Nieuws Arbeidsmarkt

Uniek sociaal akkoord: ONL, AVV en VZN maken afspraken over toekomst werk

ONL voor Ondernemers, vakbond AVV en Vereniging Zelfstandigen Nederland (VZN) presenteren vandaag een nieuw en uniek Sociaal Akkoord 2021. Voor het eerst in de geschiedenis van de Nederlandse overlegeconomie is er sprake van een akkoord tussen zowel werkgevers, werknemers als zelfstandigen.

Van onze redactie 31 mei 2021

Biesheuvel Koolmees Van de Ven Binnenhof

Minister Koolmees krijgt het Sociaal Akkoord 2021 overhandigd uit handen van ONL-voorzitter Hans Biesheuvel (links), Cristel van de Ven (voorzitter VZN) en Martin Pikaart (voorzitter en oprichter AVV, rechts).

Dit Sociaal Akkoord 2021 is de opvolger van het Sociaal Akkoord 2017 van AVV en ONL, waarvan veel onderdelen terecht zijn gekomen in de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). ONL, AVV en VZN maken in dit nieuwe akkoord als eerste concrete afspraken over de uitvoering van de voorstellen uit het eindrapport van de Commissie Regulering van Werk (Commissie-Borstlap) over de benodigde hervorming van ons arbeidsmarktbeleid.

Ook geven zij een aanzet voor een open(er) overlegeconomie waarin zelfstandigen zich vertegenwoordigd voelen. In tegenstelling tot veel wensenlijstjes die momenteel aan informateur Hamer worden aangeboden, wordt in dit akkoord niet om extra geld gevraagd.

"Met ONL en AVV hebben we in dit Sociaal Akkoord uitstekende afspraken kunnen maken"

Cristel van de Ven, voorzitter VZN

,,Onze organisatie is in 2020 opgericht om de stem van zelfstandigen beter te laten horen. Wij willen de positie van zelfstandig ondernemers op de arbeidsmarkt verbeteren. Met ONL en AVV hebben we daar in dit Sociaal Akkoord uitstekende afspraken over kunnen maken", vertelt Cristel van de Ven (foto hierboven), voorzitter van VZN. Hans Biesheuvel, voorzitter en oprichter van ONL voor Ondernemers: ,,Het is heel bijzonder dat dit is gelukt. Als we in Nederland de bakens willen verzetten op de arbeidsmarkt langs de lijnen van het rapport Borstlap, dan zullen alle betrokken partijen over hun eigen schaduw heen moeten springen. Wij hopen met dit Sociaal Akkoord 2021 andere partijen in de polder te inspireren om dit ook te doen.”

Het nieuwe kabinet gaat wat deze partijen betreft de komende jaren voortvarend aan de slag met de oplossingsrichtingen die het Sociaal Akkoord en het rapport van Borstlap biedt. Om er voor te zorgen dat het nieuwe regeerakkoord een eerste aanzet geeft, is dit sociaal akkoord gesloten. Martin Pikaart, voorzitter en oprichter van AVV: ,,Tot op heden werd vooral de analyse van het rapport van de Commissie-Borstlap gedeeld door diverse partijen in de polder, maar er zijn nog geen initiatieven om de integrale doorvoering ervan verder te brengen. Met ONL en VZN wilden we laten zien dat een akkoord mogelijk is en dat we nu echt kunnen doorpakken om veranderingen op de arbeidsmarkt door te voeren.”

Lees hier de eerdere blog van Cristel van de ven, voorzitter VZN: 'Plaats zzp-ondernemers niet allemaal in hetzelfde hokje'

Opvallend aan het akkoord is dat er grote stappen worden gezet om het oneigenlijk gebruik van flexkrachten en driehoeksrelaties (verder) aan banden te leggen. Uitzendwerk met een uitzendbeding wordt bijvoorbeeld beperkt tot maximaal 26 weken.

Het werkgeverschap wordt op haar beurt aantrekkelijker gemaakt. Ondernemers krijgen bijvoorbeeld een bonus voor het in dienst nemen van de eerste werknemer, de loondoorbetalingsplicht bij ziekte gaat naar 1 jaar en ondernemers krijgen hulp bij het werkgeverschap met een nieuw in te richten ‘UWV voorwerkgevers’.

"Met ONL en VZN wilden we laten zien dat een akkoord mogelijk is en dat we nu echt kunnen doorpakken om veranderingen op de arbeidsmarkt door te voeren”

Martin Pikaart, voorzitter AVV

Verder komt er meer evenwicht in de fiscale behandeling van verschillende rechts- en contractvormen. Hoewel – anders dan Borstlap voorstelt – fiscale verschillen wel degelijk mogen blijven bestaan, volgens de initiatiefnemers van dit sociaal akkoord. Zolang eventuele prikkels om enkel voor fiscale voordelen te kiezen voor een bepaalde contractvorm maar worden weggehaald.

De fiscale regelingen voor zelfstandigen worden omgebouwd tot een toekomstgericht stelsel, waarin de fiscale faciliteiten voor zelfstandigen worden gekoppeld aan het afdekken van ondernemers- en sociale risico’s.

Via deze link zijn de afspraken per hoofdpunt van het Sociaal Akkoord 2021 te lezen.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws voor ondernemers.

Ontvang dagelijks onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van het laatste ondernemersnieuws