Nieuws Duurzaamheid

Nationaal Groenfonds bijna té succesvol

Groene projecten zijn hip, in trek en leveren winst op voor het milieu en de portemonnee. Het aantal nieuwe initiatieven stijgt snel, merken ze bij het Nationaal Groenfonds. Het investeringsloket voor dit jaar dreigt te sluiten.

Natasja de Groot 10 mei 2017

Stadslandbouw Rotterdam

Voor grote, gegarandeerd succesvolle projecten zoals een windpark op zee staan investeerders massaal in de rij. Maar de kleine ondernemer die bij een natuurgebied een bezoekerscentrum wil realiseren of een agrariër die zelf 'groen' gas wil opwekken, krijgt vaak nul op het rekest bij de bank.

Kleine duurzame initatieven

,,Investeerders vinden het nog lastig om een goede inschatting te maken van kosten en winstgevendheid'', constateert directeur Olof van der Gaag van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE). Een van die weinige partijen die in dit gat springt, is het Nationaal Groenfonds. Het investeert al twintig jaar in initiatieven die de groene leefomgeving verbeteren. Waar het vroeger vooral landschaps- en natuurprojecten financierde, heeft het de afgelopen jaren de strategie verschoven naar kleine, duurzame initiatieven.

Revolverend fonds

Recent nog heeft het aan Urban Mining Corp een lening verstrekt voor 1,5 miljoen euro met een looptijd van 5 jaar. Het bedrijfje - voortgekomen uit een innovatie van TU Delft - draait op een superslimme plasticafvalmachine. Als het meezit, kan de installatie straks niet alleen plastic van afval ontdoen en sorteren op soort, maar ook op kleur. Dan kan het recyclebare plastic zo worden toegepast dat het geld in het laatje brengt. Een ton wit plastic levert 700 euro op. En er hoeven minder fossiele grondstoffen gebruikt te worden en er is minder zwerfafval. De moeite waard dus om geld in te steken, reageert Pieter Baars, strategisch adviseur van het Groenfonds. Dat geld komt uit een revolverend fonds: het geld én de aflossingen vloeien terug naar het Groenfonds en is beschikbaar voor nieuwe investeringen. In het potje zit in totaal 60 miljoen euro dat de afgelopen jaren aan zo'n 1.500 tot 2.000 initiatieven is uitgeleend. Gemiddeld hebben die een omvang van 2,5 tot 5 ton, soms miljoenen. De leningen lopen vaak 5 tot 10 jaar.

Voor het eerst sinds de oprichting dreigt het Nationaal Groenfonds het investeringsloket voor de rest van het jaar te moeten sluiten. Het potje is te beperkt voor de hoeveelheid financieringsaanvragen, aldus Baars.

Lees ook: Kees Koolen (Booking.com): investeerder met 566 miljoen in zijn zak

Investeringsbehoefte

Vorig jaar vloeide 8,8 miljoen terug naar het fonds. Verder werden 234 hectare nieuwe natuur gefinancierd en gerealiseerd, ongeveer 475 voetbalvelden. Ook heeft het fonds 666.000 ton CO2 uitstoot vermeden, door het benutten van duurzame energie, of vastgelegd in bos. Goede resultaten voor een kleine maar in dit veld belangrijke partij.

Dat belang lijkt alleen maar toe te nemen. Alleen al dit jaar zijn 75 nieuwe financieringsaanvragen binnengekomen met een investeringsbehoefte van 80 miljoen euro.

Een van de verklaringen is dat de ondernemers het Groenfonds steeds beter weten te vinden. ,,Ook is het aantal loketten waar ondernemers kunnen aankloppen beperkt", beaamt Baars.

Co-financiering

Banken willen wel investeren, maar eigenlijk pas in de opschaalfase. Baars: ,,Wij kijken ook heel kritisch maar hebben de expertise in huis om de projecten op waarde te schatten. Wat we vaak zien is dat als wij instappen banken co-financiering wel aandurven."

Ondertussen draait de overheid de subsidiekraan verder dicht. Het Groenfonds hoopt het ministerie van Economische Zaken en provincies te bewegen om het investeringspotje aan te vullen tot 100 miljoen euro. De NVDE zou dat zeer toejuichen. Van der Gaag: ,,Er zijn al zo weinig financieringsloketten. Als het Groenfonds de deuren moet sluiten, dan komen veel groene projecten niet van de grond. Die hebben we hard nodig, willen we als maatschappij verduurzamen."

Wat we vaak zien is dat als wij instappen banken co-financiering wel aandurven

Pieter Baars, strategisch adviseur van het Groenfonds