Aangeboden door PwC

Branded Content Technologie

PwC: 'De nieuwe generatie AI opent veel deuren'

AI is dé trend van 2023. Vooral door de grootschalige introductie van generatieve AI toepassingen staat het in het middelpunt van de belangstelling. ,,En deze technologie gaat nog een enorme vlucht nemen", stellen Mona de Boer en Gerwin Naber van internationaal assurance- en advieskantoor PwC. Volgens hen biedt AI organisaties veel kansen en mogelijkheden om hun activiteiten beter te stroomlijnen, te managen, en te vernieuwen.

Peter Westhof 14 augustus 2023

Branded content pwc mona de boer gerwin naber ai chatgpt

Foto: PwC.

AI maakt automatisering ‘intelligent’

AI is een concept waarbij computers taken uitvoeren waar normaal gesproken menselijke intelligentie voor nodig is. Het levert voor steeds meer aspecten in ons dagelijkse leven belangrijke oplossingen: van het voorspellen van energiegebruik tot gezichts- en spraakherkenning. Het wordt in steeds meer bedrijfssectoren gebruikt.

,,AI draait om softwarefunctionaliteit waar veelal patroonherkenning uit big data aan ten grondslag ligt”, vertelt Mona de Boer, Partner Data & Technology bij PwC. ,,Bij dergelijke toepassingen nemen computers taken over, waarvan we voorheen dachten dat alleen mensen die konden uitvoeren. Er worden hierdoor steeds meer taken geautomatiseerd uitgevoerd”, vult Gerwin Naber, Partner bij PwC en expert op het gebied van cybersecurity, aan.

Mona de Boer

Partner PwC

"Het gaat hier niet alleen om meer efficiëntie, maar ook over kwaliteit en consistenter bepaalde taken afhandelen. Daar ligt nu de korte termijn focus op"

AI als aanjager van verandering

Naber denkt dat we nu aan de vooravond staan van een veel grotere verandering met AI. ,,Ik denk dat deze technologie een enorme vlucht gaat nemen. We proeven er nu nog van en mensen moeten eraan wennen. Maar op veel meer plekken in ons leven gaat deze computertechniek een prominente rol spelen. Het gaat ons ontzettend helpen om activiteiten beter te stroomlijnen, te managen, en te vernieuwen. Als je niet meegaat, dan verlies je als organisatie relevantie en terrein in je markt. Je moet hier dus iets mee, de urgentie is hoog.”

,,Je ziet dat de aandacht van bedrijven nu op de vraag ligt: hoe kan ik bepaalde zaken beter en meer geautomatiseerd doen? Het gaat hier niet alleen om meer efficiëntie, maar ook over kwaliteit en consistenter bepaalde taken afhandelen. Daar ligt nu de korte termijn focus op”, stelt De Boer. ,,Sommige bedrijven kijken al iets verder en vragen zich af: hoe kan ik ervaringen van mijn klanten met betrekking tot mijn producten en diensten verbeteren? De nog iets langere termijn blik is het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Dan krijg je een nog radicalere verandering binnen organisaties. Maar deze laatste fase zie ik op dit moment nog beperkt.”

Veel vragen over ChatGPT

ChatGPT van het bedrijf OpenAI werd in november vorig jaar gelanceerd en in april gebruikten al anderhalf miljoen Nederlanders deze AI-chatbot. ChatGPT biedt organisaties veel mogelijkheden, zoals nieuwe ideeën opdoen, geavanceerde data-analyses uitvoeren, of marketingmateriaal maken.

Gerwin Naber

Partner PwC

"Als je niet meegaat, dan verlies je als organisatie relevantie en terrein in je markt. Je moet hier dus iets mee, de urgentie is hoog"

Sinds de doorbraak van ChatGPT is het aantal vragen aan PwC over het gebruik van AI fors gestegen. ,,Er is een tijd van vóór ChatGPT en een tijd ná ChatGPT”, vertelt De Boer. ,,Er is een enorme beweging ontstaan bij organisaties. En geen sector is hierbij uitgezonderd. Publieke sector, private sector. Van retailers tot de zorg. Alles komt voorbij. We krijgen vragen als: wat zijn de mogelijkheden? Waar moet ik beginnen? En wat doen andere organisaties? Dat soort vragen.”

Volgens Naber heeft elke functie binnen een bedrijf wel te maken met de mogelijkheden van AI of veranderingen hierdoor. ,,Of het nu gaat om sales, marketing of R&D, iedereen wil weten in hoeverre dit hun functie beïnvloedt. En hoe dit het verschil bij het uitvoeren van hun taken kan maken.”

Kansen en mogelijkheden van verantwoorde AI

PwC adviseert organisaties over de kansen en de mogelijkheden op het gebied van AI en de invulling daarvan, waaronder ook hoe je met de risico’s van AI moet omgaan om het succesvol in te zetten. Van strategisch tot operationeel niveau. ,,Op strategisch niveau analyseren we wat deze ontwikkelingen voor de organisatie betekenen, op de korte en langere termijn. Het draait dan echt om een toekomstbestendig business model. Op operationeel niveau gaat het meer om het ontwikkelen van praktische toepassingen. Bijvoorbeeld een ziekenhuis dat zich afvraagt: hoe kan ik meer met AI doen in mijn zorgverlening richting patiënten?”, stelt De Boer.

,,Maar ook, hoe zorg ik ervoor dat ik niet uit de bocht vlieg met de toepassingen die ik bedenk? En hoe zorg ik ervoor dat mijn AI-systemen vandaag niet anders presteren dan morgen? Dat is bij AI best wel een vraagstuk. Het gaat om de robuustheid van systemen. Er is bij AI daarnaast een ethische kant. Wat vinden mensen acceptabel dat je met hun data doet en wat vinden ze te ver gaan?”

Naber: ,,Als PwC kennen we veel bedrijven en sectoren goed. We snappen ook de techniek van AI. Hierdoor zijn we in staat om de techniek in het licht te plaatsen van bedrijfsstrategie en -vraagstukken. Dit is cruciaal om technologische toepassingen te ontwikkelen waarmee bedrijven zich in deze dynamische tijd op een duurzame manier kunnen onderscheiden.”

Kijk hier voor de manieren waarop PwC jou en jouw organisatie kan helpen bij het goed gebruiken van de mogelijkheden van AI.

tracking pixel