Kennis Groei

Omgevingsanalyse: hoe maak je die?

Wil je weten of de vestiging van je bedrijf in een bepaalde plaats kans van slagen heeft? Dan is het maken van een omgevingsanalyse waarmee je kansen en eventuele bedreigingen voor je bedrijf in kaart brengt, een van de eerste stappen die je moet zetten.

Vivienne Groenewoud 3 augustus 2022

Omgevingsanalyse maken hoe

Foto: Shutterstock.

Stel: je wil een winkel in zwangerschapsmode starten. Je hebt een fijn pand in het vizier, en wil weten of je idee potentie heeft. Door de vragen die je tijdens een omgevingsanalyse stelt te beantwoorden, krijg je een beeld van de kansen en bedreigingen in de omgeving van je winkel. Nu, en in de toekomst.

Stappenplan omgevingsanalyse:

  1. Wet- en regelgeving
  2. Bevolkingssamenstelling analyseren
  3. Locatiescan uitvoeren
  4. Technologische ontwikkelingen
  5. Omgevingsanalysemodel

Met een interne analyse onderzoek je op welke factoren jij een directe invloed hebt. Je kijkt hierbij naar dingen als de organisatiestructuur binnen je bedrijf, de manier van het aanbieden van je product of dienst, en het moment en de manier van aanspreken van je (potentiële) klanten.

  • In dit stappenplan vind je een handig overzicht om een gedetailleerde interne analyse te schrijven.

Met de externe analyseonderzoek je kansen en bedreigingen in de omgeving waar je onderneming in aanwezig is.

1

Wet- en regelgeving

Je begint met het meest voor de hand liggende, namelijk: welke wetten en regels gelden er? Bekijk wat er in het bestemmingsplan van je gekozen locatie staat. Mag er wel of juist niet uitgebreid worden in de omgeving van je bedrijfspand? Wanneer je je winkel in zwangerschapskleding op termijn wil uitbreiden met bijvoorbeeld speelgoed of kinderwagens, is dat belangrijk om te weten. En mag de vrachtwagen die je goederen levert wel in de buurt van je winkel komen vanwege de geldende milieuregels? De gemeente van je gekozen locatie, kan je al deze informatie verschaffen.

Economische situatie

Kijk ook naar de economische situatie. Hebben je klanten veel of juist wat minder te besteden? En wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? Met een winkel in een wat duurder segment, kun je de negatieve gevolgen gaan ondervinden van de dalende koopkracht.

Politieke en sociaal-culturele ontwikkelingen

Verder kijk je naar eventuelepolitieke en sociaal-culturele ontwikkelingendie van invloed kunnen zijn op je bedrijfsvoering. Zijn er bijvoorbeeld plannen over extra koopzondagen in de betreffende gemeente, of over het afschaffen van een laag btw-tarief, maar ook wetgeving over veiligheid kunnen belangrijk voor je zijn. Heeft de gemeente misschien subsidies beschikbaar voor startende ondernemers, of zijn er bouwplannen in de buurt van je toekomstige bedrijf?

Misschien staat je pand aan de rand van de stad, maar zijn er plannen voor een grote speeltuin die in de toekomst extra klant bewegingen oplevert. En hoe zit het met de bereikbaarheid? Wellicht zijn er plannen voor het wegennet rondom je locatie, en je wil natuurlijk goed bereikbaar zijn, en blijven. Ook al deze informatie vraag je op bij de gemeente.

2

Bevolkingssamenstelling analyseren

Wonen er veel jonge mensen in je gewenste locatie? Een winkel voor zwangerschapskleding heeft natuurlijk niet veel kans op succes in een wijk met veel vergrijzing. Bij het CBS kun je deze gegevens per wijk opvragen.

3

Locatiescan

De locatiescan die je via de Kamer van Koophandel kunt doen, helpt met het maken van een bewuste locatiekeuze. Door deze scan te doen ontdek je precies waar potentiële klanten en concurrenten zitten.

Bij het Sociaal en Cultureel Planbureau vind je informatie over trends en ontwikkelingen. Zo is duurzaamheid een steeds belangrijker wordend thema, en daar kun jij van meeprofiteren.

4

Technologische ontwikkelingen

De groei van internet kan zowel positief als negatief uitpakken. Een grote winkelketen met zwangerschapsmode, kan concurrentie betekenen. Je kunt natuurlijk ook zelf een webwinkel opzetten om op die manier meer klanten te bereiken. En misschien worden jouw (duurzame?) producten door nieuwe technieken wel goedkoper geproduceerd. Onderzoek hoe andere bedrijven in jouw branche technologie gebruiken.

5

Omgevingsanalyse model

Omgevingsonderzoek doen kan erg lastig zijn, omdat je misschien niet precies weet waar je naar moet zoeken. Daarom zijn er modellen die je kunnen helpen om je zoektocht naar benodigde informatie in eenvoudige, afgebakende stukken te splitsen. Zo kom je op efficiënte wijze te weten waar je naar moet zoeken, wat je al hebt onderzocht, en wanneer je door kunt gaan naar het volgende onderdeel van het model.

DESTEP of DEPEST-model

Voor je externe analyse gebruik je bijvoorbeeld het DESTEP of DEPEST-model. Met dit model onderzoek je op basis van zes factoren welke zaken van invloed zijn op jouw bedrijf en de keuzes die je voor je bedrijf maakt. Je kijkt hier naar demografie, economie, politiek-juridische factoren en sociaal-culturele factoren, technologie en ecologie.

Zo kan inflatie zorgen voor minder inkomen en daardoor minder bestedingsruimte bij jouw doelgroep, waardoor jij in prijs moet zakken om geen klanten te verliezen (economie). Ook kan er een sociaal-culturele verschuiving plaatsvinden waardoor bepaalde producten of diensten veel minder of juist meer populair worden dan voorheen.

ABCD-analyse

De ABCD-analyselaat de omgeving zien. Kennis van je omgeving is essentieel. De letters helpen je om te onthouden welke onderdelen je moet onderzoeken binnen je externe analyse. Zo onderzoek je bijvoorbeeld de afnemers (A). Je kijkt naar wie je huidige afnemers (kunnen) zijn en hoe deze jouw aanbod gaan gebruiken. Daarnaast neem je de bedrijfstak (B) onder de loep door te onderzoeken hoe deze zich beweegt, welke belangrijke trends en ontwikkelingen er binnen je branche spelen, welke zaken invloed kunnen hebben op de branche en wat het toekomstbeeld hiervan is.

Ook kijk je naar de concurrentie (C) om te ontdekken hoeveel bedrijven er al binnen je beoogde bedrijfstak aanwezig zijn en of zij niet te machtig zijn voor jou om de strijd mee aan te gaan. Als laatste onderzoek je de distributie (D) en ontdek je welke kanalen je daarvoor gebruikt en hoe dat eventueel sneller of anders kan.

Conclusie omgevingsanalyse

Na een omgevingsanalyse weet je of de omstandigheden gunstig zijn voor je bedrijf op een bepaalde locatie. Zo kan blijken dat de plek van je zwangerschapskleding - winkel mogelijkheden biedt, maar ook dat je de tijd tegen hebt omdat consumenten minder geld uitgeven aan nieuwe kleding. Dit alles maakt onderdeel uit van je sterkte-zwakte analyse.

Onderdeel van de SWOT

Als je de externe analyse hebt afgerond dan heb je de kansen en bedreigingen van jouw marktomgeving in kaart gebracht. Je weet nu dus precies wat er op je af kan komen en kunt gaan bedenken hoe je dit alles gaat verwerken binnen je marketingstrategie.

De bevindingen die je binnen deze externe analyse hebt gedaan neem je op in de SWOT-analyse. Deze analyse bestaat uit zowel de interne analyse (waar je kijkt naar sterktes en zwaktes binnen je onderneming) en de externe analyse (waar je de kansen en bedreigingen van de omliggende markt bekijkt en onderzoekt). Zo krijg je met de SWOT een compleet beeld van hoe jij er met je bedrijf voorstaat (intern) en hoe je omgeving zich gaat bewegen (extern).

Deze kennis zorgt ervoor dat jij flexibeler wordt in het loslaten of juist het inspringen op een een bepaald onderdeel binnen je strategie. En zoals elke ondernemer weet: je marketingstrategie is uiteindelijk de basis voor je succes.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor ondernemers.

Ontvang dagelijks onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste ondernemersnieuws