Nieuws Duurzaamheid

Enschede omarmt Twence toch

Zo'n 200 miljoen euro zou de verkoop van afvalverwerker Twence de veertien Twentse gemeenten zomaar kunnen opleveren. En dat is een aantrekkelijk vooruitzicht voor Enschede dat 24 procent van de aandelen bezit. In de zomer van 2015 besloot een meerderheid van de gemeenteraad dan ook om de verkoop van Twence te onderzoeken. Nu kiest een meerderheid voor behoud van de aandelen in plaats van het snelle geld, meldt Tubantia.

WILCO LOUWES 15 maart 2017

Twence 14

Anderhalf jaar na het besluit tot onderzoek krabbelt behalve D66 ook coalitiepartner VVD terug. Sterker nog: raadslid Joost Nijhuis van VVD Enschede roept in een brief alle Twentse raadsleden op om het in het bezit houden van de aandelen nog eens goed te overwegen. Eerder werd getwijfeld of een afvalverbrander wel een prioriteit is voor een gemeente. Nu ziet Nijhuis in Twence een middel om de doelstellingen op het vlak van durzaamheid te halen.

Duurzaamheidsopgave

Het is de duurzaamheidsopgave van Enschede die Nijhuis aan het denken zette. De gemeente wil dat in 2030 minstens 12 procent van het totale energieverbruik duurzaam is opgewekt en in 2050 zelfs 27 procent. In het traject 'Enschede wekt op', waarbij inwoners zijn betrokken, is de oplossing voor de korte termijn vooral gezocht in windmolens en zonneparken. Maar tijdens het slotdebat van 'Enschede wekt op' op woensdag 15 februari werd volgens Nijhuis 'pijnlijk duidelijk dat een steeds groter deel van de bevolking weliswaar de doelstellingen onderschrijft (...), maar niet in hun achtertuin willen hebben.'

Al twintig jaar is Twence op de Boeldershoek actief als vuilverbrander. Maar het bedrijf produceert ook grondstoffen uit afval en levert restwarmte en biogas via de vergistingsinstallatie. De totale productie van duurzame energie door Twence staat volgens Nijhuis gelijk aan 252 windmolens. Het Enschedese aandeel daarvan is nu al goed voor een derde van de lokale duurzaamheidsopgave voor 2030. 'En die productie zal in de naaste toekomst alleen nog maar explosief toenemen', verwacht Nijhuis. Twence beschikt volgens hem over alle voordelen: een terrein dat geen grote overlast veroorzaakt voor omwonenden, de juiste vergunningen en contacten en kennis op het gebied van duurzame energie.

Quickscan

Maar er is meer: Nijhuis zegt een professor en studenten van de faculteit Engineering Technology op de UT bereid te hebben gevonden een quickscan uit te voeren naar alternatieven naast zonne- en windenergie. Het gaat om een verkenning naar zaken als geothermie (aardwarmte), koude-warmteopslag en restwarmte. Vooral geothermie heeft de interesse van Nijhuis. Hoewel de gemeente er tijdens 'Enschede wekt op' niet direct enthousiast over was, ziet de VVD'er kansen in Enschede, eventueel in combinatie met de vele zoutcavernes die warmte vasthouden. Twence, dat midden in het gebied van die cavernes ligt, heeft volgens hem de middelen om hier een rol in te spelen. Om zeker te weten of geothermie hier mogelijk is, is diepgaander onderzoek nodig.

Lees ook: Münster nieuwe aandeelhouder van afvalverwerkingsbedrijf Twence

Draagvlak toegenomen

Het draagvlak voor behoud van Twence is in Enschede in ruim anderhalf jaar tijd flink toegenomen. Spraken zich op 29 juni 2015 alleen de fracties van CDA, PvdA en ChristenUnie nog uit tegen een onderzoek naar wat verkoop zou betekenen, inmiddels hangt de vlag er anders bij. Onlangs werd duidelijk dat coalitiepartij D66 nog weinig heil in verkoop ziet. VVD sluit zich daarbij aan en ook Burgerbelangen, dat in 2015 ook instemde met het onderzoek, laat desgevraagd weten de verkoop van Twence 'onverstandig' te vinden.

Groot belang

In Twents verband is de steun van grootaandeelhouder Enschede van groot belang om tot verkoop van Twence te komen. Het armlastige Almelo (11 procent aandelen) kan het geld goed gebruiken en neigt naar verkoop. In Hengelo (12 procent aandelen) is daar op dit moment echter geen meerderheid voor. De gemeenteraad van Hof van Twente sprak in 2015 al via een motie uit niet te willen verkopen en ook het college van Losser wil daar niet aan.