Nieuws Innovatie

MKB-Nederland en VNO-NCW: ‘nieuw innovatiebeleid moet van tekentafel naar praktijk’

Nederlandse bedrijven committeren zich voor miljarden aan investeringen in onderzoek en ontwikkeling op voor Nederland belangrijke maatschappelijke uitdagingen en nieuwe technologie, zoals slimme klimaatoplossingen, nieuwe medicijnen, en artificiële intelligentie. MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij met het plan, maar zien wel verbeterpunten.

De Ondernemer 12 november 2019

Innovatie miljarden bedrijven overheid

''De praktijk zal moeten uitwijzen of het geld allemaal echt los komt''

Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW

De miljardeninvesteringen zijn onderdeel van nieuwe kennis- en innovatieconvenanten die door bedrijven, wetenschappelijke instellingen en het Rijk zijn afgesloten. In totaal brengen alle partners in 2020 zo’n 5 miljard euro bij elkaar op 25 belangrijke terreinen en een aantal sleuteltechnologieën.

Verkokerde potjes geld

Volgens MKB-Nederland en VNO-NCW liggen er mooie afspraken, maar zullen deze zich nog wel moeten bewijzen. Zo lijkt de nieuwe missie in de woorden van de twee organisaties ingewikkeld en spreekt men van vele verkokerde potjes geld en te weinig aandacht voor het mkb. ,,Dit van de tekentafel naar echt succesvolle en langjarige uitvoering brengen is nu dé grote opgave,’' aldus de ondernemersorganisaties.

Lees ook: 7 op 10 bedrijven niet tevreden over eigen prestaties innovatie

Meer aandacht voor brede mkb nodig

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland: ,,In de nieuwe aanpak zitten aantrekkelijke elementen voor het innovatieve mkb. Zo wordt de mkb-regeling voor de topsectoren doorgezet, worden innovatiestages opgezet door hogescholen en hanteert NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, red.) voor het mkb aantrekkelijke co-financieringspercentages. Maar het mkb is wel teveel het sluitstuk van het beleid geweest als ik door de plannen heen kijk. Zo is er echt te weinig aandacht voor kennisverspreiding naar het bredere mkb. We pleiten er daarom bij de begrotingsbehandeling van EZK voor om de regionale ontwikkelingsmaatschappijen op dit punt te versterken, omdat zij hier een goede rol kunnen spelen.''

''Het mkb is wel teveel het sluitstuk van het beleid geweest als ik door de plannen heen kijk''

Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland

,,Het is veelbelovend dat er zoveel middelen vanuit bedrijven gecommitteerd worden om te werken aan deze belangrijke maatschappelijke onderwerpen. Dat hogescholen en de regio’s deelnemen in deze afspraken is ook winst voor bijvoorbeeld de kennisverspreiding'', aldus Hans de Boer voorzitter van VNO-NCW.

Gat tussen bedrijfsleven en publieke aanbod

Wel zal het beleid zich volgens De Boer het komende jaar moeten bewijzen. Zo is het volgens De Boer opvallend dat er een groot gat zit tussen waar het bedrijfsleven in wil investeren -namelijk ruim een half miljard in nieuwe sleuteltechnologieën- en het publieke aanbod van amper 100 miljoen euro.

,,De praktijk zal moeten uitwijzen of het geld allemaal echt los komt. Het beleid vanuit Den Haag is ingewikkeld en verkokerd en moet verder begrijpelijker gebracht worden naar de mensen waar het echt om gaat; de onderzoekers van bedrijven en onderzoekcentra en kennisinstellingen.''