Nieuws Innovatie

Rabobank koppelt start-ups aan ondernemers

De Rabobank heeft een online platform opgezet om 700 veelbelovende start-ups voor te stellen aan ondernemers. In het kader van Startup Fest Europe, waarvan Rabobank founding partner is, is een online magazine opgezet waarin alle deelnemende start-ups worden gepresenteerd.

De Ondernemer 13 mei 2016

Rabobankplatform

Via het platform kunnen ondernemers in contact komen met voor hun interessante start-ups. Het uiteindelijke doel is om ondernemers in contact te brengen met innovatieve start-ups en zo innovatie in het MKB, inclusief de agrisector, te stimuleren. InnovatieUit het Nationaal Ondernemers Onderzoek 2016 blijkt dat 70 procent van de ondernemers actief bezig is met de vernieuwing van het businessmodel. Cruciaal daarbij zijn de strategie, innovatie en personeel. Start-ups zijn aan de ene kant talentvol en innovatief en hebben nieuwe businessmodellen, en aan de andere kant is er behoefte aan ervaring, marktkennis en launching customers."Met dit magazine, deze online matchmaker, brengen we start-ups in contact met ondernemers uit ons netwerk", aldus Eric Saris, directeur bedrijven bij de Rabobank. "Het mes snijdt zo aan twee kanten: we helpen start-ups aan launching customers en know-how en de ondernemers aan innovatie en nieuwe businessmodellen."ToekomstperspectiefRabobank zegt ondernemerschap en duurzame innovatie via kennis en netwerken te stimuleren. Daarnaast wil de bank een bijdrage leveren aan het duurzaam voeden van de wereld. "Innovatie is cruciaal voor de economische ontwikkeling in Nederland en broodnodig om onder meer voedselzekerheid te bieden voor de groeiende wereldbevolking", stelt Saris. "Het zijn bij uitstek startende ondernemers, start-ups en scale-ups die de noodzakelijke innovatie en vernieuwing aanjagen. Dit ondernemerschap biedt toekomstperspectief voor ondernemend Nederland."Deals Constantijn van Oranje is voorzitter van Startup Fest Europe. "Het doel van Startup Fest Europe is verschillende partijen op kwalitatieve wijze met elkaar verbinden. De bedoeling is dat start-ups op Startup Fest deals kunnen sluiten met corporates, investeerders en andere ondernemers."