Nieuws Arbeidsvoorwaarden

Minister Dekker wil bedrijf oprichten eenvoudiger maken

Het wordt makkelijker voor ondernemers om een bedrijf te starten. Minister Dekker (voor Rechtsbescherming) wil de zogeheten personenvennootschap in een nieuwe, moderne jas steken. Duidelijke en eenvoudige regels moeten deze laagdrempelige rechtsvorm beter laten aansluiten bij de wensen van het handelsverkeer. Dat bespaart tijd en geld. Dit blijkt uit een wetsvoorstel dat recent via internet in consultatie is gegaan.

Sandra van den Nieuwenhof 8 maart 2019

Sander dekker

Er zijn in Nederland ongeveer 231.000 personenvennootschappen: de maatschap, de vennootschap onder firma (vof) en de commanditaire vennootschap (cv). Vooral het midden- en kleinbedrijf (MKB), de agrarische sector en de dienstverlening maken gebruik van deze personenvennootschappen.

Sterk verouderd

De huidige wet is sterk verouderd en beantwoordt onvoldoende aan de behoeften van ondernemers en beroepsbeoefenaren (onder wie advocaten, notarissen en artsen). Nu is het ingewikkeld voor nieuwe vennoten om toe te treden en houdt de vennootschap - zonder nadere afspraak - op te bestaan als een vennoot wil uittreden. Dit bemoeilijkt de mogelijkheden voor een bedrijf om te groeien of om het over te dragen. Bovendien is het voor degenen die met een personenvennootschap handelen vaak onduidelijk wie zij voor een schuld kunnen aanspreken en voor hoeveel.

Door een wetswijziging maakt minister Dekker de personenvennootschap aantrekkelijker. Dekker: ’De personenvennootschap speelt een belangrijke rol in het rechtsverkeer, voor het bedrijfsleven en voor de Nederlandse economie. Door te vernieuwen wil ik het ondernemerschap stimuleren. Hierdoor wordt het makkelijker om zaken toe doen en wordt onze concurrentiepositie sterker.’

Lees ook: Als jouw eenmanszaak uit zijn voegen barst: dit moet je weten over een BV starten

Risico

De winst is dat ondernemers en beroepsbeoefenaren met de personenvennootschap nieuwe stijl flexibeler kunnen opereren in het handelsverkeer zonder dat zij extra juridisch advies hoeven in te winnen. Ook wordt duidelijker wat de rechten en plichten van vennoten zijn en wanneer zij aansprakelijk zijn voor schulden. Verder wordt het mogelijk om bijvoorbeeld aanspraak op winst te verpanden. Geldverstrekkers lopen dan minder risico en zullen sneller geneigd zijn financiering te verstrekken.

Aansprakelijkheid

Onder de personenvennootschap vallen in plaats van drie nog maar twee rechtsvormen: namelijk de vennootschap en de commanditaire vennootschap. De maatschap en de vennootschap onder firma blijven qua naam bestaan, maar de verschillen verdwijnen. Bijvoorbeeld als het gaat om de aansprakelijkheid. Waarom zouden maten van een advocatenmaatschap bij een huurschuld slechts voor gelijke delen aansprakelijk zijn en de vennoten van een schildersbedrijf voor het volledige bedrag? Het past beter bij de tijd als dat gelijk wordt getrokken. Straks zijn de vennoten voor het volledige bedrag aansprakelijk.

Nieuw is ook dat bij een opdracht voor de vennootschap, bijvoorbeeld de restauratie van een schilderij of een juridisch advies, de aansprakelijkheid kan worden beperkt tot de vennoot aan wie de opdracht uitdrukkelijk is toevertrouwd. Dit komt tegemoet aan de behoeften in de praktijk. Het wetsvoorstel van minister Dekker volgt op een eerder ontwerp van een werkgroep onder voorzitterschap van prof. M. van Olffen.

Lees ook: Steeds meer (piep)jonge ondernemers: wat zijn hun uitdagingen?

Reacties uit de samenleving

Dit wetsvoorstel staat open voor internetconsultatie tot 1 juni 2019. Dat houdt in dat iedereen, personen en organisaties, hierop kan reageren. “De overheid haalt sinds een aantal jaren reacties via internet op bij wetsvoorstellen die relevant zijn voor de samenleving. Bij wetsvoorstellen die juridisch-technisch van aard zijn, wordt geen internetconsultatie gedaan. Na deze maatschappelijke consultatie worden de reacties verwerkt en meegenomen in het wetsvoorstel dat voor advies naar de Raad van State gaat. Daarna gaat het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. Door dergelijke brede rondes aan consultatie gaat de kwaliteit van de wetgeving omhoog”, aldus een woordvoerder van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.