Nieuws Marketing

Heleen Eshuis uit Voorst bedenkt groene buitenruimten voor scholen

Met ontwerp- en trainingsbureau 'In Het Wild' bedenkt Heleen Eshuis uit Voorst groene buitenruimten voor onder meer scholen en buitenschoolse opvang (bso). Zo brengt ze kinderen in contact met de natuur.

Van onze redactie 15 oktober 2016

Heleen Eshuis

Waarom is het belangrijk dat kinderen in de natuur spelen?"Kinderen moeten leren dat ze niet boven de natuur staan, maar er onderdeel van zijn. Ook voor de motorische ontwikkeling is het belangrijk; op een avontuurlijke buitenspeelplaats leren ze klauteren en kruipen. Er is aangetoond dat groen rustig maakt. Het vermindert pestgedrag. Op een speelplaats met tegels kun je alleen rennen, duwen en trekken."

Jullie ontwerpen 'weloverdachte buitenruimten'. Wat houdt dat in?"In algemene zin: een plek met water, zand, staande en liggende boomstammen, hoogteverschillen en een moestuin. De opdrachtgevers zijn scholen, peuterspeelzalen, bso's, kinderdagverblijven, gemeenten. We werken niet voor particulieren."

Waarin zit 'm het trainingsgedeelte?"We vertellen waarom insecten belangrijk zijn en hoe je omgaat met bijen. Of hoe een school sport en bewegen kan invoeren in een groene omgeving. Denk ook aan trainingen voor leerkrachten, pedagogisch medewerkers en ouders. Belangrijk is het risicovermijdende gedrag rond kinderen. Een paar jaar geleden kregen kinderen valtraining. Stop die betutteling! Een kind leert buiten zélf vallen en in bomen te klimmen. Ze zoeken hun eigen grens op, dat is belangrijk voor het zelfvertrouwen."

Hoe weet je dit allemaal zo goed?"Ik heb een achtergrond in het onderwijs, ben zelf ouder en zie hoe andere ouders met hun kinderen omgaan. Veiligheid gaat voor alles en dat idee is doorgeslagen. Ook is het een feit dat kinderen steeds dikker worden. Op een avontuurlijke buitenplek komen ze in beweging, ontwikkelen ze zelfvertrouwen en komen ze in aanraking met gezonde voeding."