Nieuws Technologie

Mkb: Brabantse investering van 130 miljoen voor innovatie

De regio Midden- en West-Brabant gaat 130 miljoen euro steken in de maakindustrie, het onderhoud en de logistiek. Ondernemers, onderwijs en overheid werken in de zogeheten Regio Deal samen aan zeventien innovatieve projecten.

De Ondernemer | Foto: Regio Deal Midden- en West- Brabant 16 juli 2019

Maker Space Tilburg

Met 10 miljoen euro van het rijk en 120 miljoen euro van het regionale bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, de provincie en lokale overheden gaat de regio de zeventien projecten versneld uitvoeren. Een voorbeeld is Datascience voor Logistieke Innovatie (DALI) in Breda, dat streeft naar minder transport met zo min mogelijk halflege vrachtwagens. Of het Plant based LAB in Bergen op Zoom: een broedplaats voor samenwerkingen in de agrofoodsector. En MakerSpace in Tilburg gaat zich richten op de doorontwikkeling van circulaire producten en innovaties.

De Regio Deal moet ook een impuls geven aan de arbeidsmarkt in Midden- en West- Brabant, met de opleiding en een leven lang leren van personeel uit alle lagen van de bevolking. De regio richt fysieke en digitale ontmoetingsplekken in waar bedrijven, kennisinstellingen en studenten samenwerken aan slimme oplossingen voor duurzame logistiek en maakindustrie.

Lees ook: 'Gevolgen klimaatakkoord voor het mkb volstrekt onduidelijk'

Concurreren met economische regio’s Noordwest-Europa

Bestuurders verwachten veel van de Regio Deal. Theo Weterings, regiovoorzitter Midden-Brabant en burgemeester van Tilburg: ,,Wij hebben een centrale positie in het logistieke netwerk van Europa: een plek tussen Rotterdam en Antwerpen. Onze economische kracht laat zich het best zien op drie terreinen: de maakindustrie met veel banen, de innovatieve bedrijvigheid en de voorsprong die we hebben als onderdeel van de kennis-as van Brabant.’’

Boaz Adank, voorzitter van de commissie van advies Economie Regio West-Brabant en wethouder economie van Breda: ,,Als Midden- en West-Brabant concurreren we met grote economische regio’s in Noordwest-Europa. We hebben een duidelijk doel voor ogen: internationaal koploper zijn in verantwoord produceren en distribueren. Samen met ondernemers en opleidingen investeren we in de verduurzaming van ons mkb. Zo maken we onze economie klaar voor de toekomst.’’

Lees ook: Familiebedrijven zijn innovatiever dan vaak gedacht

Wij willen internationaal koploper zijn in verantwoord produceren en distribueren

Boaz Adank, wethouder Breda