Aangeboden door ING Nederland

Branded Content Duurzaamheid

“Veel processen kunnen slimmer en beter, en dus duurzamer ”

Recyclen en verduurzamen: al ver voordat die termen gemeengoed werden, zo'n 40 jaar geleden, vond Theo Pouw manieren om de bouw milieuvriendelijker te maken. Hij begon in 1981 op een overslag van wegenbouwmaterialen en groeide uit tot een duurzame toeleverancier voor grond-, wegen-, water-, en betonbouw met vestigingen door heel Nederland. Van pionierswerk in de jaren tachtig en negentig naar vooruitziend en innovatief ondernemen anno 2022. Zoon Alexander Pouw vertelt hoe het bedrijf van zijn vader grenzen verlegt en inspeelt op wetgeving.

Marieke Poelmann 23 november 2022

Theo pouw bouw verduurzamen alexander overdracht familiebedrijf

Hij werkt elke dag met veel plezier en energie van 06.00u tot 18.00u en heeft altijd deel uit willen maken van het bedrijf van zijn vader. Alexander Pouw (47) begon op zijn zestiende met rijden op een kiepwagen en is inmiddels verantwoordelijk voor alle operaties en productieprocessen binnen het bedrijf.

,,Mijn vader loste in de jaren tachtig op een overslag bouwmaterialen van het schip op de auto. In die tijd belandde puin doorgaans bij de stort, maar mijn vader begon in 1987 met het inzamelen van dat puin om het op te breken en certificeren. Vervolgens kon hij het leveren aan de wegenbouw en werd het een circulair systeem. Vanaf de jaren negentig begon hij materialen zoals beton en grond op te waarderen door de vervuiling eruit te wassen om zo te zorgen dat het gerecycled kon worden.”

Waar kwam de wens vandaan om zo duurzaam mogelijk te zijn?

“Als je met nieuwe dingen bezig bent, gaan vernieuwen en verduurzamen al snel hand in hand. Je gaat niet een nieuw proces ontwikkelen dat méér energie verbruikt, het is altijd een win-win situatie. Wij willen altijd toe naar hoogwaardiger: iets waarvoor minder mensen nodig zijn, of waardoor de productie beter of sneller verloopt dan voorheen.

Je kunt je ook beter onderscheiden dan een bedrijf dat niet duurzaam is. Opdrachtgevers bij wie duurzaamheid telt omdat ze bijvoorbeeld bij Rijkswaterstaat, de gemeente of de provincie moeten aantonen dat ze duurzaam werken, kunnen wij goed ondersteunen. Onze producten hebben een lagere MKI- en LCA waarde dan veel concurrenten, zo kiezen klanten eerder voor ons.

Zeker in de jaren tachtig en negentig was duurzaamheid pionierswerk, maar nu eigenlijk nog steeds. Vernieuwen heeft ook veel met wetgeving te maken, je kunt wel iets verzinnen, maar als je het niet gecertificeerd krijgt, heb je er niets aan. Bij de meeste processen zorgen we ervoor dat certificeringsinstellingen meekijken, KIWA bijvoorbeeld. Dan zijn ze betrokken en krijg je ze mee in wat je doet.

Ook merken we dat klanten steeds vaker specifiek naar duurzame producten vragen. Vroeger kwam dat zo’n één à twee keer per jaar voor, nu is het bijna standaard. Soms is er de vrees dat duurzame bouwmaterialen van mindere kwaliteit zijn omdat het al eens is verwerkt, die zorg kunnen we wegnemen. De kwaliteit is minstens zo hoog, al onze producten zijn gecertificeerd en geborgd.”

Hoe zit het met duurzaamheid in je eigen bedrijfsvoering?

,,We kijken uiteraard naar de processen die we ontwikkelen, maar zijn momenteel ook bezig met verduurzaming van ons transport. Onze vestigingen zitten door heel Nederland, maar wat ze met elkaar gemeen hebben is dat ze allemaal aan het water zitten. Er varen vier schepen tussen die vestigingen en het meeste transport doen we over water. Dat is goedkoper, milieuvriendelijker en bedrijfszekerder: een vrachtauto is vervuilender en kan in de file belanden."

,,Op dit moment kijken we of we de schepen kunnen ombouwen zodat ze op waterstof kunnen varen. En we zijn ook bezig met waterstofvrachtauto’s en elektrische vrachtauto’s voor het transport van- en naar de verwerkingsinstallaties. We proberen duurzaamheid zoveel mogelijk te laten doorsijpelen in alle lagen van het bedrijf.”

Hoe gaan jullie om met obstakels en tegenslagen?

,,Ik zeg altijd: ik hoef niet te horen waarom het niet kan, alleen maar waarom het wel kan. Als je bijvoorbeeld een alternatief product hebt ontwikkeld waar nog geen beoordelingsrichtlijn beschikbaar voor is, is dat vaak slechts een kwestie van tijd. Met sommige installaties of producten ben je wel vier of vijf jaar bezig voordat je het er doorheen hebt, je moet een lange adem hebben. Als het makkelijk was, deed iedereen het wel. Maar wanneer mensen zeggen dat iets lastig is, zeg ik: lastig is niet onmogelijk.”

Robbert Kromkamp

Directeur Groenbank ING

,,Steeds meer ondernemers stellen ons de vraag hoe ze kunnen verduurzamen. Ongeveer 60 procent van de bedrijven is bezig met duurzaamheid, het is steeds meer onderwerp van gesprek. De projecten die wij het meest voorbij zien komen, zijn bedrijven die de shift maken van een onderneming die veel energie vraagt, naar eentje die nul op de meter geeft. Een stap verder is een onderneming die zelf energie opwekt, dat is de kant die we uiteindelijk op willen. Als je een beetje vloer- of dakoppervlak hebt, kun je vaak met gemak energie opleveren. Met wat extra isolatie bijvoorbeeld.

Ondernemers die willen verduurzamen, zou ik de volgende drie tips willen meegeven:

  1. Begin vandaag nog, elke dag dat je niet bent gestart sta je alweer achter.

  2. Win zoveel mogelijk informatie in, bijvoorbeeld via klimaatplein.com en ING Groenbank

  3. Kijk naar de subsidiemogelijkheden, daar zijn er tal van zowel landelijk als lokaal niveau. Een subsidieadviseur kan je daar goed bij helpen.”

Meer weten over duurzaam ondernemerschap? Luister en kijk hieronder de uitzending terug van De Week van de Ondernemer op New Business Radio met Robbert Kromkamp als co-host.

Wat voor inzichten heb je opgedaan in de afgelopen jaren?

,,Over het algemeen kunnen dingen vaak slimmer en beter, en dus ook duurzamer. Veel mensen zijn bang om die stap te zetten of de investering te maken. Dat is een drempel, en soms een dilemma: knap je een oude installatie op, of ga je miljoenen investeren in een nieuwe? Ik zeg altijd: probeer het op één A4’tje uit te rekenen: de mensen die je nodig hebt, de energiekosten, en materiaalkosten, dan zie je vanzelf of het loopt of niet."

,,Het gaat er uiteindelijk om dat je in de techniek of het proces gelooft dat je ontwikkelt en je omringt met een team van mensen die bij kunnen sturen. Bij ons weet de werkvloer waarom we iets doen en hoe het werkt. Ik loop elke dag buiten rond en betrek de jongens overal bij. Ik wil graag door hun bril naar dingen kijken, ze hebben inspraak. Zo wordt het draagvlak groot en begrijpt iedereen waarom we dingen op een bepaalde manier aanpakken.”

Is het moeilijk om financiering te vinden voor duurzame ingrepen?

,,We hebben gezocht naar een bank die begrijpt wat wij doen, ING Groenbank bleek het beste aan te sluiten bij onze bedrijfsvoering. Ze denken mee en snappen dat wij processen zelf verbeteren en onze installaties zelf bouwen. We voelen ons gesteund als ondernemers en krijgen het idee dat ING in ons gelooft als bedrijf. Met groenfinanciering verdiepen ze zich echt in onze processen, dat vind ik belangrijk. Soms geven ze ook de juiste richting aan: heb je daar al naar gekeken? Vanuit hun ervaring krijgen we advies waar we echt iets aan hebben.”

Hebben jullie een bepaald doel voor de komende jaren?

,,We zouden graag onze eigen energie op gaan wekken van restwarmte of windenergie. Ook willen we emissieloos gaan produceren. Ik denk dat we dat binnen vijf jaar wel kunnen realiseren. Ik denk dat het haalbaar moet zijn, misschien niet voor 100 procent, maar met 80 of 90 ben ik ook blij.”

Hieronder kun je de hele radio-uitzending van De Ondernemer Live tijdens de Week van de Ondernemer terugkijken. Daarin is Directeur Groenbank ING Robbert Kromkamp te gast en heeft het over de financieringsmogelijkheden van verduurzaming voor het mkb.

tracking pixel