Nieuws Innovatie

Vernieuwing staat voorop bij deze Delftse bedrijven

Delft heeft veel technische bedrijven die vernieuwend bezig zijn, schrijft het AD.

Tekst en foto: Matthijs Termeer 29 augustus 2016

Innovatiedelft2

Als een volleerd scherpschutter opent Steinar Henskes met zorgvuldige bewegingen een aluminium koffertje. Er komt een langwerpig voorwerp uit, dat nog het meest weg heeft van een telescoop op een jachtgeweer.De 26-jarige directeur van Bird Control Group drukt op een knopje en uit de ‘Agrilaser Handheld’ komt een groene laserstraal. Hiermee kan iedereen vogels verjagen, tot op een afstand van twee kilometer. "Het is een stoer effect, dat helpt wel", zegt Henskes. "Mensen vinden het leuk." En het belangrijkste: "Vogels zien een groene stip, die ze verjaagt van een plek waar ze niet welkom zijn naar een plek waar dat wel zo is."

Marktleider

Het bedrijf is volgens Henskes wereldwijd marktleider, met klanten in meer dan zeventig landen en een tweede kantoor in Amerika. Henskes, die even elektrotechniek aan de TU studeerde, richtte het bedrijf in 2012 op. Daarvoor schaafde hij twee jaar aan lasertechnieken met zijn technisch ‘kantoortje’. Een vogelkenner is hij niet, maar hij weet dat meeuwen, ganzen, eenden, duiven en kraaien behoorlijke lastposten kunnen zijn. Ze zitten op daken en vliegvelden, verstoppen afvoeren met hun nesten, vliegen op allerlei plaatsen in de weg en vreten boerenland kaal.

Diervriendelijk

Henskes pakt de overlast met dertig man personeel op een diervriendelijke manier aan. "De straal prikt de vogel niet", zegt hij over zijn alternatief voor vergassen of de jacht met het geweer. "Schieten en knallen is vrij arbeidsintensief, kost veel munitie en is niet diervriendelijk."

Op een parkeerdak in het bedrijvenpark van de TU zijn twee medewerkers van Bird Control Group bezig een kast met laserstralen af te stellen voor een gasproductieplatform van Total. "Lasers zijn the way to go in de agrarische sector, op boorplatforms en op daken", meldt Henskes. De tijden van vogelverschrikkers, vlaggetjes, afgespeelde angstkreten van vogels en zelfs ballonnen met enge ogen en enge gezichten zijn volgens hem voorbij. "Die conventionele technieken werkten niet. Daar wenden de vogels aan en dan had het geen effect meer."

De subsidie van de provincie wil het bedrijf gebruiken voor het uitbreiden van het datamanagement: het verzamelen van meer gegevens over het gedrag van vogels. "We willen alles weten. Dat is nog niet goed ingevuld." De motivatie van Henskes is in ieder geval duidelijk. "Wat mij drijft: met een klein bedrijf impact maken op de hele wereld. Omdat dat cool is, mij een goed gevoel geeft. Ik vind techniek tof, dus dat drijft me ook."

(tekst loopt verder na foto)

EFC Separations

Of commercieel directeur Ben Brocades (54) kan uitleggen wat EFC Separations nou precies uitvoert met al die ingewikkeld ogende opstellingen? De bedrijfsruimte in het ‘Innovation Dock’ in de Rotterdamse haven staat er vol mee. "Vrieskristallisatie. Het koelen van een pekeloplossing tot er ijs ontstaat en een oplossing met hoge zoutconcentratie overblijft", omschrijft Brocades het proces waar de chemisch technoloog en zijn troepen de wereld mee willen veroveren. Oftewel het scheiden van water uit zoute stromen. Handig voor bijvoorbeeld het hergebruik van pekelwater, dat onder andere kaasmakerijen gebruiken. Bijkomend voordeel: de afvalstroomwordt verkleind.

"Goed beschouwd is het heel simpel wat we doen", meent Brocades. "Pekel is in principe gewoon keukenzout opgelost in water", licht de commercieel directeur toe. Geduldig tekent hij het verloop van het proces op een papiertje. Het blijkt toch knap ingewikkeld, maar de winst is samen te vatten als: schoner restwater om te lozen, minder te gebruiken zout en wanneer de klant verder wil het winnen van puur zout. Dat laatste gebeurt bij het echte eutectisch vriezen, een stap verder dan het gewone proces. Ook ingewikkeld, maar: "Je krijgt het zout erbij, als extraatje. Dat kunnen we op een nette manier terugwinnen."

Eutectisch vriezen

Ook het indammen van de stroom afvalwater beschouwt Brocades als winst. "We pakken die berg ellende aan en maken hem kleiner." De subsidie van de provincie wil EFC Separations gebruiken voor een ‘soort van marktstudiefase met wat proefjes’. Die proeven vinden voor een deel nog plaats in een laboratorium in Delft, waar het bedrijf oorspronkelijk aan de TU is ontstaan. Maar de ruimte in Delft werd te klein en daarom verhuisde EFC Separations naar Rotterdam. Hier vinden inkoop, proces engineering en wat grotere proeven plaats.

Brocades: "We gaan nu meer de industriële kant op." Eerst dus het onderzoek naar de marktrelevantie, dat moet leiden tot klanten in Noord-Amerika en Europa. "We zijn bezig klanten te overtuigen." Dat betekent duidelijk uitleggen wat het bedrijf precies doet. "De klant weet vaak niks", zegt Brocades, die sinds zijn afstuderen aan de TU over de hele wereld scheidingsinstallaties bouwde. "Eutectisch vriezen? Hij heeft soms wel eens van een eutectisch punt gehoord, maar dat is het wel."