Nieuws Innovatie

TechLeap-boegbeeld Constantijn: ‘Nederland doet te weinig voor goed startup-klimaat'

De focus op de langetermijnontwikkeling van het tech-ecosysteem en digitalisering als motor achter grote maatschappelijke transities ontbreekt in Nederland, net als de middelen en ideeën om innovatieve bedrijven de kans te geven hier een rol in te spelen. Dat zegt Constantijn van Oranje, ambassadeur van Techleap.nl. Hiermee licht hij het jaarlijkse State of Dutch Tech-report toe dat donderdag verschijnt.

Van onze redactie 10 februari 2022

Prins Constantijn Techleap startups

Foto: archief

Startups en scale-ups zijn de innovatieve motor van Nederland: onmisbaar voor het verdienvermogen en concurrentiepositie. Hun maatschappelijke belang wordt de komende jaren alleen maar groter. Ze zorgen voor een techsector die drie keer productiever is, vier keer harder groeit en waarbij de banengroei drie keer zo groot is als andere sectoren. Bovendien bedenken ze nieuwe oplossingen voor de grote maatschappelijke transities op het gebied van klimaat, zorg en de circulaire economie.

Ons land staat bekend als innovatief en heeft veel technologiebedrijven die nieuwe oplossingen bedenken voor deze grote transities. En hoewel iedereen een aantal grote Nederlandse technologiebedrijven kent, zoals Adyen, Mollie en Philips, krijgt de langetermijnontwikkeling van het Nederlandse tech-ecosysteem, in tegenstelling tot andere landen, zowel maatschappelijk als binnen het overheidsbeleid, geen prioriteit.

Daarmee dreigen we op verschillende cruciale gebieden steeds verder achterop te raken, ondanks de investering van 5,6 miljard aan durfkapitaal, ruim drie keer meer dan in 2020. Dit wordt benadrukt in het vandaag gelanceerde State of Dutch Tech report van Sifted (onderdeel van Financial Times) in opdracht van Techleap.nl.

Lees ook: Techleap.nl: ‘Nederlandse ondernemer is niet ambitieus genoeg’

Doorgroei startups naar de scale-up cruciaal voor banen- en economische groei

Er zijn ongeveer 11.000 startups, de techsector heeft inmiddels een totale waarde van meer dan 300 miljard euro. Maar veel startups blijken te blijven steken, onder andere door de beschikbaarheid van talent en de toegang tot kapitaal in de vroegste fase. Maar ook doordat ondernemers vaak ambitie lijken te missen en meer nadruk leggen op het starten van een bedrijf en het bereiken van autonomie, dan het succesvol laten doorgroeien.

Het rapport wijst uit dat slechts 21 procent van Nederlandse startups doorgroeit naar de scale-up-status, wat cruciaal is voor banen- en economische groei op de langere termijn. Andere landen doen het veel beter. De Verenigde Staten hebben zelfs een conversieratio van 60 procent. Om die conversieratio te verhogen en te zorgen dat Nederlandse techbedrijven door kunnen blijven groeien, zijn de juiste randvoorwaarden en investeringen, vooral in de vroege fase, essentieel.

'Waar het kabinet tientallen miljarden vrijmaakt om de problemen rondom de transities op te lossen, ontbreekt de rol van het innovatieve bedrijfsleven in het oplossen hiervan'

Ontwikkelingen in techsector Duitsland en Frankrijk gaan veel harder

Er is in Nederland veel aandacht voor de grote transities waar we de komende jaren voor staan. Een voorbeeld van revolutionaire technologieën die oplossingen kunnen leveren hiervoor, maar op dit moment nog niet volledig benut worden, is deeptech. Als land zijn we met bedrijven als ASML goed gepositioneerd om leidend te zijn op dit vlak, maar vooral Nederlandse investeerders lijken juist de bedrijven die dit kunnen aanjagen in de beloftevolle vroege fase te vermijden, terwijl ze hiermee juist een essentiële impact kunnen hebben op de groei en innovatie in ons land.

In het huidige regeerakkoord worden transities op het gebied van klimaat, zorg en de circulaire economie uitgelicht en ontvangen forse middelen. Maar daar waar het kabinet tientallen miljarden vrijmaakt om de problemen rondom de transities op te lossen, ontbreekt de rol van het innovatieve bedrijfsleven in het oplossen hiervan, net als de middelen en ideeën om bedrijven uit de nieuwe innovatieve economie dit te laten aanjagen. Landen als Duitsland en Frankrijk geven hier wel duidelijk prioriteit aan (zoals een belastingaftrek voor investeerders), waardoor de ontwikkelingen in de techsector daar veel harder gaan.

Lees ook: Prins Constantijn (TechLeap): 'Meer startups moeten de stap hogerop kunnen maken'

'Het ontbreekt in Nederland aan vroege fase kapitaal'

Constantijn van Oranje, Special Envoy van Techleap.nl: ,,De ambities in het regeerakkoord over ‘toekomstig verdienvermogen’ en maatschappelijke transities zullen niet gehaald worden zonder effectieve digitalisering en innovatieve startups. Zij zijn de motor van de nieuwe economie. Iedere sector krijgt zijn Tesla, Beyond Meat, Amazon, Adyen of Moderna. Het Nederlandse verdienvermogen zal afhangen van onze capaciteit om de groei van dit soort bedrijven te faciliteren."

Het ontbreekt volgens Constantijn voorlopig aan vroege fase kapitaal, IT-talent, ambitieuze ondernemers en een effectieve valorisatiepraktijk (effectief omzetten van kennis in producten, processen en diensten) om dit waar te maken. ,,Daar liggen voor de overheid, universiteiten, investeerders en ondernemers de grote gezamenlijke uitdagingen.”

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor ondernemers.

Ontvang dagelijks onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste ondernemersnieuws