Nieuws Financiën

Zeeland Seaports boekt circa 10 miljoen euro winst

Zeeland Seaports verwacht over 2016 een winst van zo'n 10 miljoen euro te boeken, schrijft de PZC. Het havenbedrijf heeft een goed jaar achter de rug met 2 procent meer zeeoverslag.

Frank Balkenende (PZC) 15 december 2016

Binnenvaart sluis terneuzen

Dat maakte algemeen directeur Jan Lagasse van het havenbedrijf woensdag in Middelburg bekend tijdens de havenreceptie van Zeeland Seaports, de Zeeland Port Promotion Council en Portiz, de vereniging van Zeeuwse bedrijven die in de havens actief zijn.

Voorlopig

Lagasse onderstreepte dat het om voorlopige cijfers gaat. Vorig jaar was er 8 miljoen winst. Nu 10 miljoen, maar dat bedrag is geflatteerd door een eenmalige vergoeding voor de onteigening van gronden voor de bouw van de tweede zeesluis in Terneuzen. Bovendien moet het havenbedrijf volgend jaar 6 miljoen op tafel leggen als bijdrage in de bouw van diezelfde sluis.

Werkgelegenheid

De zeeoverslag groeide met 2 procent naar 33,6 miljoen ton. Cijfers van de binnenvaartoverslag zijn er nog niet, maar die is ongeveer even groot als de aan- en afvoer van zeeschepen. Ook de werkgelegenheid in en om de havens is met 650 banen (2 procent) toegenomen tot 33.150 arbeidsplaatsen.

WarmCo2

De toegevoegde waarde - bijvoorbeeld banen, ook bij toeleveranciers, en extra verdiensten door verwerking van producten in de havengebieden - is met 16 procent de hoogste van alle Nederlandse havens. En met het zorgenkindje WarmCo2, een samenwerking met Yara om het kassengebied op de Axelse Vlakte van restwarmte te voorzien, gaat het ook beter. Daar hoeft door de komst van nieuwe en uitbreiding van bestaande kassenbedrijven voor het eerst geen geld bij.