Nieuws Arbeidsmarkt

Investeren in strategische HR-praktijken cruciaal voor innovatie

Om meer en beter te kunnen innoveren, moeten ondernemers niet alleen inzetten op technologie. Bedrijven die aanzienlijk investeren in zowel technologie als in strategische HR-praktijken - in flexibele vaardigheden en kennis van hun werknemers - profiteren het meest van nieuwe groeimogelijkheden. Dit blijkt uit het promotieonderzoek dat Renée Rotmans van de Amsterdam Business School uitvoerde in de Rotterdamse havenregio.

Van onze redactie 9 oktober 2020

HR recruitment promotie onderzoek

Foto: Unsplash

In een tijd waarin de wereld in de greep is van de coronapandemie, de energietransitie en technologische ontwikkelingen, is investeren in werknemers van groot belang. Juist nu is het van belang om mensen aan het werk te houden en mee te krijgen in maatschappelijke veranderingen. Huidige banen zullen veranderen of verdwijnen, en nieuwe banen zullen ontstaan. Het kabinet maakt 1,4 miljard euro vrij om mensen van de ene baan naar een andere baan te helpen. Meer dan ooit wordt de urgentie gevoeld om in medewerkers te investeren.

Kennis leidt tot productiviteitswinst

Dat is niet voor niets, zo blijkt ook uit het onderzoek van Renée Rotmans. Ze laat zien dat bedrijven te midden van maatschappelijke veranderingen positief resultaat kunnen bereiken voor zowel hun werknemers als hun bedrijfsprestaties door te investeren in technologie én mensen. Dit vereist verandering in bedrijfsstructuren, -processen en -praktijken, waaronder veranderingen in strategische HR-praktijken. Uiteindelijk leiden investeringen in technologie alleen tot hogere innovatieresultaten en productiviteitswinst als mensen leren hoe ze de nieuwe technologie moeten toepassen. De manier waarop technologie wordt gebruikt en geïmplementeerd, bepaalt immers de toegevoegde waarde die het creëert.

''Het is zeer waarschijnlijk dat banen zullen veranderen, verdwijnen maar ook dat er nieuwe banen zullen ontstaan''

Renée Rotmans, Amsterdam Business School

Game Changers

Rotmans deed haar onderzoek in de Rotterdamse havenregio, Europa’s grootste haven- en industriecomplex. Ze laat zien dat hier vooral vier praktijken van belang zijn:

  1. Flexibele werkrollen – het werken vanuit taken en rollen, waarin werknemers diverse vaardigheden gebruiken, flexibeler kunnen worden ingezet, maar ook gemakkelijker aan de slag kunnen in een andere organisatie. Zo wordt arbeidsmobiliteit bevorderd;
  2. Vitaliteit - investeren in de vitaliteit en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers;
  3. Training en ontwikkeling – het blijven investeren in de ontwikkeling van medewerkers waarin de werknemer meer regie neemt in zijn of haar eigen ontwikkeling en het bedrijf persoonlijke ontwikkeling stimuleert (ook buiten het vakgebied van de medewerker);
  4. Samenwerking - samenwerkingsverbanden aangaan binnen en buiten het bedrijf, waarbij co-creatie in innovatieve ecosystemen de norm worden.

''Bedrijven gaan zich in steeds grotere mate samenvoegen in hybride samenwerkingsvormen om verandering op het gebied van HR teweeg te brengen''

Renée Rotmans, Amsterdam Business School

,,Het vermogen om aanzienlijk te investeren in een samenhangende combinatie van de vier SHR-praktijken en tegelijkertijd in R&D, is cruciaal voor een bedrijf om de innovatieprestaties te verbeteren'', licht Rotmans toe. Ze categoriseert de onderzochte bedrijven in drie groepen: conventionele bedrijven (weinig investeringen in R&D en SHR-praktijken), reforming bedrijven (gemiddelde investeringen in R&D en SHR-praktijken) en game changing-bedrijven (hoge investeringen in R&D en SHR-praktijken). ,,De voordelen zijn het grootst voor de game changers.''

Van baanzekerheid naar werkzekerheid

De aandacht voor deze sociale kant van innovatie groeit, zag Rotmans. ,,Het behoudende DNA van de Rotterdamse havenregio verschuift langzaamaan richting bedrijven die investeren in het vernieuwen van de arbeidsorganisatie en nieuwe arbeidsrelaties. Bedrijven gaan zich in steeds grotere mate samenvoegen in hybride samenwerkingsvormen om verandering op het gebied van HR teweeg te brengen. We zien hierdoor in het Rotterdamse havengebied steeds meer verschuiving ontstaan van baanzekerheid naar werkzekerheid. Juist in onzekere tijden is het van belang om samen te organiseren, innoveren en co-creëren. Dat maakt de hybride samenwerkingsvormen tussen diverse spelers in de regio belangrijker dan ooit tevoren.''

Lees ook: Waarom startups volgens Lucien Burm (DSA) juist nu zo belangrijk voor onze economie zijn

Hernieuwde visie op toekomst van werk

Rotmans benadrukt dat het absoluut noodzakelijk is om een positieve en hernieuwde visie op de toekomst van werk te krijgen. Dat geldt voor bedrijven in de havenregio in Rotterdam, maar ook daarbuiten. ,,De kwaliteit en veerkracht van de huidige en toekomstige beroepsbevolking is een cruciale factor voor economische groei en welvaart van de Rotterdamse havenregio. Het is zeer waarschijnlijk dat banen zullen veranderen, verdwijnen maar ook dat er nieuwe banen zullen ontstaan.''

,,We moeten mensen niet bang maken hiervoor; we moeten ze erop voorbereiden. Dit betekent: mensen zo wendbaar mogelijk maken. Dit gebeurt niet door ze flexibele contracten aan te bieden, maar wel door ervoor te zorgen dat mensen gemakkelijker van werk naar ander werk kunnen doorstromen. Investeer dus nu in de employability van mensen, zodat ze klaar zijn voor de toekomst.''

Rotmans verdedigt haar proefschrift op woensdag 14 oktober aan de Universiteit van Amsterdam.

Lees ook: Google introduceert zoekfunctie voor banen: nauwe samenwerking met DPG Recruitment

Alles over, voor én door ondernemers in je mailbox.

Ontvang twee keer per week onze nieuwsbrief met inspirerende ondernemersverhalen en informatieve artikelen.