Nieuws Innovatie

Robot op de werkvloer maakt geen haast

Slechts 1 à 2 procent van de Nederlandse bedrijven heeft de afgelopen twee jaar robots geïntroduceerd op de werkvloer. Buiten wat las- en melkrobots en een enkele drone wil het in Nederland nog niet vlotten met de robotisering, schrijft de Volkskrant.

Jonathan Witteman 3 mei 2016

Mkbrobotdigitaliseringmelkkoe 1

Dat concludeert arbeidssocioloog Fabian Dekker van de Erasmus Universiteit op basis van een onderzoek onder ruim duizend bedrijven, gepubliceerd in het tijdschrift Economisch Statistische Berichten. Dekker vroeg onderzoeksbureau TNS Nipo een steekproef te houden onder bedrijven over de vraag welke technologische vernieuwingen zij de afgelopen twee jaar hebben doorgevoerd. Bijna één op de vijf bedrijven bleek inderdaad nieuwe technologie te hebben geïntroduceerd op de werkvloer. Het ging daarbij vooral om ict-toepassingen en bijvoorbeeld ook om nieuwe smartphones of beveiligingssystemen.

ZZPTegelijkertijd heeft slechts 0,8 procent van de bedrijven de afgelopen twee jaar robots in gebruik genomen. Deze cijfers vertekenen enigszins, omdat zzp'ers in de enquête zijn meegenomen. Zonder zzp'ers bedraagt het percentage 1,6 procent.

DigitaliseringWe moeten af van de hyperige discussie over banenverlies door robots, want het gebruik van robots is in Nederland marginaal, concludeert Dekker. Niet robots, maar digitalisering vormt de grote bedreiging voor werkgelegenheid. 'Het is het internet en het gebruik van nieuwe software die momenteel de opkomst mogelijk maken van digitale platformorganisaties en nieuwe arbeidsverhoudingen, zoals Uber in de taxibranche. En het is digitalisering die de bijl zet aan veel administratieve taken, zoals in het bank- en verzekeringswezen. Van een exponentiële groeiontwikkeling van robots is op dit moment geen sprake en het is vooralsnog de vraag of dit in de toekomst wel het geval zal zijn.'

Lees verder op VK.nl