Aangeboden door Big Data Expo

Branded Content Innovatie

Big Data Expo: 'Knip de Digitale Transformatie op in overzichtelijke stukken'

Tijdens Big Data Expo 2023 ontmoeten vraag en aanbod uit de big data-sector elkaar. Alles draait er om het inzetten en laten renderen van big data, vanuit specifieke aandacht voor digitale transformaties, duurzaamheid, Artificial Intelligence (AI) en security en privacy. Een van de exposanten is Xebia, die als IT-consultant grote organisaties helpt concrete stappen te zetten met de inzet van data.

Patrick Wessels 23 augustus 2023

BDE23 DPG fotos 900x600 3
tracking pixel

Guido van den Boom, partner Digital Transformation bij Xebia, en Rens Dimmendaal, Principal Data Scientist bij Xebia, lichten toe waarom dit event juist nu van grote toegevoegde waarde is voor steeds meer organisaties. Van den Boom vertelt: ,,Bij Xebia geloven we niet in megalomane digitale transformatie programma’s. Die zijn vaak te complex om te slagen omdat ze ingrijpen in ieder aspect van een organisatie op hetzelfde moment. Het opknippen van een transformatie in overzichtelijke stukken en daar heel snel waarde leveren heeft een veel grotere kans van slagen. Bijvoorbeeld op het gebied van Data.”

Transformeren vanuit concrete thema’s

In lijn met de focus-thema’s van de Big Data Expo legt van den Boom uit dat dit ‘opknippen’ heel belangrijk is. Hij vertelt: ,,Data als thema – zeker met de komst van GenAI – is hot. En vooral data in combinatie met schaalbaarheid en de wens van bedrijven om dat te realiseren in de vorm van data platforms. Mede daardoor zien we steeds meer bedrijven datakwaliteit echt serieus nemen. Vroeger was dat toch een ondergeschoven kindje. Pas als de data-huishouding op orde is lukt het om er goed mee aan de slag te gaan. en er echt de vruchten van te plukken in de vorm van Business Intelligence (BI) en Artificial Intelligence (AI).”

Rens Dimmendaal, verantwoordelijk bij Xebia voor AI licht toe hoe dat organisaties kan helpen. ,,Generatieve AI is de tegenhanger van voorspellende AI. Waar het daarbij gaat om aanbevelingen en voorspellingen kan AI tegenwoordig tekst en beeld creëren, zoals copy voor websites en apps of afbeeldingen en zelfs video’s.” Hij legt uit dat dit enorme mogelijkheden biedt, maar dat er ook risico’s in schuilen. ,,Als je een schitterende nieuwe hamer hebt lijkt ineens alles op een spijker,” begint hij met een analogie. ,,Organisaties hebben soms onrealistische verwachtingen, om deze nieuwe technologie kort door de bocht toe te passen.”

Slimme AI-toepassing voor grootbanken

Gevraagd naar een concrete use-case vertelt Dimmendaal over grootbanken. ,,De grootbank heeft zakelijk talloze klanten. Accountmanagers en risk-managers willen graag weten wat er bij die klanten gebeurt. Die klanten zijn wereldwijd actief en hebben weer allerlei aftakkingen.” Dat maakt de informatiestroom immens, zelfs bij abonnementen op specifieke nieuwsdiensten. ,,Een normaal mens kan simpelweg niet alles lezen, laat staan controleren.”

Een AI-tool kan dat wel. En belangrijker, zo’n tool scant, filtert en categoriseert wat er staat, dus kan die informatie vervolgens verwerken. ,,We gebruiken AI om alle artikelen en het nieuws te scannen. Door AI de content te laten interpreteren is het vervolgens mogelijk om te filteren op wat er voor grootbanken belangrijk is om te weten. Bovendien kunnen we informatie samen laten vatten, tot een paar regels waarop accountmanagers of risk-managers direct kunnen acteren om risico’s te mitigeren.”

Xebia is de bouwer van zo’n AI-tool, dus het beste aanspreekpunt voor alle benodigde inzichten. Daarnaast wil het bedrijf organisaties zoals grootbanken graag trainen. ,,We denken na over waar in de organisatie AI-tools echt van toegevoegde waarde zijn. En we organiseren workshops, waarmee we klanten sneller door het denkproces heen halen. AI maakt werk in veel gevallen namelijk wel goedkoper en sneller, maar is het ook altijd beter?” Dimmendaal benadrukt dat die kritische mindset belangrijk is om bijvoorbeeld generatieve AI succesvol in te zetten. ,,Als het 100x goedkoper is, maar ook 1 tot 10% minder goed, dan wil je heel kritisch zijn op hoe en waar je het wel of niet inzet.”

Big Data Expo is het eerste platform waar vraag en aanbod uit de big datasector elkaar ontmoeten. Het is het enige evenement in de Benelux dat zich puur en alleen richt op alle facetten van datamanagement. Daarom kunnen wij met trots zeggen dat dit hét event is als het gaat om big data.

Klik hier voor meer informatie.

Stapsgewijze aanpak voor concrete use-cases

Zowel van den Boom als Dimmendaal benadrukken het belang van een stapsgewijze aanpak, gericht op concrete use-cases zoals bij grootbanken. Daarmee zitten ze op één lijn met de Big Data Expo, waar dit jaar de thema’s digitale transformaties, duurzaamheid, Artificial Intelligence (AI) en security en privacy de leidraad vormen voor het volledige programma.

Van den Boom licht toe: ,,Bij Xebia werken we aan transformaties vanuit 7 Service Lines: Transformatie, Software Technology, Cloud, Data, Lowcode, Microsoft en Academy. Bovendien zijn veel van onze consultants ook trainer, en zijn alle trainers sowieso ook consultant. Kennisdeling is een van onze kernwaarden en daarom helpen we onze klanten ook altijd zelf hun capabilities op te bouwen. En we werken zeer pragmatisch: steeds meer bedrijven zetten een data platform op waar alle bedrijfsdata bij elkaar komt. Vroeger werd daarvoor een meerjarenproject opgetuigd waarbij eerst heel lang gewerkt werd aan het bouwen van (bijvoorbeeld) het DWH, waarna de business met use cases aan de slag ging. Dat is acherhaald. Wij bouwen het dataplatform in functie van de use cases (starten met alleen die data objecten die je nodig hebt voor de use case) zodat we heel snel business waarde kunnen realiseren, in productie.”

Big Data Expo 2023: data & analytics inzetten

Het is die insteek die ook tijdens het evenement centraal staat. Zo helpt Big Data Expo 2023 bezoekers betere inzichten in klanten en klantgedrag te krijgen en zijn er allerlei sessies rondom bijvoorbeeld het ontwikkelen van slimme(re) innovatieve producten en diensten.

Centraal staat het controleren, optimaliseren en automatiseren van processen, natuurlijk gecombineerd met het genereren van inkomsten. De sessies geven inspiratie en bieden concrete input, bijvoorbeeld om strategische beslissingen te maken. Wie de Big Data Expo 2023 bezoekt kan beter anticiperen op de toekomst, bijvoorbeeld dankzij informatieve sessies zoals die door IT-consultant Xebia.

Gratis tickets

Bezoek gratis het #1 data event in de Jaarbeurs Utrecht op 12 en 13 september.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor ondernemers.

Ontvang dagelijks onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste ondernemersnieuws