Nieuws Duurzaamheid

Green Deal valt in goede aarde bij MKB-Nederland en VNO-NCW

De Europese klimaatplannen die gisteren zijn gepresenteerd bieden een goed vertrekpunt voor de overgang naar een volledig klimaatneutraal Europa in 2050. Dat zeggen VNO-NCW en MKB-Nederland in een reactie. Ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME waarschuwt wel voor het hanteren van een systeem dat in praktijk niet uitvoerbaar is en daarom niet gehandhaafd kan worden.

De Ondernemer / ANP 12 december 2019

Laatste update: 14 december 2019 14:00

Green deal eu ondernemers timmermans

Executive Vice-President van de EU Frans Timmermans deed de Green Deal uit de doeken. (Foto: Olivier Hoslet/EPA)

Lees ook: Jacco Vonhof (MKB-Nederland): stikstof, wat kan wél?

De ondernemingsorganisaties pleiten al langer voor een voortrekkersrol van de EU in het klimaatbeleid, omdat dit zorgt voor een gelijk speelveld in Europa. Volgens FME moet een groot deel van het beschikbare Europese klimaatbudget worden uitgegeven aan energie-innovaties. Te denken valt aan een groot Europees waterstofproject om de hoge kostprijs van waterstof omlaag te brengen.

''Goede en praktische ondersteuning van bedrijven is essentieel om te zorgen dat alle investeringen ook daadwerkelijk los komen en de doelen worden gehaald''

Reactie VNO-NCW en MKB-Nederland

Investeringscycli van bedrijven

VNO-NCW en MKB-Nederland gaan de precieze plannen van de Europese Commissie de komende tijd nader bestuderen en bespreken met de achterban. Ze willen onder meer dat het midden- en kleinbedrijf goed bij de plannen wordt betrokken. Ook wijzen ze erop dat de Green Deal moet passen op de praktijk en de investeringscycli van bedrijven. Daarvoor is nog te weinig aandacht in de stukken.

Lees ook: Zo wordt de Zeeuwse kust in 2030 klimaatneutraal