Nieuws Marketing

Oude puien terug tegen verrommelingen

ANDRÉ OERLEMANS 5 februari 2016

Oudepuienvoorstraat1065

Het herstellen van historische winkelpuien kan de verrommeling en leegstand op de Dordtse Voorstraat tegengaan. Daarnaast moeten looproutes beter, dwarse eigenaren van leegstaande panden aangeschreven worden en moeten ondernemers elkaar aanspreken op leegstand en verloedering.

Dat zijn, behalve de facelift voor de Visbrug, de beste manieren om de problemen in de Dordtse binnenstad aan te pakken, concludeerden gemeente, ondernemers en vastgoedeigenaren tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van de Dordrechtse Ondernemers Vereniging (DOV) en de Vereniging Commercieel Onroerend goed binnenstad Dordrecht (VCOD).

Jeroen Markusse van Lugten Malschaert Architecten liet met oude en nieuwe foto's zien hoe netjes en uitnodigend de Voorstraat er vroeger uitzag en hoe rommelig nu. Met Stichting De Stad werkt hij aan het Dordtse Puienplan, waarbij ondernemers gestimuleerd worden hun gevel terug te brengen in historische staat. "Kijk naar hoe het is geweest en breng die kwaliteit terug. Er zit nu geen lijn meer in het straatbeeld. Iedereen doet maar wat", zegt hij. "De gemeente zou geen schreeuwende reclames moeten toestaan en streven naar eenduidigheid."

Meer uniformiteitVolgens voorzitter Kees van Netten van de VCOD zou de Dordtse binnenstad beheerd moeten worden als één groot winkelcentrum. "Dan krijgt je meer uniformiteit, net zoals in Maastricht," stelt hij.

Wethouder Piet Sleeking erkent dat het reclamebeleid in het centrum niet goed geregeld is. ,,Dat moet verbeteren. Met name het uitstallingsbeleid loopt gierend uit de hand," aldus Sleeking. "Maar ondernemers moeten ook bereid zijn elkaar hierop aan te spreken."

"Maar de gemeente moet handhaven," vindt voorzitter Anneke Maagdenberg van de DOV. Een betere verbinding tussen kernwinkelgebied en historisch havengebied is voor alle partijen van groot belang. Nu lopen toeristen dood op de Grote Markt en de bibliotheek.

"Het centrum van Dordrecht zit nu in een spagaat," zegt architect Andries Lugten. Hij liet zien hoe nieuwe passages dat probleem op kunnen lossen. Vanuit het Drievriendenhof zou het publiek door nieuwe passages in de winkelblokken van H&M en V&D naar de Voorstraat moeten lopen. Vanuit de Visbrug zou een passage door de bibliotheek naar de Vleeshouwerstraat kunnen leiden. Op de Grote Markt zou een aansprekend gebouw toeristen naar het havengebied kunnen verwijzen. Dat sommige eigenaren hun winkels nu laten verloederen komt volgens de VCOD omdat ze geen geld hebben om het pand op te knappen. Ook overschatten ze de waarde ervan. "Daarom zijn ze niet bereid het te verkopen aan mensen die het wel willen opknappen," aldus Van Netten.