Aangeboden door Delta

Branded Content Duurzaamheid

Energiebesparingsplicht nu meer dan papieren tijger

De energiebesparingsplicht voor bedrijven die per jaar 50.000 kWh of 25.000 m³ aardgas verbruiken, dateert alweer van 2013. Gemeenten hebben zich lange tijd soepel opgesteld. Energie adviseur Sjaak Vogel waarschuwt dat vanaf nu sancties worden opgelegd.

Van onze redactie 22 september 2020

Delta energie besparingsplicht

Sjaak Vogel neemt het bedrijfspand van PWG onder de loep, samen met Marketing Directeur Angelique Westveer.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met DELTA. Meer informatie over de informatieplicht én wat Delta kan doen om te helpen vind je op: deltaenergie.nl/informatieplicht

Tal van ondernemingen die jaarlijks 50.000 kWh of 25.000 m³ aardgas dan wel een equivalent daarvan verbruiken, hebben nog niet aangegeven welke maatregelen zij nemen om de uitstoot van CO2 terug te dringen. Ook niet sinds de invoering van de informatie- plicht energiebesparing in 2019. Het lijkt simpelweg geen prioriteit. Energiepartner DELTA biedt nu aan hen deze taak uit handen te nemen zodat ondernemers zich kunnen blijven focussen op wat ondernemen écht leuk maakt.

,,Met de DELTA Informatieplicht Service verzorgen wij het complete traject", steekt energie adviseur Sjaak Vogel van wal. ,,We komen bij de klant langs om een intakegesprek te voeren. Hieruit kunnen we opmaken wat de ondernemer al heeft gedaan als het gaat om het verlagen van de uitstoot van CO2. Vervolgens maken we een ronde door het bedrijfspand om te onderzoeken of er nog meer maatregelen genomen kunnen worden."

Binnen vijf jaar terugverdienen

Maatregelen die de overheid zelf al in de zogenaamde Erkende Maatregelenlijsten voor energie- besparing (EML) heeft opgenomen. Per branche staat beschreven wat de mogelijkheden zijn. Het gaat hier om investeringen die zichzelf binnen maximaal vijf jaar terugverdienen. ,,De huidige status en de te nemen stappen van de onderneming rapporteren we uiteindelijk aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dit kan allemaal gerealiseerd worden met slechts één afspraak. De kosten zijn afhankelijk van de grootte van het bedrijf, maar gemiddeld kom je uit op 600 euro. Gemeenten hebben zich lange tijd soepel opgesteld als het gaat om de controle op de informatieplicht, maar waar nodig zullen er nu sancties worden opgelegd."

Delta onafhankelijk adviseur

Heb je als druk ondernemer geen tijd voor een zoektocht naar bouwbedrijven die de aanpassingen in jouw zaak mogelijk kunnen maken, dan staat DELTA ook paraat als onafhankelijk adviseur. Vogel geeft aan dat hij het belangrijk vindt om DELTA's klanten te helpen bouwen aan een CO2-neutraal en duurzaam bedrijf. Ook voor de volgende generatie. ,,We zijn in 2019 met deze dienst begonnen omdat we er via RVO en gemeenten achter kwamen dat veel bedrijven niet aan hun plicht voldeden. Omdat we de hoge mate van betrokkenheid met Zeeuwen hoog in het vaandel hebben staan, besloten we naast het verstrekken van energielabels en maatwerkadviesrapporten ook hierop in te zetten. Zo kunnen onze klanten al hun diensten bij één partij blijven afnemen."

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met DELTA. Meer informatie over de informatieplicht én wat Delta kan doen om te helpen vind je op: deltaenergie.nl/informatieplicht