Nieuws Innovatie

Schaduwbegroting 2017 voor ondernemend Nederland

Het schaduwkabinet van ONL presenteerde vandaag tijdens de Ondernemersdag 2016 een schaduwbegroting voor 2017. De schaduwbegroting met maatregelen voor de korte, middellange en lange termijn werd aangeboden aan minister Kamp. Hoofdonderwerpen zijn onder andere de Wet Werk en Zekerheid, het radicaal vereenvoudigen van het belastingstelsel en investeren in innovatie.

De Ondernemer 9 september 2016

Groei 1065

Ondernemersorganisatie ONL beschrijft in de schaduwbegroting 'een routekaart naar groei.' Het schaduwkabinet werd in 2013 opgericht door voormalig MKB Nederland-voorzitter Hans Biesheuvel. De schaduwbegroting wordt gepresenteerd als alternatief voor de Rijksbegroting die op Prinsjesdag wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. De maatregelen voor de korte termijn (het begrotingsjaar 2017), middellange termijn en de lange termijn (vanaf 2020) zien er in vogelvlucht als volgt uit (de complete schaduwbegroting is hier te lezen):

Korte termijn:1. Structureel verlagen van de lasten op arbeid2. Wet Werk en Zekerheid terug naar de tekentafel3. Verkorten Loondoorbetaling bij ziekte4. Purpose-driven innovatiebeleid door middel van Innovation Calls5. Winstdelingsregeling voor medewerkers6. Minister van Internationale Handel7. Proeftuinregeling voor Education Hubs8. Particuliere investeringen in startups worden fiscaal aftrekbaarMiddellange termijn:1. Radicaal vereenvoudigen van het belastingstelsel2. Afschaffen Algemeen Verbindend Verklaring cao's3. Digitale infrastructuur als derde Mainport4. Het Ambachtscollege: van minor tot meester5. Juridische Entiteit voor Social Enterprises6. Overheid als launching customer voor startups, circulaire economie en sociale innovatie7. Ombudsman voor ondernemers

Lange termijn:1. Verlagen Collectieve Lastendruk met 50 miljard euro2. Verdubbeling van uitgaven aan innovatie