Nieuws Arbeidsmarkt

Mannen en vrouwen gelijk op de werkvloer? Er is nog een lange weg te gaan

Met iets meer dan de helft van alle Nederlanders vindt dat vrouwen en mannen niet gelijk worden behandeld op de werkvloer, tegenover vier op de tien die dat wel vinden. Maar... Er zijn opmerkelijke verschillen tussen mannen en vrouwen. Meer mannen (49 procent) dan vrouwen (32 procent) vinden dat er wel gelijkheid is op de werkvloer.

De Ondernemer 9 maart 2020

Man vrouw verschil werkvloer

Foto: Unsplash

De Nederlandse resultaten zijn vergelijkbaar met het wereldwijde gemiddelde. Wereldwijd zegt ook circa de helft van alle mannen dat er gendergelijkheid is op de werkvloer, tegenover ongeveer drie op de tien vrouwen (32 procent). Dat blijkt uit nieuw onderzoek onder ruim 20.000 burgers in 27 landen uitgevoerd door Ipsos in samenwerking met het Global Institute for Women’s Leadership (King’s College London).

De keuze om parttime te werken wordt door 24 procent van de Nederlanders als schadelijk gezien voor zowel de carrière van de vrouw als die van de man

Onderzoekers Ipsos

Zorg voor kinderen

Drie op de tien Nederlanders denkt dat verantwoordelijkheden rondom zorg voor de kinderen tijdens werktijd schadelijker kan zijn voor de carrière van vrouwen, dan voor de carrière van mannen (13 procent). Ook de keuze om familie boven je werk plaatsen wordt door een kwart van de Nederlanders als schadelijker gezien voor de carrière van vrouwen dan voor de carrière van mannen (12 procent).

De keuze om parttime te werken wordt door 24 procent van de Nederlanders als schadelijk gezien voor zowel de carrière van de vrouw als die van de man. 20 procent denkt dat het schadelijker is voor de carrière van de vrouw, 17 procent voor de carrière van de man.

Lees ook: Topvrouwenmonitor: quotum voor topvrouwen lijkt onvermijdelijk

Schadelijk voor carrière

Wereldwijd zegt 26 procent dat het afwijzen van een collega die een date of romantische relatie wil, waarschijnlijk schadelijker zal zijn voor de carrière van een vrouw, ten opzichte van 7 procent die denkt dat het schadelijk is voor de carrière van een man. 14 procent denkt dat een vrouw die over haar familieleven praat meer kans heeft dat haar carrière hierdoor geschaad wordt – dit is het dubbele van de mensen die denken dat dit een impact zal hebben op de carrière van een man (6 procent).

En een kwart wereldwijd denkt dat het plaatsen van familie boven werk meer schade zal toebrengen aan de carrière van een vrouw, terwijl 9 procent denkt dat het schadelijk zal zijn voor de carrière van een man.

Lees ook: Het bewijs geleverd? Bedrijf met vrouw in management scoort beter

Meer opmerkelijke resultaten

  • Ongeveer de helft van alle Nederlanders vindt dat er meer vrouwen nodig zijn in de top van het bedrijfsleven en de politiek om man-vrouw gelijkheid te bereiken. Een meerderheid van zes op tien vrouwen is hiervan overtuigd tegenover circa vier op de tien mannen.
  • Zes op de tien Nederlandse vrouwen zeggen dat man-vrouw gelijkheid niet zal worden bereikt zolang mannen niet meer actie ondernemen voor vrouwenrechten. Minder dan de helft van de mannen in Nederland is dezelfde mening toegedaan.
  • Het onderzoek suggereert verder significante verschillen tussen wat mannen en vrouwen zien als toelaatbaar gedrag op de werkvloer, en hoe in de perceptie van burgers de keuzes die mannen en vrouwen maken op het werk verschillend kunnen uitpakken voor hun professionele carrière.