Nieuws Groei

Zorgen over Nederlands vestigingsklimaat in manifest voor informateurs

De afgelopen maanden is het volgens VNO-NCW en MKB-Nederland duidelijk geworden dat er in het hele land zorgen zijn over de verslechtering van het vestigingsklimaat. Meer dan 70 partijen hebben zich aangesloten bij een manifest dat eerder dit jaar door meer dan 50 burgemeesters en ondernemersorganisaties werd ondertekend. Hiermee komt het totaal aantal ondertekenaars op meer dan 120.

Van onze redactie 14 oktober 2021

Zakenman kaartje vlag nederland

Wil het vestigingsklimaat in Nederland aantrekkelijk blijven, dan is er op zes fronten actie nodig. Foto: Shutterstock

'Nederland drijft op sterke clusters waarin kleine en grote bedrijven, kennisinstellingen en overheden met elkaar samenwerken. Zij zijn sterk afhankelijk van een goed vestigingsklimaat, maar zien dit op een zestal punten verslechteren', aldus het manifest dat donderdag wordt aangeboden aan de twee informateurs.

Eddy van Hijum gedeputeerde van Economische Zaken provincie Overijssel: ,,In alle hoeken van Nederland werken onderwijs, bedrijfsleven en overheid regionaal samen aan een slimmer en schoner Nederland. We hebben oplossingen in huis voor mondiale kwesties zoals een duurzame voedselvoorziening, energieopslag en een betere gezondheid. Dit vraagt wel om forse investeringen in onderwijs, onderzoek, innovatie en bereikbaarheid, zodat we de economische potentie van alle regio’s kunnen verzilveren.''

''Ondernemers durven te investeren wanneer ze weten waar ze aan toe zijn. Decennialang was Nederland daar in de wereld een voorbeeld van, maar dat zijn we niet meer''

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW

Deltaplan voor kennis: voor onderwijs, onderzoek en innovatie

Ook Robert-Jan Smits, bestuursvoorzitter van de TU Eindhoven, ziet het vestigingsklimaat verslechteren. Hij pleit voor een deltaplan voor kennis, lees: voor onderwijs, onderzoek en innovatie, een plan dat over kabinetsperiodes heen loopt. ,,Als we het voor onze bescherming tegen het water kunnen, moet dit toch ook mogelijk zijn voor kennis. Laten we niet vergeten dat nu aardgas verbannen is, kennis de enige grondstof is die we nog hebben. Het vraagt echter een betrouwbare en voorspelbare overheid die ruimhartig en met een meerjarig perspectief investeert in het verdienvermogen van morgen.''

'Onder motorkap is sprake van verslechtering van vestigingsklimaat op veel punten'

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: ,,We staan er op veel punten op het oog nog goed voor. Maar onder de motorkap is sprake van een verslechtering van het vestigingsklimaat op veel punten, terwijl andere landen juist gezorgd hebben dat ze aantrekkelijker werden voor investeringen van bedrijven. Wij maken ons bijvoorbeeld zorgen over de schoolprestaties van de Nederlandse kinderen. Maar ook over de verminderde stabiliteit van ons overheidsbeleid. Ondernemers durven te investeren wanneer ze weten waar ze aan toe zijn. Decennialang was Nederland daar in de wereld een voorbeeld van, maar dat zijn we niet meer.''

Volgens manifest is er actie nodig op zes terreinen

,,Wij hebben al langer zorgen over het vestigingsklimaat en het is goed te zien dat we hierin niet alleen staan. Onze zorgen zijn er overigens na de recente Algemene Politieke Beschouwingen en de nieuwe lastenverzwaringen voor bedrijven zeker niet minder op geworden. Het zijn niet alleen internationale ondernemingen die hier zorgen over hebben, maar juist ook familiebedrijven. Zij maken zich trouwens ook grote zorgen over de groeiende regeldruk en de bedrijfsopvolgingsregeling'', vult Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland, aan.

‘Wil Nederland aantrekkelijk blijven dan is er op zes fronten actie nodig: een goede leefomgeving, een goed opgeleide beroepsbevolking, kennis en innovatie van wereldklasse, excellente verbindingen binnen Nederland en met het buitenland, een strategisch industriebeleid en een betrouwbare en voorspelbare overheid,‘ aldus het manifest.

Lees ook: Jacco Vonhof (MKB-Nederland): ‘Franse markt steeds belangrijker voor Nederlands mkb’

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor ondernemers.

Ontvang dagelijks onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste ondernemersnieuws