Nieuws Duurzaamheid

75% van de ondernemers vindt duurzaamheid belangrijk

Duurzaam ondernemen: het is op zowel op lokaal als internationaal niveau een hot topic. Denk aan het nieuws over de top van het Nederlandse bedrijfsleven dat Spitsbergen bezocht, met als doel dat het nieuwe kabinet een duidelijk klimaatbeleid gaat voeren. Maar ook de lopende formatiepogingen waarin het klimaat, duurzaamheid en het milieu belangrijke thema’s zijn.

Nederland In Bedrijf / Rijksdienst van Ondernemend Nederland 4 juli 2017

Duurzaamheid ondernemen

Het bedrijfsleven anno 2017 is klaar voor duurzame veranderingen. Maar hoe belangrijk vinden ondernemers in Nederland die duurzaamheid nu echt, als je dit vergelijkt met bedrijfsgroei en wint? Nederland in Bedrijf zocht het uit en vroeg aan ruim 1000 ondernemers hoe belangrijk zij duurzaamheid vinden. Daarnaast presenteert ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland cijfers waarin staat dat bedrijven bijna 4 miljard in energie en milieu investeerden in 2016.

Plek drie

Ondernemers vinden duurzaamheid echt belangrijk. Maar liefst drie kwart van de ondernemers geeft aan duurzaamheid belangrijk te vinden. Daarmee komt het onderwerp op plek drie in het onderzoek. Ondernemers vinden allereerst winst belangrijk (82%) gevolgd door sociale betrokkenheid (80%) op de tweede plek.

Stijging aanvragen EIA

Dat Nederlandse ondernemers en bedrijven ook daadwerkelijk investeren in duurzaamheid blijkt ook uit de jaarverslagen 2016 van de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Milieu-investeringsaftrek \ Willekeurige afschrijving milieu-investeringen(MIA\Vamil). De EIA kreeg in 2016 in totaal 17.192 aanvragen binnen. Dat is een stijging van 20% ten opzichte van 2015. Hiermee is in totaal € 1.352 miljoen aan energiezuinige investeringen door ondernemend Nederland gemoeid.

2,6 miljoen voor groene technieken

Voor de MIA\Vamil kwamen in 2016 in totaal 9.698 aanvragen binnen. Met deze aanvragen investeerden Nederlandse ondernemers € 2.616 miljoen in groene technieken. Dit investeringsbedrag is de op twee na hoogste in de zestienjarige geschiedenis van de MIA\Vamil. Dat is ondanks een lager aantal aanvragen dan de afgelopen jaren. In 2016 nam het investeringsbedrag op het gebied van circulaire economie met ruim 50%.

Lees ook: Duurzaamheid is gewoon business

Jonge vs oudere ondernemers

Uit het onderzoek van Nederland in Bedrijf blijkt dat oudere ondernemers minder belang hechten aan duurzaamheid dan jongere ondernemers. Zo vindt binnen de groep jongvolwassenen ruim 85% duurzaamheid belangrijk terwijl dit bij de 50 plussers maar 67%. Dit ligt geheel in lijn met een partij als Groenlinks die ook een zeer jonge achterban heeft. Jonge Nederlanders lijken dus bewuster bezig te zijn met klimaat en duurzaamheid dan ouderen.