Nieuws Arbeidsmarkt

Aantal werkenden piekt voor het eerst boven 9 miljoen

Het aantal mensen met betaald werk nam in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 17.000 per maand toe en bedroeg in december voor het eerst meer dan 9 miljoen personen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De Ondernemer 16 januari 2020

Werkenden werknemers cbs record

Het aantal ww-uitkeringen van 50-plussers nam af met ruim 20 procent ten opzichte van eind 2018. (Foto: Jeroen Jumelet/ANP)

Het aantal werklozen daalde in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 7.000 per maand, tot 302.000 in december. Zij hadden geen betaald werk en gaven aan recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar te zijn. Het werkloosheidspercentage kwam in de laatste maand van het jaar daarmee uit op 3,2 procent.

Lees ook: Arbeidsmarktscan moet flexwerkers meer kans op hypotheek bieden

Geen betaald werk

In december hadden 4 miljoen mensen om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast werklozen ging het om 3,7 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld duizend per maand afgenomen.

''Het aantal werklozen daalde in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 7.000 per maand, tot 302.000 in december''

Ww-uitkeringen

Uitkeringsinstantie UWV telde eind december 223.000 lopende ww-uitkeringen. Dat was 1,9 procent minder dan een maand eerder. Eind 2018 waren er nog 263.000 ww-uitkeringen. In alle beroepsgroepen was sprake van een daling, waarbij de grootste afname zichtbaar was in de agrarische beroepen, zorg- en welzijnsberoepen en pedagogische beroepen. Het aantal ww-uitkeringen van 50-plussers nam af met ruim 20 procent ten opzichte van eind 2018.

Lees ook: Nooit eerder stonden er zo veel vacatures open in de bouw