Nieuws Technologie

Zo speel je in op groeiende groepen millennials en kenniswerkers

De wereld is continue in beweging, verandering is waar we niet onderuit komen. Toch zijn veel Nederlandse bedrijven hier niet op ingesteld, meldt Het Parool. Flexibiliteit zou de norm moeten worden van iedere organisatie die wil overleven, waarschuwt Jeroen Caré, topman van EY.

Herman Stil | Foto: Niels Blekemolen 5 februari 2018

Jeroen Care

,,We leiden simpelweg niet voldoende mensen op om de verandering mee te maken. We blijven te veel in oude, weinig flexibele structuren zitten, waardoor we jongeren onvoldoende inspireren de benodigde vaardigheden te ontwikkelen."

Continue verandering is de werkelijkheid van nu en straks, en dus moet Nederland volgens Jeroen Caré, digitaal topman van accountant en adviseur EY, de komst van kennistalent uit andere landen omarmen. "Anders missen we de boot bij de veranderingen die de wereld nu doormaakt. We moeten allemaal, bedrijven, werknemers, consumenten, accepteren dat we in een continu veranderende wereld leven, waar flexibiliteit van organisatie en cultuur de norm wordt."

Lees ook: Tips voor bedrijven: zo speel je in op veranderingen Facebook

,,Er komt nu een groep consumenten, werknemers en ondernemers op die op een heel andere manier wil omgaan met de bedrijven waar ze dingen kopen of zaken mee doen."

Adieu hiërarchie

Het is de generatie die niet meer een taxicentrale belt maar Uber oproept, die op vakantie Airbnb regelt in plaats van een hotel. ,,Dat verandert de maatschappij. Bedrijven, instellingen en overheden zullen mee moeten veranderen."

,,De eerste groep millennials is al dertiger, met het bijbehorende bestedingspatroon en carrièrewensen. Die groep is gevoelig voor ontwikkelingen die aansluiten bij haar levensstijl, waarin de balans tussen werk en vrije tijd heel anders ligt dan bedrijven traditioneel gewend zijn. Het zijn mensen met een heel ander idee van beloning, verantwoordelijkheden en carrière, waarbij traditionele hiërarchie geen rol meer speelt."

Worsteling

Caré, die inmiddels vier jaar als digitale topman bij EY werkt en daarvoor werkzaam was bij IBM, ziet de worsteling bij de bedrijven als het om de nieuwe doelgroep gaat - of die nu klant, partner of werknemer is.

,,Alleen maar denken dat je een paar slimme mensen moet aannemen, is niet meer voldoende. Als je als bedrijf werkelijk wilt omvormen, zul je veel verder moeten gaan dan de IT-afdeling alleen. Je moet digitale vaardigheden integreren in alle geledingen van je organisatie."

https://youtu.be/urntcMUJR9M

,,Misschien 5 procent van de vacatures sluit daar nu op aan. Dat is veel te weinig. De maatschappij vergrijst, dus is het nu juist zaak voldoende mensen op te leiden of om te scholen."

Steeds moeilijker

Maar mede door de achterblijvende scholing van techpersoneel wordt dat steeds moeilijker. ,,Bedrijven zullen er niet aan ontkomen, in ieder geval de komende jaren, om veel kennistalent uit het buitenland te halen."

,,De spannendste ontwikkelingen in de digitale arena doen zich nu voor in landen als India en China, niet noodzakelijkerwijs meer in de VS of Europa. In India zijn een heleboel technisch begaafde mensen beschikbaar, ook doordat er nog altijd heel veel nieuw talent wordt opgeleid."

,,Maar er is in de wereld ook heel veel vraag naar zulk talent. Nu is er onder zulke kenniswerkers nog een voorkeur om naar het Westen te gaan, maar de vraag naar deze groep is nu al groter in landen als China. De strijd om talent is een internationale uitdaging en Nederland moet zich dat realiseren."

Werken kan overal

Het is volgens Caré ook niet alleen zaak talent aan te trekken, het wordt met de opkomst van de nieuwe economie nog veel belangrijker om bestaand talent te behouden. ,,Als digitaal talent niet voldoende wordt getriggerd door de werkgever, is de kans groot dat het zijn heil elders zal zoeken, bij bedrijven en in landen die de omslag wel maken."

,,Het is een generatie die bereid is overal te werken, zolang de omgeving maar aan de eisen voldoet. Deze groep laat zijn keuzes afhangen van zijn levenswijze. Bedrijven die deze groep kenniswerkers niet voldoende motiveren, zullen zowel klanten, getalenteerde medewerkers als partners kwijtraken aan ondernemingen die de omslag wel maken."

Lees ook: Zo draait kledingbaas Floortje Dessing een miljoen omzet

Spanningsveld

Millennials worden volgens hem te veel gezien als aparte groep, waarmee 'iets' gedaan moet worden. ,,De bedrijven waar wij langskomen, zien die ontwikkelingen vaak wel. Vaak begrijpt de bedrijfstop dat er iets moet veranderen, maar durft hij het niet aan die veranderingen ook helemaal door te voeren. Als het echt relevant wordt in een organisatie, haakt men af, bang om de oude vertrouwde structuren op te geven omdat onduidelijk is hoe de toekomst eruitziet."

Vooral kleinere bedrijven, familiebedrijven en traditioneel georganiseerde ondernemingen durven geen verandering aan. Dat creëert een spanningsveld tussen de vernieuwers en de traditionelen, signaleert Caré: "90 procent van de bedrijven is daar nu niet voor georganiseerd. De rest bestaat uit de doorgegroeide startups van het vorige decennium, de huidige startups en een handjevol gevestigde ondernemingen die de omslag wel durven te maken en zichzelf opnieuw uitvinden. Die zullen het overleven."

De strijd om talent is een internationale uitdaging en Nederland moet zich dat realiseren

Jeroen Caré, EY