Aangeboden door Stichting Afvalfonds Verpakkingen

Branded Content Duurzaamheid

Afval scheiden op school en werk: Stichting Afvalfonds Verpakkingen neemt obstakels weg

Hoe ga jij als werkgever om met het scheiden van verpakkingsafval? Het is een vraag die steeds meer gewicht krijgt. Gelukkig zien veel bedrijven het belang van de juiste verwerking. Om ervoor te zorgen dat iedereen goed omspringt met verpakkingsafval biedt Stichting Afvalfonds Verpakkingen een passend inzamelsysteem aan. En het is nog kosteloos ook.

Robbert Daalder 3 mei 2022

Afvalfonds scheiden bedrijfsafval min

Hergebruik van afval is niet alleen goed voor het milieu, maar komt het klimaat ook ten goede. Foto: Stichting Afvalfonds Verpakkingen

Het gaat om een systeem waarmee plastic verpakkingen, drankenkartons en glazen verpakkingen die bij bedrijven vrijkomen gescheiden ter recycling aangeboden kunnen worden. Voor wie de kosten voor het ophalen en recyclen dan zijn? ,,Deze neemt het Afvalfonds voor haar rekening door afspraken te maken met afvalinzamelaars en verwerkers”, zegt Hester Klein Lankhorst als algemeen directeur van Stichting Afvalfonds Verpakkingen. ,,Daarbij ook kijkend naar bestaande marktafspraken. Namens de bedrijven die verpakte producten op de markt brengen, zijn wij verantwoordelijk voor de inzameling en recycling van die verpakkingen. Deze bedrijven financieren dit systeem gezamenlijk door een bijdrage per verpakking aan ons af te dragen.”

''Samen met onze leerlingen werken wij graag mee aan een duurzame wereld''

Klein Lankhorst

Tijdens jaren ’90 niet met afvalscheiding bezig

De wijze waarop Klein Lankhorst het principe uitlegt, bewijst dat ze er bijzonder blij mee is. ,,Het milieu is belangrijk. En al helemaal als het samengaat met onze economie. Wat ik zo mooi vind aan de samenwerking tussen bedrijven en Stichting Afvalfonds Verpakkingen is dat het een grote duurzaamheidsbeweging op gang brengt. Juist nu. Toen ik in de jaren ’90 op de arbeidsmarkt kwam, waren bedrijven niet of nauwelijks met afvalscheiding bezig.”

,,Vandaag de dag is dat gelukkig wel anders”, vervolgt de vrouw die in het verleden onder meer werkzaam was voor het ministerie van Infrastructuur en Milieu. ,,En dat moet ook. Niet alleen om waardevolle grondstof terug te winnen, dat in deze veranderende wereld actueler is dan ooit. Bovendien blijkt uit meerdere recente onderzoeken dat medewerkers voor een betere afvalscheiding op het werk pleiten. Het is mooi om te zien dat bedrijven langzaam maar zeker aan een standaard moeten voldoen en daartoe ook bereid zijn.” Ook wil het Afvalfonds afspraken maken om nascheiding van plastic verpakkingen en drankenkartons te stimuleren. Nascheiding wil zeggen dat deze verpakkingen door machines uit het restafval worden gehaald ter recycling.

Belangrijk om kinderen bij proces van afvalscheiding te betrekken

Het is er eentje die volgens Klein Lankhorst niet meer tot stilstand zal komen. Begin maart was ze op bezoek bij de Da Costaschool in Hilversum, waar de eerste basisschool in Nederland zich heeft ingeschreven voor het inzamelsysteem. Want ook voor deze doelgroep is het aanbod van Stichting Afvalfonds Verpakkingen in het leven geroepen. ,,Het is ontzettend leuk om met kinderen over afvalscheiding te praten. Ik merk het ook aan mijn eigen zonen. Ze weten er al zoveel over. Kinderen denken nog niet in belangen en kijken dus met een open blik naar dit item. Dat levert hele pure discussies op.”

Juf Ellen is leerkracht van groep 7/8 en beaamt de woorden van Klein Lankhorst. ,,Samen met onze leerlingen werken wij graag mee aan een duurzame wereld. Ik ben daarom enorm blij met de samenwerking met Stichting Afvalfonds Verpakkingen. We merken dat dit onderwerp erg leeft bij zowel de leerkrachten als de leerlingen. Hopelijk inspireren wij andere basisscholen om zich ook aan te melden en binnenkort aan de slag te gaan met het scheiden van verpakkingsafval.”

Van der Valk zonder twijfel aangesloten bij loket Afval Goed Geregeld

Kijken we naar bedrijven die het belang inzien van een samenwerking met Stichting Afvalfonds Verpakkingen, dan komen we uit bij Van der Valk. De hotelketen hecht grote waarde aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en heeft dan ook meerdere faciliteiten om karton, plastic folie en hard plastic apart in te zamelen. Toch is het constant aan het kijken waar de scheiding verder kan worden verbeterd.

,,Toen we in contact kwamen met loket Afval Goed Geregeld was het een absolute no brainer om ons aan te melden”, zegt Aart Veth van Van der Valk. ,,Glas wordt al jaren apart ingezameld en is dus al een waardevolle reststroom voor ons. Voor plastic verpakkingen en drinkpakken geldt dat nog niet. Daar brengen we verandering in door mee te doen aan dit initiatief. Zo creëren we een nieuwe waardevolle reststroom.”

Veth voegt eraan toe dat de hotelmedewerkers goede voorlichting zullen krijgen om ervoor te zorgen dat ook de scheiding van dit afval in goede banen verloopt. ,,En omdat er een financiële prikkel is om afval te scheiden, verwachten we dat het management op onze locaties eveneens al het nodige zal doen om dit tot een succes te maken.”

''Hergebruik van afval is niet alleen goed voor het milieu, maar komt het klimaat ook ten goede''

Bianca de Wit, Triodos Bank

Triodos Bank gaat eveneens voor optimalisering

Triodos Bank denkt daar precies hetzelfde over. Deze organisatie voert een duurzame bedrijfsvoering en daar hoort kritisch gebruik van grondstoffen en het beperken van afval volgens hen ook bij.

,,We hebben al best veel verschillende afvalstromen”, vertelt Environmental manager Bianca de Wit van Triodos Bank. ,,Harde, vormvaste plastics is bij ons een aparte afvalstroom, naast zachte plastics. Ook blik houden we apart. Onze afvalverwerker voor het zachte plastic attendeerde ons op het loket Afval Goed Geregeld. Hij vertelde dat als veel bedrijven en organisaties meedoen, zij de PD-afvalstroom (plastic verpakkingsafval en drankenkartons, red.) een stuk efficiënter kunnen ophalen en verwerken. Nu blijken veel bedrijven en organisaties de PD-stroom nog niet te scheiden van het restafval. Dit is ons moment om aan te sluiten.”

Recyclen van plastic dient meerdere essentiële doelen

Hergebruik van afval is niet alleen goed voor het milieu, maar komt het klimaat ook ten goede. Opvallend genoeg zijn er nog altijd veel mensen die dit niet weten. ,,De recycling van 1 ton plastic verpakkingen levert 2,5 ton aan CO2-reductie op. Dat moeten we willen”, onderstreept Klein Lankhorst nog maar eens. ,,En daar komt bij dat we voor onze grondstoffen minder afhankelijk worden van olie uit Rusland. Iets dat gezien de oorlog in Oekraïne nog urgenter is.”

,,Nederland loopt voorop als kennisland, maar we kunnen nog veel meer doen. ’s Werelds grootste bedrijven zien ons land als een ideale plek voor pilots. We zijn een klein land, maar hebben een goede logistiek, het klimaat is goed, we hebben grote havens en goed opgeleide mensen die ook nog eens Engels kunnen spreken. Laten we daar met z’n allen vooral van profiteren. Ken je de slogan ‘Een beter milieu begint jezelf’ nog? Het is inmiddels zoveel meer dan dat. Het is noodzakelijk dat we innovatie omarmen.”

Aanmelden bij online loket Afval Goed Geregeld

Bedrijven die gebruik willen maken van het kosteloze inzamelsysteem kunnen zich bij het online loket www.afvalgoedgeregeld.nl aanmelden. Deze is tot 18 mei geopend. De gescheiden inzameling en recycling van het verpakkingsafval begint per 1 januari 2023.