Nieuws Groei

Klimaat voor snelgroeiende bedrijven in ons land is verslechterd

Ondanks de economische voorspoed is de toename in het aantal snelgroeiende bedrijven het afgelopen jaar meer dan gehalveerd. Daarnaast groeien ook minder start-ups door tot een snelgroeiend bedrijf. Dit blijkt uit het ScaleUp Dashboard 2019 van Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) en Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM).

De Ondernemer 31 oktober 2019

Groei bedrijven slechter scaleups

Het aantal start-ups dat doorgroeit tot een snelgroeiend bedrijf is voor het eerst sinds jaren afgenomen. (Beeld: Shutterstock)

Dat blijkt uit het ‘ScaleUp Dashboard 2019’, een jaarlijks terugkerend onderzoek naar snelgroeiende bedrijven uitgevoerd door ECE en RSM onder leiding van prof. dr. Justin Jansen, hoogleraar ondernemerschap aan RSM. Een snelgroeiend bedrijf, oftewel een scale-up, is een bedrijf van minstens 10 full-time (FTE) medewerkers dat gedurende een driejarige periode een gemiddelde groei heeft van minstens 20 procent per jaar in het aantal FTE.

Lees ook: Startup Stories: op deze manier groeit softwarebedrijf Tunga uit tot scale-up

Opschalen verdienmodel

Ondanks de positieve geluiden over de Nederlandse economie blijkt het klimaat voor snelgroeiende bedrijven het afgelopen jaar te zijn verslechterd. ,,Het onderzoek laat zien dat een aantal fundamentele indicatoren van het scale-up-klimaat in Nederland niet alleen op oranje maar zelfs op rood staat. De groei in het aantal snelgroeiende bedrijven is meer dan gehalveerd. De aanwas van jonge snelgroeiende bedrijven is zelfs afgenomen. We zullen een tandje hoger moeten schakelen en gedurfde experimenten uitvoeren voor de ontwikkeling van innovatieve beleidsmaatregelen voor snelgroeiende bedrijven”, aldus Justin Jansen.

Jansen: ,,Start-ups ervaren bijvoorbeeld behoorlijke uitdagingen bij het opschalen van hun verdienmodel terwijl bestaande snelgroeiende bedrijven juist moeilijkheden ervaren bij het handhaven van hun snelle groei. Dat vraagt om meer specifieke ondersteuning en individuele begeleiding in de verschillende levensfases van een snelgroeiend bedrijf.''

Structurele snelle groei te grote opgave

Uit het ScaleUp Dashboard 2019 blijkt dat relatief veel snelgroeiende bedrijven een eerste snelle groeispurt behalen tussen hun vijfde en achtste levensjaar. Echter, twee derde daarvan verliest vervolgens de snelle groei in de jaren daarna.

''We zullen een tandje hoger moeten schakelen en gedurfde experimenten uitvoeren voor de ontwikkeling van innovatieve beleidsmaatregelen voor snelgroeiende bedrijven''

Justin Jansen, hoogleraar ondernemerschap RSM

De belangrijkste resultaten van het ScaleUp Dashboard 2019

  • De toename van snelgroeiende bedrijven is het afgelopen jaar in Nederland meer dan gehalveerd. Daar waar het aantal snelgroeiende bedrijven eerder toenam met 18 procent op jaarbasis, is het aantal snelgroeiende bedrijven het afgelopen jaar toegenomen met 7 procent tot 2.880 snelgroeiende bedrijven in Nederland eind 2018.
  • Het aantal start-ups dat doorgroeit tot een snelgroeiend bedrijf is voor het eerst sinds jaren afgenomen (met 1.8 procent).
  • Bijna twee derde van de Nederlandse snelgroeiende bedrijven verliest de snelle groei na de eerste groeispurt.
  • Het aantal snelgroeiende bedrijven met tenminste één vrouwelijke ondernemer is – ondanks een sterke toename in eerdere jaren - voor het eerst sinds jaren gedaald.
  • Amsterdam kent opnieuw het hoogste aantal snelgroeiende bedrijven, gevolgd door Rotterdam. Eindhoven kenmerkt zich door de grootste percentuele toename in het aantal snelgroeiende bedrijven ten opzichte van het jaar ervoor (+30 procent).