Nieuws Financiën

Zeeuwse bedrijfsleven juicht mogelijke fusie havens Zeeland en Gent toe

Bedrijven in de Zeeuwse havens staan achter een eventuele fusie van Zeeland Seaports en de haven van Gent. Ze denken dat grensoverschrijdende samenwerking de beste groeikansen biedt, zo schrijft de PZC.

Van onze redactie 8 november 2016

Haven zeeland 1

In Gent is tijdens de Vlaams-Nederlandse top de handtekening gezet onder het onderzoek naar fusie. PORTIZ en de VeGHO-Voka Oost-Vlaanderen, de verenigingen van 550 bedrijven die in de havens zijn gevestigd, juichen zo'n onderzoek toe.

Samen optrekken

Hoewel er tussen de Nederlandse en Belgische havens verschillen in bestuur en regelgeving bestaan, zien de bedrijven in de havens dat niet als onoverkoombaar. Ze wijzen erop dat beide havens inmiddels ook commercieel regelmatig samen optrekken. Dat gebeurt onder meer op buitenlandse beurzen waar ze de beide havens als één economisch gebied aanprijzen.

Tiende van Europa

Beide verenigingen zien een aantal duidelijke plussen, zoals schaalvoordelen en kostenbesparingen. Indien de fusie doorgaat, dan worden de Zeeuwse haven en die van Gent de tiende haven van Europa en de zevende in Noordwest-Europa.