Nieuws Marketing

Alles onder één dak

Maarten Reith | Foto: Theo Kock 11 januari 2016

Allesondereendak1065

Carnaval in Westervoort wordt veel meer één geheel. Dat is de overtuiging van alle mannen en een enkele vrouw die druk bezig zijn om alle wagens voor de carnavalsoptocht op tijd klaar te krijgen. De afzonderlijke groepen zullen elkaar veel beter leren kennen nu ze samen onder één dak aan hun wagens kunnen bouwen. Meer saamhorigheid is het gevolg, klinkt het alom.

"Het is gezellig en leuk om met z'n allen bezig te zijn. En je kijkt een beetje bij elkaar technieken af; iedereen bouwt toch op zijn eigen manier", zegt Pim van de Glind van bouwgroep Zwijnerij, tevens secretaris van de Stichting Carnavalsloods Westervoort.

Lenen"Het is ook veel makkelijker om even iets van elkaar te lenen, wat nietjes of een stuk hout", zegt Irghin Aalders van bouwgroep De Wippers, druk in de weer met gaas en papier-maché.

Als reactie op de opwarming van de aarde maakt de groep een wagen met een raketijsje die op weg gaat naar de maan. "Tenminste, als het lukt. Voor het eerst dreigen we wat in tijdnood te komen", zegt Maarten Looijen.

Carnaval valt vroeg dit jaar, terwijl de loods een paar weken later in gebruik kon worden genomen dan gepland. Pas sinds 18 december kan er worden gebouwd.

Toch leidt dat geenszins tot stress op deze zaterdag, waar slechts aan vier wagens gewerkt wordt terwijl vrolijke muziek uit de luidsprekers schalt. Zo'n vijftien mensen zijn bezig met lassen, zagen, boren, schilderen, schroeven en lijmen.

De andere karren staan er verlaten bij, sommige plekken in de loods zijn zelfs nog leeg. "Het meeste gebeurt pas op het allerlaatste moment. Zo gaat dat altijd", zegt Ton Gerritsen van carnavalsvereniging de Dolbotters.

De eerste gedachten over een gezamenlijke loods dateren al van tien jaar terug, vertelt hij. Zowel de twee verenigingen (de Dolbotters en de Ysselköpkes) als het tiental wagenbouwgroepen hadden vaak moeite een geschikte plek te vinden om maandenlang aan hun creaties te werken, laat staan om de rest van het jaar de boel ergens te kunnen opslaan.

Vijf jaar terug werd dat plan concreter. Een grote compostloods van Hermsen kwam beschikbaar, omdat die vanwege het project Ruimte voor de Rivieren moest wijken. "Maar dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan. We kwamen van een koude kermis thuis", blikt Herman Stam teug, lid van het carnavalsloods-bestuur en tevens lid van de Ysselköpkes.

De beoogde locatie was al snel in beeld. Maar toen volgde nog een jarenlang traject van onder meer financiering, vergunningen, grondverkaveling, overleg met het waterschap en Prorail, afspraken met de buren en het notarieel regelen van recht van overpad.

Na het nodige voorwerk kon afgelopen zomer eindelijk daadwerkelijk met de herbouw van de gedemonteerde loods worden begonnen. Dankzij inzet van veel vrijwilligers is dat karwei in enkele maanden geklaard.

"De loods is nog niet helemaal af, maar we kunnen er nu al wel gebruik van maken", zegt Gerritsen. Zo komt er binnenkort vaste elektriciteit (nu draait er nog een aggregaat) en wordt een grote roldeur gemonteerd zodat ook de grootste wagens in en uit kunnen. Als carnaval voorbij is, volgt de verdere afwerking.