Nieuws Duurzaamheid

Advies Remkes: Ondernemersorganisaties nog steeds bezorgd over stikstofkwestie

Ondernemersorganisaties zijn na het advies van de commissie-Remkes nog steeds bezorgd. Sinds een uitspraak van de Raad van State liggen (bouw)projecten stil en krijgen nieuwe projecten die stikstof uitstoten geen vergunning meer. Gisteravond kwam oud-minister Remkes met een alternatief advies dat Nederlands' stikstofprobleem op moet lossen, maar MKB-Nederland en Transport en Logistiek Nederland (TLN) zijn niet onverdeeld positief over het advies.

Redactie / Bureau Mirck 26 september 2019

Remkes advies stikstof mkb ondernemers2

Minister Carola Schouten ontvangt uit handen van Johan Remkes het advies voor het oplossen van het stikstofprobleem © ANP

Stikstof is al decennialang een probleem in Nederland. Door de grote uitstoot in de industrie, landbouw en het vervoer is de biodiversiteit drastisch afgenomen en zijn natuurgebieden beschadigd. De Raad van State bepaalde in mei dit jaar dat projecten die veel stikstof uitstoten daarom per direct stilgelegd moesten worden. Dit leidde ertoe dat met name (bouw)bedrijven in een impasse kwamen. Oud-minister Johan Remkes kreeg als taak om met een nieuw advies te komen om het stikstofprobleem op te lossen.

Noodmaatregelen

Ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW zijn echter niet tevreden met dit advies. Ook Transport en Logistiek Nederland (TLN) blijft bezorgd over het stikstofprobleem.

Remkes adviseert het kabinet om op korte termijn impopulaire beslissingen te nemen. ,,We moeten ons realiseren dat in ons land niet alles kan. Er zijn noodmaatregelen nodig,'' zei hij bij de presentatie van zijn advies. Een van de voornaamste maatregelen van Remkes is om om de maximumsnelheid te verlagen op snelwegen en provinciale wegen, omdat dit al een groot verschil zou maken voor de stikstofuitstoot. Ook adviseert hij de overheid om boerenbedrijven die veel stikstof uitstoten uit te kopen of te saneren. De landbouw zou verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de stikstofuitstoot.

Lees ook: MKB-Nederland: meldpunt en juridische stappen stikstofproblemen

Maar volgens MKB-Nederland is de impasse die er is ontstaan niet doorbroken. Remkes heeft namelijk geen duidelijke oplossing voor de duizenden bouwprojecten die stilliggen door de stikstofuitspraak van de Raad van State. ,,Het kabinet moet er alles aan doen om gemeenten en provincies zo snel mogelijk weer in beweging te krijgen met de vergunningverlening en daarvoor extra mankracht en middelen ter beschikking stellen,'' is de reactie van MKB-Nederland en VNO-NCW.

Vrees voor faillissementen

De ondernemersorganisaties vrezen faillissementen van bedrijven en nog meer schade als het kabinet niet snel met oplossingen komt. ,,Deze impasse duurt nu al maanden, en er gloort ook na vandaag nog steeds geen sprankje hoop dat we hier snel uitkomen. Maar we kunnen al die duizenden ondernemers niet in de kou laten staan. Er zijn twee soorten van urgentie: een voor natuur en milieu, maar ook een voor al die 18.000 projecten die stil liggen.'' Eerder opende de ondernemersorganisatie al een meldpunt voor bedrijven die schade oplopen doordat zij hun projecten stil moeten leggen.

Overheden kunnen volgens MKB-Nederland en VNO-NCW bij het vergunningverleningsproces terugvallen op de stikstofmaxima die voor 2015 werden gehanteerd, vóór het Programma Aanpak Stikstof, dat door de Raad van State naar de prullenbak is verwezen. ,,Onderzoek heeft allang uitgewezen dat alles onder de 1 mol stikstof per hectare per jaar geen negatief effect op de natuur heeft. Laat kleine projecten die nauwelijks stikstoot uitstoten gewoon doorgaan.''

Reactie TLN

Ook TLN vreest dat de maatregelen van Remkes bedrijven niet uit hun impasse halen en vindt dat deaanleg, het onderhoud en de renovatie van wegen snel hervat moet worden
Ook stelt TLN stelt voor dat het kabinet goed kijkt naar de voorstellen die werkgeversvereniging VNO-NCW eerder deed, om het stikstofprobleem op te lossen. Onder meer naar het idee om projecten wel te laten doorgaan, als ze alleen tijdens de bouw(werkzaamheden) met stikstofuitstoot gepaard gaan, maar daarna niet meer.