Nieuws Mobiliteit

Thuiswerken? De toekomst volgens werkgevers, maar er zijn zeker haken en ogen

Twee thema's die door de coronacrisis enorme stappen hebben gemaakt zijn flexibel werken en duurzame mobiliteit. Maar welke kansen liggen er precies? Acht grote werkgeversnetwerken zochten het op landelijk niveau uit. Conclusie: zo eenvoudig als het lijkt is het helaas niet.

Van onze redactie 23 juni 2020

Thuis werk werkgevers onderzoek ondernemers

Thuiswerk: voor veel werkgevers het nieuwe normaal. Foto: Unsplash

Werkgevers zien zeker toekomst, maar ook uitdagingen in thuiswerken. Twee derde van de bevraagde werkgevers denkt dat thuiswerken ook na 1 september vanzelfsprekender zal zijn en dat hier vanuit werknemers ook actiever naar gevraagd zal worden. Kortom, het fundament is gelegd.

Succesfactoren zijn volgens de werkgevers het vertrouwen in de werknemers, heldere communicatie en de techniek en digitale middelen. Ook het belang van persoonlijke aandacht, maatwerk en flexibel leiderschap werd benoemd.

Lees ook: Onderzoek: helft werknemers wil blijven thuiswerken

Puzzel voor werkgevers

,,De mix van thuiswerken en weer naar kantoor gaan is voor veel werkgevers nog een enorme puzzel,’' geven de werkgeversnetwerken aan. ,,Zij zullen naast mobiliteitsbeleid ook daarmee samenhangend thuiswerkbeleid moeten ontwikkelen om thuiswerken ook op de lange termijn mogelijk te maken. Slim reizen en slim werken moeten daarbij hand in hand gaan," is het advies van de verschillende werkgeversnetwerken die het onderzoek uitvoerden en analyseerden.

''Naast een toenemende parkeerdruk - meerdere werkgevers geven aan het parkeren tijdelijk gratis te faciliteren - wordt er ook een toename van (elektrische) fietsgebruik verwacht''

Onderzoek werkgeversnetwerken

Duurzaam gedrag

Werkgevers vragen zich af hoe ze hun thuiswerkende medewerkers op de lange termijn betrokken kunnen houden. En daarbij hoe de sociale contacten en de binding met het bedrijf kan worden geborgd en wat thuiswerken doet met de fysieke en mentale gesteldheid van het personeel. Werkgevers tasten vooralsnog in het duister naar antwoorden op vragen zoals: Waarin dient de werkgever omtrent thuiswerken te faciliteren? Hoe is het gesteld met de ergonomie van de thuiswerkplek en hoe kan dit gecontroleerd worden? Men puzzelt ook met het in stand houden van het duurzame gedrag, hoe wordt minder reizen en meer thuiswerken een nieuwe gewoonte?

Thuiswerk- en woon-werkbeleid

Naast het belang en de aandacht voor (nieuw) thuiswerkbeleid geeft een deel van de werkgevers aan ook bezig te zijn met het herinrichten van het woon-werkbeleid. Naast een toenemende parkeerdruk - meerdere werkgevers geven aan het parkeren tijdelijk gratis te faciliteren - wordt er ook een toename van (elektrische) fietsgebruik verwacht. Anderen hopen op productiviteitswinst door het reduceren van woon-werk- en werk-werkkilometers. Enkele werkgevers geven aan na te denken over de locatiekeuze, huisvesting en aanwezige faciliteiten.

Meer dan de helft van de werkgevers geeft aan behoefte te hebben aan hulp en ondersteuning - nu en in de toekomst - van werkgeversnetwerken en de overheid omtrent thuiswerk- en mobiliteitsbeleid. Werkgevers zoeken tips en advies over veilige en gezonde mobiliteitsoplossingen zoals elektrische fietsen, speed pedelecs, het stimuleren van carpoolen, fiscale tips en het verantwoord gebruik maken van openbaar vervoer. Een nieuwe passende mix hiervan moet goed geborgd worden in regelingen.

  • Het onderzoek is een samenwerking van Stichting Breikers, Bereikbaar Haaglanden en Rijnland, Brabant Mobiliteitsnetwerk, Goed op Weg, Werkgeversaanpak regio Zwolle, Twente Mobiel, De Verkeersonderneming en Zuid-Limburg Bereikbaar.
  • Verschillende mobiliteitsprogramma’s en werkgeversnetwerken starten in augustus samen een brede campagne. Ook komt er een toolkit waarmee werkgevers hun werknemers kunnen informeren en motiveren om in de nabije toekomst zo veel mogelijk thuis te blijven werken en binnen richtlijnen te reizen.

Alles over, voor én door ondernemers in je mailbox.

Ontvang twee keer per week onze nieuwsbrief met inspirerende ondernemersverhalen en informatieve artikelen.