Aangeboden door KVK

Branded Content Groei

Check deze 9 ver­zekeringen als je inter­nationaal zakendoet

Risico’s horen bij ondernemen, maar wil je het liefst beperken. Voor jezelf, je bedrijf en je medewerkers. Bij internationaal zakendoen loop je extra risico’s. Bijvoorbeeld voor transport, productaansprakelijkheid of als je werkzaamheden in het buitenland uitvoert. Je kunt deze risico’s afdekken met verzekeringen.

Sandra Visser-Meijer 26 september 2022

Verzekeringen internationaal zaken doen

De meeste verzekeringen zijn niet verplicht, maar wel verstandig. Onderzoek welke risico’s je loopt en of je hiervoor al verzekerd bent. Bijvoorbeeld met een buitenlanddekking. Deze negen verzekeringen dekken je risico’s af bij internationaal zakendoen.

  1. Transportverzekering
  2. Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
  3. Valutarisico’s afdekken
  4. Kredietverzekering
  5. Sociale zekerheid
  6. Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  7. Zakelijke rechtsbijstandverzekering
  8. Zorgverzekering
  9. Autoverzekering (WAM)

1. Transportverzekering

Internationaal transport brengt extra kosten en risico’s met zich mee. Tijdens het vervoer vanuit en naar het buitenland kunnen goederen schade oplopen of gestolen worden. Transporteurs zijn niet standaard verantwoordelijk voor deze schade. Overweeg daarom een transportverzekering. Of je die zelf afsluit of je klant hangt af van de Incoterms®-regel die je samen afspreekt.

Incoterms®

Bij Incoterms® CIF (Cost insurance and freight) en CIP (Carriage and Insurance Paid To) is het afsluiten van een transportverzekering door de verkoper verplicht. Voor andere Incoterms® geldt voor koper en verkoper geen verzekeringsplicht. Bepaal dan zelf of je een verzekering afsluit voor dat deel van het vervoer waarvoor je het risico draagt.

2. Bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering

Met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) ben je verzekerd voor het aansprakelijkheidsrisico wanneer jij, je medewerkers of je producten schade veroorzaken bij anderen. Stel je loopt een dure vaas omver bij een klant of er zit glas in de door jou geleverde jam. Deze schade valt onder je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Controleer of je huidige verzekering dekking biedt in het buitenland. Bij internationaal zakendoen vergroot je je klantenkring of aantal leveranciers. Het risico van productaansprakelijkheid wordt hierdoor ook groter, want de kans op eventuele problemen met je producten neemt toe.

Productaansprakelijkheid

Productaansprakelijkheid is vaak onderdeel van je bedrijfsaansprakelijkheid. Bij in- en verkoop binnen de EU gelden producteisen. Je mag alleen veilige producten verkopen. Tijdens het productgebruik kan je klant schade ondervinden. Deze schade verhaal je op je AVB. De regels voor productaansprakelijkheid bij import binnen de EU zijn anders dan de regels voor import van buiten de EU.

Aansprakelijkheid bij import binnen de EU

Als je producten uit de EU importeert, ligt de productaansprakelijkheid bij de producent. Een schadeclaim op ingekochte producten verleg je naar de EU-producent of -leverancier. Als je de jam met glas erin in Italië inkocht, verleg je de schadeclaim van je klant naar je Italiaanse leverancier. Andersom valt een Europese afnemer terug op jou bij schadeclaims door jouw product.

Andere regels voor import van buiten de EU

Als je producten van buiten de EER importeert, ziet de wet jou als producent. Je brengt als eerste schakel het product op de EU-markt. Hierdoor ben je als producent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een gebrek aan je product. Deze aansprakelijkheid geldt alleen voor importeurs, niet voor handelsagenten. Je importeert bijvoorbeeld dagcrèmes uit Thailand. Na gebruik krijgen klanten huiduitslag van je crème. Vanuit de wet ben je als producent volledig aansprakelijk. Je kunt in dit geval de schadeclaim niet verleggen. Zonder productaansprakelijkheidsverzekering moet je het schadebedrag zelf vergoeden.

Productaansprakelijkheid bij export

Verzekeringsmaatschappijen zijn voorzichtig met het afsluiten van productaansprakelijkheidsverzekeringen bij export naar bepaalde landen, zoals Canada of de Verenigde Staten. Als je het risico van productaansprakelijkheid wilt afdekken, kijk dan in je polisvoorwaarden of je verzekering dekking biedt in het buitenland.

3. Valutarisico’s afdekken

Klanten willen soms in een andere valuta dan euro’s betalen. Of leveranciers vragen hierom. Dit gebeurt vooral wanneer je zakendoet met landen buiten de EU. De koers van die vreemde munt kan veranderen tussen het moment van uitbrengen van de offerte en het versturen en betalen van de factuur. Deze valutaschommeling heeft gevolgen voor je business.

Mag je niet in euro’s betalen? Dan kun je het valutarisico afdekken. Bijvoorbeeld met een valutaoptie. Deze optie geeft je het recht tegen een vooraf bepaalde koers vreemde valuta te kopen. Voor dit recht betaal je een premie. Omdat de koers bekend is, weet je precies waar je aan toe bent. Overleg met je bank wat voor jou de beste oplossing is.

4. Kredietverzekering

Producten op factuur leveren, betekent dat je klant pas betaalt nadat je de goederen hebt geleverd en je klant de factuur heeft ontvangen. Als je klant facturen niet kan betalen, helpt een kredietverzekering. Deze verzekering sluit je af bij een bank of verzekeringsmaatschappij. Je ontvangt dan het geld van je verzekeraar als je klant niet kan betalen.

Soms geldt een kredietverzekering alleen voor klanten in Nederland. Als je veel zakendoet met klanten uit één of enkele landen kun je een kredietverzekering per land afsluiten. Laat je hierover informeren door een Nederlandse verzekeraar of onafhankelijk adviseur.

Exportkredietverzekering

Banken en verzekeraars kunnen niet altijd verzekeren tegen klanten die niet betalen. Bijvoorbeeld als het om grote bedragen gaat of bij projecten met een lange doorlooptijd. Met een exportkredietverzekering van de Nederlandse overheid vergoedt de overheid je schade wanneer je internationaal zakendoet. Aan deze verzekering zijn voorwaarden verbonden. Zo moet je een vestiging in Nederland hebben.

5. Sociale zekerheid

Als je tijdelijk buiten Nederland werkt, kunnen je medewerkers of jijzelf in Nederland verzekerd blijven voor sociale verzekeringen. Een A1-verklaring ofwel ‘certificate of coverage’ is het bewijs dat je in Nederland verzekerd blijft. Deze verklaring krijg je alleen als je gaat werken in een land van de EU, EER of een verdragsland. Het certificaat vraag je aan bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

In sommige landen mag je niet werken zonder A1-verklaring. Bijvoorbeeld als je normaal gesproken in Nederland werkt en tijdelijk in Duitsland bouwwerkzaamheden gaat uitvoeren. Bij controle van de bouwplaats loop je zonder A1-verklaring kans op een boete van de Duitse arbeidsinspectie.

6. Beroeps­aansprakelijkheidsverzekering

Een van je medewerkers of jijzelf kan een beroepsfout maken waarvoor je bedrijf verantwoordelijk is. Denk aan het geven van een verkeerd advies of het maken van een fout ontwerp voor een buitenlandse klant. Je klant of opdrachtgever loopt hierdoor financiële schade. Deze schade valt niet onder je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en dek je af met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV).

Voor sommige beroepsgroepen is een BAV verplicht. Bijvoorbeeld voor financieel adviseurs, architecten en accountants. Als je andere bedrijven adviseert of onderdelen in grote projecten oplevert, is een BAV nuttig.

7. Zakelijke rechtsbijstandverzekering

Soms heb je juridische geschillen met buitenlandse klanten of leveranciers. Bijvoorbeeld omdat je niet tevreden bent met de kwaliteit van de producten en je leverancier eist dat je betaalt. Met een zakelijke rechtsbijstandsverzekering ben je verzekerd voor de kosten van juridische ondersteuning. Denk aan kosten voor juridisch advies en proces-, gerechts- of advocaatkosten. Deze verzekering dekt alleen de bijstand en niet het schadebedrag. Schadebedragen verhaal je op je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Let op: Bij de meeste verzekeringsmaatschappijen zijn geschillen met buitenlandse partijen niet standaard meeverzekerd.

8. Zorgverzekering

Het afsluiten van een basisverzekering voor de zorg is verplicht in Nederland. Dit geldt ook voor ondernemers. Stel je breekt tijdens je werk in het buitenland een been en belandt in het ziekenhuis. Dan dekt je Nederlandse zorgverzekering niet automatisch de kosten.

Bij je zorgverzekeraar kun je gratis een European Health Insurance Card (ehic) aanvragen. Met deze kaart krijg je in veel landen noodzakelijke medische zorg. Dit geldt voor landen van de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.

Als je Nederlandse zorgverzekering onvoldoende dekking biedt in het buitenland, kun je voor je tijdelijke verblijf in het buitenland een internationale zorgverzekering afsluiten.

Zakelijke reisverzekering

Een reisverzekering biedt vaak geen dekking bij zakenreizen, doordat in de voorwaarden staat dat er tijdens de reis geen sprake mag zijn van betaalde arbeid. Voor werknemers die namens een bedrijf zakelijke reizen maken ligt de verantwoordelijkheid voor incidenten tijdens een zakenreis bij het bedrijf. Een zakelijke reisverzekering ofwel zakenreisverzekering dekt de schade die jij en je medewerkers tijdens een zakenreis oplopen. Bijvoorbeeld voor medische kosten, verlies van bagage of bij diefstal van waardevolle bedrijfsspullen.

9. Autoverzekering (WAM)

Een autoverzekering is verplicht als je een motorvoertuig gebruikt op naam van je bedrijf. Bijvoorbeeld een auto of bestelbus. De Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM) verzekert je verkeersaansprakelijkheid en heet ook wel WA-verzekering. Een WA-verzekering voor je bedrijfsauto sluit je op naam van je bedrijf af. Naast deze verplichte verzekering kun je extra verzekeringen afsluiten, zoals een inzittendenverzekering of WA+. Met een WA+ verzeker je ook de schade aan je eigen auto.

De meeste WA-verzekeringen dekken ook schade in het buitenland. Bij het afsluiten van een autoverzekering ontvang je van je verzekeringsmaatschappij een groene kaart. Hiermee toon je internationaal aan dat je auto verzekerd is. Op deze kaart staan de landen waarvoor de WA-dekking geldt.

Stel je neemt in je bedrijfsauto gereedschappen of producten mee naar het buitenland. Deze vallen meestal buiten je autoverzekering. Schade aan deze spullen verhaal je op je bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Daarnaast kan een ander land eisen aan je autoverzekering stellen. Zo heb je in het Verenigd Koninkrijk minimaal een ‘third party insurance’ nodig, vergelijkbaar met de Nederlandse WA-verzekering.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor ondernemers.

Ontvang dagelijks onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste ondernemersnieuws