Nieuws Duurzaamheid

Biomoer krijgt geen groen licht van Bergse gemeenteraad

Vergistingsbedrijf Biomoer wil al jaren uitbreiden en is bereid concessies te doen, maar een meerderheid van de raad gaat niet akkoord, schrijft BN de Stem.

HENK VAN INGEN 24 maart 2017

Download

De uitbreidingsplannen van Biomoer in Moerstraten vinden geen genade in de ogen van de Bergse raad. Volgens een meerderheid past het bedrijf niet in de omgeving en behoort de mestvergister thuis op een industrieterrein. Reden dat de raad weigert een zogeheten verklaring van geen bezwaar af te geven.

Jarenlange strijd

Biomoer probeert al jarenlang haar biomassavergistingsinstallatie, waarmee groene stroom wordt opgewekt uit mest, uit te breiden. De installatie staat op de grens van de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom. De provincie Noord-Brabant en Roosendaal zijn voor deze ontwikkeling, milieuorganisaties en de Markiezenstad zien die niet zitten. Bergen vindt bovendien dat de silo op Bergs grondgebied komt en dat het daarom bevoegd is erover te oordelen. In augustus vorig jaar stelde de Raad van State, het hoogste bestuursrechtelijke orgaan, dat dat inderdaad zo is. En daarmee ligt de kwestie nu voor aan de Bergse gemeenteraad.

Onderhandeling

Tijdens de commissievergadering, eerder deze week, blijkt dat er de afgelopen dagen druk achter de schermen is onderhandeld om de fabriek toch de ruimte te geven. Biomoer heeft met milieuclubs gesproken die de plannen om de capaciteit van de fabriek te verdubbelen (van 25.000 naar 50.000 ton mest per jaar) niet zien zitten en deed een aantal concessies. Zo is de fabriek bereid de uitbreiding terug te schroeven naar 43.500 ton mest, bomen aan te planten zodat de onderneming beter in het landschap past en verkeersmaatregelen te nemen ter voorkoming van problemen door extra verkeer van en naar de vergister.

Lees ook: Enschede omarmt Twence toch

Vergunningsaanvraag

Die aanpassingen leiden niet tot een aanpassing van het standpunt van de milieuclubs. Bovendien wil Biomoer deze aanpassingen pas in een nieuwe vergunningsaanvraag gieten, als de raad akkoord gaat. B en W vinden dat te vrijblijvend, reden dat ze blijven vasthouden aan het niet afgeven van een verklaring van geen bezwaar (over de uitbreidingsplannen).

Bedrijventerrein

GroenLinks, PvdA, BSD, GBWP en Lijst Linssen steunen het college daarin. ,,De locatie is een probleem, niet de vergister an sich. Wij zijn voor groene energie, maar vinden dat de fabriek op een bedrijventerrein thuishoort'', zegt fractieleider Sahin Ergec van de PvdA. De andere partijen, die tegen zijn, volgen die redenatie. Ook het aangepaste voorstel van Biomoer vinden ze te ver gaan.

Sympathie voor ondernemer

D66, CDA en VVD denken daar anders over. ,,Ook wij vinden dat het bedrijf thuishoort op een industrieterrein. Maar nu het er toch staat, slaat wat ons betreft de weegschaal net over richting duurzaamheid. En staan we dus sympathiek tegenover de beperkte uitbreiding'', aldus D66'er Carinne Elion. Annette Stinenbosch (CDA) houdt een emotioneel betoog en roept haar collega-raadsleden op alsnog in te stemmen met de plannen. ,,Het bedrijf is al sinds 2011 bezig. We moeten er ook zijn voor ondernemers. Hoeveel werkgelegenheid is er al verdwenen? Dit bedrijf heeft al heel veel concessies gedaan.'' Ook Rian Govers van de VVD wijst op de werkgelegenheid en vindt het een 'onbegrijpelijk standpunt om de uitbreiding niet toe te staan'.