Nieuws Personeel

'Actiegroep' gaat samen met agro-ondernemers

Hans-Paul Andriessen 13 januari 2016

Agroondernemers1065

Landschapsbeschermers en plattelandsondernemers slaan de handen ineen. De stichtingen 'Groene Hart' en 'Groene Hart, Kloppend Hart' hebben definitief besloten samen verder te gaan in een nieuwe stichting. Dat meldt het AD woensdag.

Door het samengaan ontstaat er een stichting voor het hele Groene Hart waaraan 250 actieve plattelandsondernemers zijn gekoppeld en meer dan 1500 vrienden van het Groene Hart.

De Stichting Groene Hart werd in 1997 opgericht en is gericht op het beschermen van het groene, open landschap tegen oprukkende woningbouw, nieuwe bedrijventerreinen en de aanleg van wegen en spoorbanen.

Geregeld werd de overheid de voet dwars gezet. Een van de grootste successen was het tegenhouden van de snelweg A2½, de verbinding tussen de A2 bij Vinkeveen naar de A12 bij Woerden dwars door Leidsche Rijn. De laatste jaren veranderde de stichting van een 'actiegroep' tegen de overheid naar een 'meedenkende partner' van diezelfde overheid. Door in een vroegtijdig stadium betrokken te zijn bij de planvorming, zegt de Stichting meer te kunnen bereiken door 'mee te denken' en 'alternatieven aan te dragen'.

De stichting, die geheel draait op vrijwilligers, kiest er nu voor haar werkterrein verder te verbreden door samen te gaan met Stichting Groene Hart, Kloppend Hart.

Agro-toerismeDit is een ondernemersclub en werd in 2006 opgericht om met name het agro-toerisme te promoten: slapen bij de boer, boerencampings, bed & breakfast. Ook organiseert deze stichting de Maand van het Groene Hart met culturele, culinaire, sportieve en recreatieve activiteiten. De laatste jaren is er naast plattelandstoerisme meer en meer aandacht gekomen voor streekproducten onder andere door de jaarlijkse Verkiezing van het Groene Hart streekproduct.

Jan Kooijman, voorzitter stichting Groene Hart, Kloppend Hart: "De komende maanden gebruiken we om een nieuwe structuur voor ondernemers en vrijwilligers neer te zetten. Over het samenvoegen van website en andere communicatie-uitingen wordt nog verder gesproken.''

DroomChris Kalden, voorzitter Stichting Groene Hart: "Onze droom is dat de essentiële waarden van het gehele Groene Hart behouden blijven en dat het gebied tegelijkertijd een levendig sociaal, cultureel en economisch leven kent. Doelstellingen van de nieuwe stichting zijn dan ook: versterken van de toeristische sector, verder ontwikkelen van het aanbod van streekproducten en bevorderen van de kwaliteit van wonen en werken in het Groene Hart."