Aangeboden door KVK

Branded Content Innovatie

Ga nu aan de slag om je CO2-uitstoot terug te dringen

De meeste bedrijven hebben 4 opties om hun CO2-uitstoot te verminderen: energie besparen, inkoop verduurzamen, vervoer vergroenen en zuiniger zijn met grondstoffen. Met die opties kun je beter vandaag dan morgen beginnen, zegt Rob van der Rijt.

KVK 22 november 2021

Kvk illustratie co2 01

Bron: KVK

Nederland moet voor 2030 de helft minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990, en in 2050 95% procent minder. In het klimaatakkoord staan de maatregelen die sectoren de komende 10 jaar nemen om de doelen voor CO2-reductie te halen. In dit artikel lees je waarom het nu een goed moment is om in duurzaamheid te investeren. Ook kom je erachter hoe je je voetafdruk meet en welke besparingsopties je grofweg hebt. “Nu krijg je nog subsidie, maar als straks de helft van de bedrijven al over de streep is, vallen de subsidies weg en moet je de investering uit je eigen zak betalen.”

Nederland moet voor 2030 de helft minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990, en in 2050 95% procent minder. In het klimaatakkoord staan de maatregelen die sectoren de komende 10 jaar nemen om de doelen voor CO2-reductie te halen. In dit artikel lees je waarom het nu een goed moment is om in duurzaamheid te investeren. Ook kom je erachter hoe je je voetafdruk meet en welke besparingsopties je grofweg hebt. “Nu krijg je nog subsidie, maar als straks de helft van de bedrijven al over de streep is, vallen de subsidies weg en moet je de investering uit je eigen zak betalen.”

Financieel aantrekkelijk

Verduurzamen kost geld, maar er zijn manieren die het financieel aantrekkelijker maken, legt Rob Van der Rijt, oprichter van Klimaatplein.com uit. “De overheid heeft financierings- en subsidiemogelijkheden om ondernemers te helpen verduurzamen. Stel je stapt over op een elektrische warmtepomp. Met een groenfinanciering bijvoorbeeld krijg je korting op de rente, als je geld bij de bank leent. In combinatie met een Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kun je echt voordeel behalen. Een subsidie aanvragen kost tijd, maar je boekhouder of een adviesbureau kan je hierbij helpen.

Alle signalen staan volgens van der Rijt op groen om het verduurzamen van je bedrijf nu aan te pakken. “De wet en regelgeving wordt steeds strikter. Kijk bijvoorbeeld naar de verplichting van energielabel C voor kantoorpanden. Heb je dat label niet in 2023, dan mag je je kantoorpand niet meer verhuren. Of dat de overheid strenger gaat handhaven op de energiebesparingsplicht.”

Dat de Europese prijs op CO2 enorm stijgt, is volgens Van der Rijt ook een teken aan de wand. “Een energiecentrale bijvoorbeeld die meer moet betalen voor zijn uitstoot, berekent die hogere kosten door aan zijn klanten. Dus als je nu onderzoekt hoe je zo veel mogelijk kan besparen op je verbruik, heeft die kostenstijging straks minder invloed op jou. Door al deze ontwikkelingen is het nu aantrekkelijk is om te investeren in duurzaamheid.”

Meet je CO2-voetafdruk

Voor je besparende maatregelen voor je bedrijf bedenkt, is het handig om te weten waar je het meeste uitstoot. Je wil immers slim ingrijpen en besparen waar dit het meeste zin heeft. Je CO2-voetafdruk meten is dan een goede eerste stap. Er zijn instrumenten die inzicht in je uitstoot geven:

Bij deze tools vul je online een vragenlijst in over je energieverbruik, brandstofgebruik, zakelijk verkeer en goederenvervoer. De tool brengt vervolgens in kaart wat voor jouw bedrijf de grootste bronnen van CO2-uitstoot zijn. Dit verschilt per branche. Van der Rijt: “Voor een transporteur is dieselverbruik 90% van de CO2-footprint. Bij een machinebouwer is de grootste bron energieverbruik om machines te maken. Maak je gordijnstoffen, dan ligt het nog weer anders. Dan heb je heel veel aardgas nodig om de stoffen te drogen.” Ook maakt het uit in welke fase van verduurzamen je zit: “Sommige bedrijven kopen groene stroom in of hebben daken vol zonnepanelen. Die hebben op stroomgebruik al 0% CO2-uitstoot.”

Beginnen met besparen

De tools geven op basis van jouw profiel inzicht in welke maatregelen je kunt nemen om je uitstoot te verminderen. Je kunt kiezen voor de maatregelen waarmee jouw bedrijf de CO2-uitstoot het sterkst vermindert, maar ook voor de maatregelen die het minst kosten of het snelst effect hebben.

De besparingenopties die de meeste bedrijven toepassen:

1. Minder energie verbruiken

Kleine aanpassingen in je energiegedrag kosten weinig en leveren samen veel op. Je kunt bijvoorbeeld ‘sluipverbruik’ voorkomen door apparaten die onnodig aanstaan of lampen die ’s nachts branden uit te zetten. Eenvoudige maatregelen als deuren en ramen dichtdoen of leidingen isoleren zorgen dat er geen warmte verloren gaat. En heb je al aan energiezuinig printen gedacht? Zo zijn er veel meer tips voor lager energieverbruik. Van der Rijt geeft aan dat deze quick wins meteen besparing opleveren. “Want ieder Kilowattuur aan stroom die je niet verbruikt door energieverspilling tegen te gaan, hoef je ook niet meer duurzaam op te wekken.”

2. Duurzamer inkopen

Bedrijven kunnen ook CO2 uitstoot verminderen met een duurzaam inkoopbeleid. Bijvoorbeeld door lokaal in te kopen, producten aan te kopen met een keurmerk of grootverpakkingen te gebruiken. De Checklist maatschappelijk verantwoord inkopen geeft tips en begeleidt je stap voor stap naar een duurzaam inkoopproces. En de CO2-Prestatieladder helpt je op weg om zelf een interessante partij te zijn bij aanbestedingen.

3. Transport vergroenen

Een goede vergroeningsmogelijkheid is overstappen op elektrisch rijden. In de begroting voor 2022 zijn de subsidies die ondernemers daarmee helpen uitgebreid. Bij de ANWB vind je een top 10 van zuinigste auto’s. Vervoer je goederen of bezorg je pakketten, dan kun je ook kijken of je vrachten met elkaar kan combineren of met andere vervoerders kunt samenwerken. Van der Rijt geeft aan dat dit soort investeringen een korte terugverdientijd hebben.

Ook met minder reizen verlaag je je CO2-uitstoot. Het helpt dus voor je uitstoot om werknemers vaker thuis te laten werken, of te stimuleren met het openbaar vervoer of de fiets te komen. Om fietsen te stimuleren heeft de overheid regelingen ingesteld.

4. Zuiniger zijn met grondstoffen en materialen

Je kunt ook minder grondstoffen en materialen gebruiken of producten die langer meegaan. Houd bij aankoop of het maken van producten dus rekening met reparatie en recycling. Besparen op je afval zorgt ook voor minder CO2-uitstoot. Maak een begin met afval scheiden. Kijk ook eens naar de opties om minder plastic te gebruiken.

Check hoe jij je producten en bedrijf stap voor stap kunt verduurzamen.