Nieuws Financiën

Wet BeZaVa: ondernemers, kom vóór 1 oktober in actie

Per 1 januari wordt de wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (BeZaVa) aangepast. Dan kunnen werkgevers ook eigen risicodrager worden voor hun flexmedewerkers. Wil je eigenrisicodrager via een verzekeraar zijn of blijven? Onderneem dan voor 1 oktober actie.

De Ondernemer 11 augustus 2016

De garantieverklaring voor WGA moet dan worden uitgebreid met WGA-flex. Doe je dit niet, of niet op tijd? Dan bent je op 1 januari 2017 voor minimaal drie jaar automatisch publiek verzekerd bij het UWV voor WGA-instroom van vaste én tijdelijke medewerkers. Als je publiek verzekerd bent bij het UWV, kun je nog - na 3 jaar verzekerd te zijn bij het UWV - elk half jaar uitstappen en alsnog kiezen voor eigenrisicodragen.

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA)

Met ingang van 1 januari 2017 wordt de premie voor de Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) voor vast personeel samengevoegd met die voor medewerkers met een tijdelijk contract. Werkgevers kiezen of UWV de uitkering voor zieke medewerkers betaalt, of dat ze zelf de regie voeren over hun zieke medewerkers en dus kiezen voor eigen risicodragerschap. In het eerste geval moeten werkgevers een premie betalen die door UWV wordt berekend via de zogenaamde Werkhervattingskas. Is een werkgever eigen risicodrager, dan kan hij zijn medewerkers zelf verzekeren tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Nu is het nog zo dat werkgevers alleen maar eigen risicodrager mogen zijn voor hun vaste medewerkers. Vanaf 1 januari 2017 komen daar ook de flexmedewerkers bij.

Voor 1 oktober

Wanneer ondernemers die nu al eigen risicodrager zijn – meer dan 60 duizend bedrijven in Nederland – niets doen, wordt de ziekte van zowel hun vaste medewerkers als flexmedewerkers tenminste drie jaar automatisch afgehandeld door het UWV. Wie dat niet wil, zal tijdig in actie moeten komen en hiervoor een verzekering moeten afsluiten. De Belastingdienst moet het voor 1 oktober weten indien je wil eigenriscodragen. De Belastingdienst moet dan de aanvraag voor eigenrisicodragerschap en nieuwe garantieverklaring hebben.

Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid van Vangnetters (Bezava)

Sinds de jaren 90 voert de overheid een beleid dat er op gericht is het ziekteverzuim terug te dringen en de instroom in de arbeidsongeschiktheids­regelingen te verminderen. Dit beleid werkte voor werknemers met een vast dienstverband. Bij tijdelijke arbeidskrachten die ziek uit dienst gaan (de zoge­heten vangnetters), is het langdurig ziekteverzuim nog steeds erg hoog. Daarom wordt op 1 januari 2017 de wet Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid van Vangnetters, de BeZaVa, aangepast.

Grote verantwoordelijkheid Naast de financiële verant­woordelijkheid bij ziekte en arbeidsongeschiktheid van vaste medewerkers zijn ondernemers nu dus ook financieel verantwoordelijk voor medewerkers met een tijdelijk contract. Zo kan het dus zijn dat je als werkgever maximaal twaalf jaar (een deel van) het loon moet doorbetalen aan iemand die nog geen twee weken in dienst is geweest. Dat is een grote verantwoordelijkheid die de overheid daarmee bij de ondernemers legt. Gerelateerde artikelen: Bye bye vaste kracht, leve de flexwerkerDe nieuwe ziektewet, wat verandert er voor ondernemers