Nieuws Financiën

De wet tegen lange betaaltermijnen: dit moet je weten

Als mkb-ondernemer ben je beschermd tegen grote ondernemingen die onredelijk lange betaaltermijnen afdwingen. Er geldt een uiterste betaaltermijn van zestig dagen. De wettelijke bescherming is gunstig, maar wat kun je concreet doen als het jou overkomt?

De Ondernemer 18 november 2019

Betalen factuur mkb betaalmenu

Sander Bierens van Bierens Incasso Advocaten is betrokken geweest bij de totstandkoming van de aangepaste wet. Hij pleit voor een betalingstermijn van dertig dagen van grootbedrijven aan mkb-bedrijven als norm. Wat kun je doen als je met te lange betaaltermijnen geconfronteerd wordt? De adviezen van Bierens op een rijtje.

  • De wet maakt het mogelijk om als mkb-ondernemer een handelsrente op te leggen aan het grootbedrijf. De wettelijke handelsrente bedraagt 8 procent op jaarbasis.
  • Schrijf je afnemer een brief waarin je op de onwettigheid wijst. Grootbedrijven nemen zo’n schrijven serieus omdat het eventueel bij een audit besproken kan worden. Bovendien benadrukken bedrijven in een mvo-statuut dat ze maatschappelijk verantwoord zakendoen en dus niet in strijd met de wet handelen.
  • Bundel je krachten met meer leveranciers, want zo heb je meer onderhandelingsmacht naar het grootbedrijf toe.
  • Voordat je een eventuele vordering uitbesteed aan incassobureau, deurwaarder of incassoadvocaat: ga eerst in gesprek met je afnemer. De vordering blijft overigens vijf jaar na het indienen van de factuur opeisbaar.

Meer advies? Ga naar het MKB Loket

Betaalme.nu wil ook dat het mkb binnen 30 dagen wordt betaald. In het MKB Loket kunnen mkb-ondernemers daarom terecht voor tips, klachtenbehandeling en bemiddeling. Let op, benader het MKB Loket met een speciaal formulier met vragen dat op de site te vinden is. Het MKB Loket neemt bij ontvangst van het ingevulde formulier zo snel mogelijk contact met de ondernemer op om te kijken hoe hij of zij het beste kan worden geholpen. Belangrijk om te weten: Betaalme.nu werkt samen met MKB-Nederland en het Ministerie van Economische zaken en Klimaat.