Nieuws Duurzaamheid

Duurzaamheid is gewoon business

In 2015 stelden de Verenigde Naties met goede doelen, wetenschap en grote bedrijven zeventien Werelddoelen op om de wereld leefbaar te houden. Wat kan de Nederlandse ondernemer doen?

KELLY VAN ALPHEN | Julius Caeser Kasujja / Oxfam Novib 8 mei 2017

P19 Oxfam Novib ondernemer Aber Uganda 15495

armoede bestrijden, klimaatverandering aanpakken, een einde maken aan honger; het zijn drie van de zeventien punten die op de agenda staan voor 2030. Grote en complexe thema's. Doelen voor iedereen, we zijn allemaal gebaat bij een duurzame planeet. Maar kun je als 'gewone' ondernemer in Nederland helpen en bijdragen aan duurzame ontwikkeling wereldwijd?

Positieve energie

,,Dat kan'', zegt Onno Smit, Business Developer Sustainability MKB bij Oxfam Novib. Smit werkt bij Oxfam onder meer aan het optuigen van partnerships en de ontwikkeling van het steunprogramma van Ondernemers voor Ondernemers, het grootste sociale MVO-netwerk van Nederland. ,,Hoe ondernemers in Nederland kunnen bijdragen aan een duurzame wereld? Een mooi voorbeeld is een groep ondernemers in Castricum, die wilden zorgen voor het meest duurzame strand van Nederland. Gezamenlijk bedachten zij hoe ze daar invulling aan moesten geven. Om dat soort kleine samenwerkingen gaat het. De positieve energie van samen iets goeds doen voor de wereld.''

Uitbannen van armoede

Ondernemers kunnen ook meehelpen aan een voor sommigen wellicht minder voor de hand liggend doel als het uitbannen van armoede. ,,Zij kunnen bijvoorbeeld een initiatief steunen als het Ondernemers voor Ondernemers-netwerk van Oxfam Novib. ,,Door haar wereldwijde ervaring en netwerk kan Oxfam ondernemers hier laten zien welke onderlinge afhankelijkheden ze tegenkomen tussen de Werelddoelen als klimaatverandering, armoede en extreme ongelijkheid. Nederlandse ondernemers kunnen hierin op hun beurt eigen stappen bepalen."

Raakvlakken met je onderneming

Het is goed om als ondernemer te laten zien waarmee je bezig bent, om anderen te stimuleren zelf na te denken over hun omgeving. ,,Ondernemers begrijpen elkaar beter dankzij de taal van de Werelddoelen en kunnen elkaar aanspreken op dat zo belangrijke gezamenlijk hoofddoel: een leefbare wereld in 2030.'' Zorg er wel voor dat de doelen waaraan je wilt bijdragen, ook goed passen bij jou en het bedrijf, en realiseer je dat ze tegelijkertijd ook heel erg samenhangen. ,,We zijn zo connected; alles is vervlochten met elkaar. Daarom is het goed je doorlopend te informeren en te kijken waar jouw organisatie raakvlakken heeft met verschillende doelen. En dat kan in de loop van de tijd best veranderen.''

Lees ook: Zo maak je van duurzaam een winstgevende business

Gewoon business

Afgezien van het feit dat het mooi is om goed te zijn en te doen voor de wereld, is duurzame ontwikkeling ook gewoon business. Wil je als ondernemer ook op de lange termijn mee blijven doen, dan moet je op tijd inspelen op veranderingen op het gebied van onder meer het klimaat, werkomstandigheden en infrastructuur. ,,Nu denken aan duurzame ontwikkeling, biedt ondernemers op de korte en lange termijn een concurrentievoordeel'', zegt Smit.

Jonge generatie

Het verduurzamen van de onderneming is iets dat vooral speelt bij de jonge generatie ondernemers. Zij hebben vaak meteen al een visie over hoe ze op de lange termijn willen ondernemen met respect voor de omgeving. ,,Deze generatie staat opener voor impulsen en is beter in het benutten van nieuwe technologieën om een bedrijf te laten groeien of een idee groter te laten worden. Duurzaam ondernemen biedt kansen, zeker als je in staat bent om het bedrijf aan te passen aan de huidige maatschappij, en als je het mediagedrag van mensen goed begrijpt.'' De wat oudere ondernemer zie je nu terugkijken en bedenken dat ze nog iets goeds willen achterlaten vanuit een soort geefmotief. ,,Die duurzame focus was geen onderdeel van hun bedrijfsvoering. Nu willen ze kleinere bedrijven helpen, op sociaal of ecologisch gebied.'

Noodzaak tot actie

,,De Werelddoelen bieden ondernemers een raamwerk om met elkaar praten over de toekomst: Wat wil ik achterlaten voor mijn eigen kinderen? Dat is iets heel concreets.'' Afgezien van ideologische en zakelijke afwegingen, wordt de noodzaak tot actie steeds groter. Smit: ,,We moeten met zijn allen een tandje bijzetten om de wereld leefbaar te houden. Ondernemers kunnen hier een mooie rol in spelen.''

8 redenen om mee te doen


1. Business impact
Mondiale problemen zijn van invloed op uw eigen business.

2. Nalatenschap
Denk na over wat u de wereld nalaat met uw bedrijf.

3. Toekomst op het spel
Financieel succes ontlast de toekomst van volgende generaties niet.

4. Kansen op de markt
Er zijn veel grote bedrijven en overheden betrokken bij het klimaatakkoord van Parijs.

5. Gezamenlijke taal
Inspanningen voor duurzaamheid teruggebracht tot een doel.

6. Toewerken naar een doel
Een leefbare planeet voor iedereen in 2030.

7. Do it-mentaliteit
Intrinsieke motivatie om zelf actie te ondernemen en niet te wachten op anderen.

8. Trots
Ondernemers delen hun bijdrage graag met hun netwerken in lokale en wereldwijde community's.