Nieuws Financiën

Vrouw steeds vaker hoofdkostwinner

Ruim een kwart van de vrouwen verdient inmiddels meer dan hun partner. Hiermee zetten vrouwen hun financiële inhaalrace voort. Een overgrote meerderheid van zowel mannen als vrouwen zegt het onbelangrijk te vinden wie van de twee het meest geld verdient. Dit betekent niet dat er nooit ruzie is over financiële kwesties. Ruim een kwart heeft weleens een conflict met zijn/haar partner over geld. Met name twintigers en dertigers ruziën nogal eens met elkaar over de financiën. Dit blijkt uit de ING Vraag van Vandaag van vorige week onder gemiddeld 69 duizend respondenten per dag.

Van onze redactie 11 juli 2016

Vrouwenkostwinner

Kwart van vrouwen is hoofdkostwinner

Ruim een kwart van de vrouwen verdient meer dan haar partner, stellen zowel mannelijke als vrouwelijke respondenten op de ING Vraag van Vandaag. 26% van de mannen geeft aan dat hun partner * meer verdient dan zijzelf. Een vrijwel even grote groep (27%) van de vrouwen zelf zegt meer te verdienen dan hun partner. In 2012 lag het aandeel vrouwelijke kostwinners nog onder de 20%, blijkt uit cijfers van het CBS. Hiermee lijkt het aantal vrouwelijke kostwinners snel door te stijgen **. Met name onder jongere generaties is het aandeel vrouwelijke kostwinners relatief hoog.

Meerderheid vindt het onbelangrijk wie het meest verdient

Ruim driekwart van de mannen zegt het onbelangrijk te vinden wie het meeste geld verdient. Slechts één op de acht mannen vindt het prettiger meer te verdienen dan z’n vrouw. Een even grote groep mannen vindt het juist fijn wanneer hun vrouw meer verdient. Per saldo lijken mannen het zo geen probleem te vinden wanneer hun vrouw meer verdient dan zijzelf ***. Ook de overgrote meerderheid van de vrouwen zegt het niet belangrijk te vinden wie het meest geld in het laatje brengt. Bij vrouwen is de groep die het liefst ziet dat hun man meer verdient iets groter dan de groep die zelf graag hoofdkostwinner zou zijn.

Stapje terug wanneer partner erop vooruit gaat

Vier op de tien mannen zouden minder willen werken, wanneer het inkomen van hun vrouw sterk zou stijgen. De groep mannen die minder zouden willen werken bij sterk stijgende verdiensten van de partner, is hiermee vrijwel even groot als bij vrouwen. Ook dit vormt een aanwijzing dat mannen er geen probleem mee hebben wanneer hun vrouw meer verdient dan zij. Tegelijkertijd zou 1 op de 20 mannen juist méér willen werken als het inkomen van hun vrouw sterk zou stijgen. Dat aandeel ligt bij vrouwen met 1 op de 50 wel beduidend lager.

Jongeren hebben vaker ruzie over financiën

Of de één meer verdient dan de ander is weliswaar niet zo’n issue, maar dit betekent niet dat koppels nooit conflicten hebben over financiële kwesties. Ruim een kwart heeft weleens ruzie met zijn partner over geld. Met name jongeren hebben woordenwisselingen over dit onderwerp: 1 op de 6 twintigers en 1 op de 8 dertigers hebben zelfs ‘regelmatig’ ruzie over financiën. Waarom jongeren vaker geldruzies hebben dan ouderen, kan verschillende redenen hebben. Zo hebben jongeren vaak een lager en meer flexibel inkomen dan ouderen. Ook hebben zij meestal minder spaargeld. Tegelijkertijd hebben ze vaak drukke levens met werk en (soms) kleine kinderen. Daarbij moeten ze soms ingrijpende financiële beslissingen nemen, zoals het kopen van een eerste huis. Deze zaken kunnen een bron van onrust en daarmee conflict vormen. Ouderen hebben doorgaans meer financiële ruimte. Daarbij weten oudere stellen misschien ook beter hoe ze ‘ontluikende’ ruzies over geld tijdig in de kiem kunnen smoren. Zij zijn immers al langer samen en kennen elkaars grillen zo misschien beter…