Aangeboden door Neele-Vat Logistics

Branded Content Duurzaamheid

Duurzame mobiliteit in Rotterdams havengebied dankzij reizennaarjewerk.nl

Havenbedrijf Rotterdam gaat de uitdaging aan om de bereikbaarheid van bedrijven in de Rotterdamse haven de komende jaren flink te vergroten én te verduurzamen. Neele-Vat is een van de eerste bedrijven die hiermee aan de slag is gegaan. De mobiliteitsscan van reizennaarjewerk.nl heeft inzicht gegeven in alternatieve vervoersmogelijkheden voor hun medewerkers.

Anke Derkse 11 april 2022

Duurzame mobiliteit in Rotterdams havengebied dankzij reizennaarjewerk nl1 min

De mobiliteitsscan van reizennaarjewerk.nl heeft inzicht gegeven in alternatieve vervoersmogelijkheden voor hun personeel. Foto: Roy Borghouts

Neele-Vat heeft in de Rotterdamse haven twaalf vestigingen met zo’n 700 medewerkers, van Zwijndrecht tot aan de Maasvlakte. Voor de vestigingen op de Maavlakte is bereikbaarheid met het OV een grote uitdaging, aangezien deze locatie een slechte OV-verbinding kent en medewerkers genoodzaakt zijn om met de eigen auto naar het werk te gaan. Dat zat Miriam Winkel, HR-manager van Neele-Vat toch niet echt lekker. ,,In ons streven naar duurzame mobiliteit zijn we op zoek gegaan naar alternatieven”, aldus Winkel. ,,We willen bij onze medewerkers bewustwording bewerkstelligen op het gebied van duurzaamheid. Geen gemakkelijk thema en dus is het zaak om iedereen er goed bij te betrekken.”

‘’We willen bij onze medewerkers bewustwording bewerkstelligen op het gebied van duurzaamheid”

Miriam Winkel, HR-manager Neele-Vat

Mobiliteitsscan

Via het Havenbedrijf Rotterdam kwam Winkel in contact met Maaike Adriaens, een van de ‘mobiliteitsmakelaars’ van reizennaarjewerk.nl. Dit platform is ontstaan om twee redenen: verduurzaming van de mobiliteit én het onderhoud aan bruggen en wegen dat de komende jaren in de regio plaatsvindt en voor verkeershinder zorgt op met name de A15. Het is een initiatief van Havenbedrijf Rotterdam, ondernemersvereniging Deltalinqs, Rijkswaterstaat, Zuid-Holland én vier gemeenten op de Voorne-Putten. Winkel: ,,Reizennaarjewerk.nl bood aan om een mobiliteitsscan te maken voor ons bedrijf. We hebben via de OR gevraagd of onze medewerkers hun postcodecijfers wilden delen met ons. Deze postcodes, zonder letters dus, zijn door reizennaarjewerk.nl geplot op de kaart, waarmee ze precies konden zien welke afstand iedereen dagelijks van huis naar werk af moet leggen. Vervolgens werd berekend hoeveel reistijd iemand gemiddeld kwijt zou zijn met het openbaar vervoer, bedrijfsvervoer, de fiets, e-bike en auto. Per vestiging gaf ons dat een heel helder inzicht in de reistijd van onze medewerkers.”

De beste vervoersmogelijkheden bespreken

Volgens de mobiliteitsscan is het OV sowieso geen optie om naar de Maasvlakte te komen. De OV-mogelijkheden zijn hier veel te beperkt. Sinds dit jaar rijdt de zogenoemde Maasvlakte Hopper; een shuttlebus die medewerkers van bedrijven vervoert vanaf Brielle en Vlaardingen Oost. ,,Dat is natuurlijk een mooie oplossing voor wie in Brielle of Vlaardingen woont”, stelt Winkel, ,,maar daarmee is bij lange na de verduurzaming van het vervoer nog niet verwezenlijkt. We onderzoeken aan de hand van de uitkomsten van de mobiliteitsscan de beste vervoersmogelijkheden voor onze mensen. De komende tijd gaan we per locatie en per team in gesprek met onze medewerkers om alle mogelijkheden met hen te bespreken en goed te luisteren naar hun wensen. Waar mogelijk nemen we hier ook het hybride werken in mee.”

‘’De mobiliteitsmakelaar denkt echt goed met je mee”

Miriam Winkel, HR-manager Neele-Vat

Fiscale mogelijkheden

Reiskostenvergoedingen zijn er in soorten en maten, maar pakken niet altijd even gunstig uit voor medewerkers en werkgevers. De fiscale mogelijkheden zijn behoorlijk complex. Ook daarbij biedt reizennaarjewerk.nl ondersteuning. Winkel beaamt dit volmondig: ,,De mobiliteitsmakelaar denkt echt goed met je mee. Aanvankelijk kwam zij met het idee van een e-bikeproject, maar nadat wij de situatie op de Maasvlakte hadden toegelicht, zijn we samen naar alternatieven gaan zoeken. Daarbij neemt ze ook, ondersteund door de fiscaal adviseur en collega van Maaike, de fiscale mogelijkheden onder de loep. Zo is er bijvoorbeeld wel een reiskostenvergoeding voor medewerkers die samen besluiten om te carpoolen. Maar zodra het carpoolen op initiatief van de werkgever wordt gedaan, krijgt alleen de chauffeur een onbelaste reiskostenvergoeding. Leuker kunnen ze het niet maken…”

Bij Neele-Vat gaan ze daarom in gesprek met de werknemers om onder andere te polsen of zij te porren zijn voor het carpoolen, zonder dat de werkgever dit regelt. Bij mensen die niet al te ver van elkaar wonen en dezelfde werktijden hebben, zou dat te doen moeten zijn. Ook als mensen niet precies op dezelfde dagen werken, kan er gekeken worden naar de dagen waarop wél samen kan worden gereisd. ,,Zo zoeken we samen naar de beste alternatieven voor elke medewerker. Voor sommige mensen kan dat alsnog een fiets of e-bike zijn en dat is natuurlijk prima.”

MOBILITEITSMAKELAARS BIEDEN ADVIES OP MAAT

Alle bedrijven die actief zijn in het Rotterdamse havengebied of op Voorne-Putten kunnen een beroep doen op de mobiliteitsmakelaars van Reizennaarjewerk.nl, gebruikmaken van de app en de mobiliteitsscan laten uitvoeren.