft zeker een invloed op het aantal boeren dat stopt." Hof van Twente (12 procent) en Tubbergen (11 procent) zitten rond het landelijk gemiddelde van stoppers. In absolute aantallen zit hier een groot gedeelte van de 687 bedrijven in onze regio die sinds 2015 zijn gestopt, namelijk 81 en 67 stuks.

Gemengde bedrijvenVolgens Bonthuis zijn in de Hof van Twente relatief veel gemengde bedrijven (met varkens en melkvee) die de deuren voorgoed hebben gesloten. Bonthuis verwacht vanwege de lage opbrengstprijzen en zwaardere milieueisen dat ook komende jaren varkenshouderijen (met name vermeerderingsbedrijven) en melkveehouderijen stoppen. "Aan de andere kant zien we het aantal jongeren op een agrarische opleiding wat toenemen, dat is mooi voor de opvolging."

Foto: Pixabay