Nieuws Duurzaamheid

3 tips om slim energie te besparen in je bedrijfspand

Energie besparen in je bedrijfspand is niet vrijblijvend meer. Als je per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas verbruikt (te vergelijken met het elektriciteitsgebruik van 16,5 huishoudens per jaar), geldt er vanaf 2019 voor ondernemers een informatieplicht. Maar ook voor kleinere bedrijven loont energie besparen. Met drie slimme tips helpen we je op weg.

Monique Koudijs | Foto: Pexels 23 maart 2019

Energie zonlicht besparen bedrijfspand

Om meer tempo te maken in het halen van de klimaat- en energiedoelstellingen, gelden er voor bedrijven vanaf 2019 andere regels: bedrijven die meer verbruiken dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas per jaar moeten nu zelf aan de bevoegde instanties melden welke verplichte energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. Dit heet de Informatieplicht Energiebesparende maatregelen.
De verplichting om alle energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder bestond voor deze groep ondernemers al sinds 1993, maar werd onvoldoende nageleefd. Vandaar dat de overheid nu een informatieplicht heeft ingesteld.

Maatregelen Energiebesparing

Welke energiebesparende maatregelen moet je nemen? Voor 19 branches heeft de overheid een lijst met Erkende Maatregelen Energiebesparing (EML) opgesteld. Bedrijven moeten alle energiebesparende maatregelen treffen die op hun branche van toepassing zijn en op die lijst staan (of een alternatief daarvoor). Alle maatregelen hebben een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Denk hierbij bijvoorbeeld aan isolatie van spouwmuren of een weersafhankelijke cv-regeling.

Tip 1: Plaats een weersafhankelijke cv-regeling

Bij een weersafhankelijke cv-regeling wordt de temperatuur van het cv-water afgestemd op de buitentemperatuur. Het voordeel is een lagere cv-watertemperatuur en minder leidingverliezen. De maatregel is toepasbaar in gebouwen met één of meer cv-ketels en levert 1-12% energiebesparing op.

Kleine investering

Een verbetering die een kleine investering vergt, moet volgens de wet (Activiteitenbesluit milieubeheer) meteen worden doorgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan de vervanging van tl-buizen door led-lampen of het verminderen van sluipverbruik van elektrische apparatuur.

Tip 2: Verminder sluipverbruik

Een beeldscherm, printer of koffieapparaat verbruikt nodeloos stroom als ze onnodig aanstaan of in stand-by-modus staan. Meet eens een weekend lang het huidige nachtverbruik en doe dit het weekend erop met alle apparatuur uit. Met een simpele elektriciteitsmeter, een tijdklok en een stand-by-killer kun je voor weinig geld 5-15% op je energieverbruik besparen.

Lees ook: Deze plichten in energiebesparing heb je per 1 juli 2019

Slim energie besparen

Om slim energie te besparen, duiken er steeds meer innovaties en innovatieve toepassingen op die het de ondernemer makkelijk maken aan de wet te voldoen en te werken aan een duurzaam imago. Zo ontwikkelde het bedrijf Orange Climate Autarkis samen met Salca Bouwproducten in de joint venture PCM Technology een slim klimaatplafond.
Het bedrijf maakt daarbij gebruik van een faseovergangsmateriaal dat smelt en stolt naar gelang de gekozen temperatuur, en op die manier warmte opneemt, vasthoudt en afgeeft op de juiste momenten in een 24-uurscyclus. “Simpel gezegd: overdag wordt het koelvermogen vergroot en ’s nachts gebeurt het omgekeerde zonder de bestaande installaties aan te passen”, zegt Walter van Kampen, technisch adviseur bij OC Autarkis.

EZK Energy Award

De techniek, die nog energiezuiniger is dan de traditionele klimaatplafonds (waarbij water door leidingen loopt), paste OC Autarkis toe in hun eigen kantoor. Het leverde niet alleen een besparing op van circa 30% op het energieverbruik, maar tevens een nominatie voor de EZK Energy Award 2018. Deze prijs stelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat beschikbaar aan bedrijven die zich onderscheiden door flink te verduurzamen met vernieuwende technieken of toepassingen die ook breed toepasbaar zijn.

Van Kampen: “We wilden het comfort in de kantoorruimte verhogen zonder de installaties uit te breiden. Behalve de 30% energiebesparing is de temperatuur door dit slimme plafond nu veel stabieler en zorgt dus voor meer comfort. De hittegolf van afgelopen zomer is aan ons kantoor voorbij gegaan.”

Tip 3: Plaats een slim klimaatplafond

Het slimme kantoorplafond werkt als een thermische accu: het neemt overdag warmte op van mensen, computers en verlichting in de ruimte. Daardoor blijft het koeler in de ruimte. ’s Nachts gebeurt het omgekeerde. Resultaat: voor het verwarmen en/of koelen van de ruimte is met een slim klimaatplafond de helft aan koel- en warmtevermogen nodig. Het systeem is in elk kantoor te plaatsen.

Lees ook: Wat je als ondernemer moet weten over reprorecht

Stappenplan Informatieplicht: wat moet je doen?

Stap 1: Bekijk op de website van RVO.nl het webinar Informatieplicht Energiebesparing met uitleg over de informatieplicht en hoe je je als ondernemer kunt voorbereiden op het rapporteren van de energiebesparende maatregelen.

Stap 2: Voldoe je aan de richtlijnen voor de informatieplicht (check op Wet milieubeheer en informatieplicht energiebesparing)? Breng dan eerst in kaart welke maatregelen je verplicht bent uit te voeren: check op de voor jouw branche geldende Erkende Maatregelen voor Energiebesparing. Let op: de informatieplicht betekent niet dat je alle verplichte energiebesparende maatregelen voor 1 juli 2019 ook daadwerkelijk moet hebben uitgevoerd.

Stap 3: Bij het e-loket op de website van RVO kun je vervolgens de verplichte energiebesparende maatregelen melden aan de hand van een afvinklijst. Dit moet je doen voor 1 juli 2019. Ondernemingen die EED-auditplichtig zijn hoeven dit pas voor 5 december 2019 te doen.

Uitzonderingen informatieplicht

Bedrijven die al vallen onder het Europese CO2-handelssysteem (EU ETS), glastuinbedrijven die deelnemen aan het CO2-vereveningssysteem en ondernemers met meerjarenafspraken voor energie-efficiëntie zijn uitgezonderd van de regeling.

Meer tips