Nieuws Personeel

Asscher wil links pact over arbeidsmarkt

PvdA-leider Lodewijk Asscher vertelt nu eens niet wat er zo slecht is aan zijn concurrenten. Hij wil juist de krachten bundelen, opdat rechts niet aan de arbeidscontracten morrelt, meldt het AD.

DEBORAH JONGEJAN 23 januari 2017

Lodewijk asscher sociale zekerheid werk 1065

Woensdagochtend hebben ze al met elkaar gesproken, Lodewijk Asscher en Emile Roemer. In het monumentale Lloyd Hotel in Amsterdam legden de leiders van de twee grootste progressieve partijen de basis voor meer inhoudelijke samenwerking. Beiden zijn ervan overtuigd dat ze elkaar nodig hebben om werknemers meer zekerheid te bieden, nu rechtse partijen willen tornen aan het vaste contract en het ontslagrecht.

Flexwerkers

De huidige minister van Sociale Zaken doet een voorzet, het A4'tje is al af. Asscher wil een progressief pact sluiten over de arbeidsmarkt. Partijen die dat ondertekenen spreken af dat ze - ook na de verkiezingen - een ontslagvergoeding willen voor flexwerkers, langer vaderschapsverlof en vanaf 18 jaar een volwassen loon.

Progressief Pact voor werk:

1. Niet tornen aan de bescherming van het vaste contract.

2. Zzp'ers moeten zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en pensioen opbouwen, deels collectief betaald. De verschillen tussen mensen met een vast en tijdelijk contract worden kleiner door ze vanaf dag één recht te geven op een ontslagvergoeding.

3. De ww-uitkering voor werklozen blijft hetzelfde. Er komt een sectoroverschrijdend fonds waarmee werknemers zich kunnen omscholen.

4. Uitbreiding van het vaderschapsverlof en betere mogelijkheden voor werknemers om arbeid en zorg te combineren.

5. Jongeren moeten vanaf 18 in plaats van 21 jaar een volwassen loon krijgen.

6. Aanpassing van EU-regels om te zorgen dat Nederlandse en Oost-Europese werknemers hetzelfde loon krijgen voor hetzelfde werk.

7. Het wordt aantrekkelijker voor werkgevers om mensen in vaste dienst te nemen, door een lagere belasting en minder lang doorbetalen bij ziekte.

Asscher: ,,De onzekerheid over werk is heel groot. De VVD wil minder ontslagbescherming, eindeloos veel contracten en stoppen met de cao. Ik denk dat de 5 miljoen mensen met een vast contract dan slechter af zijn. Daarom moeten we als progressieve partijen voor de verkiezingen al laten zien dat het ook anders kan.''

Roemer is aan boord. Heeft u Klaver ook al gebeld?

,,Ik heb hem uitgenodigd om zich aan te sluiten. Hij reageerde positief op het idee, maar hij heeft zich er nog niet aan gecommitteerd. Ik hoop zeer dat hij dat gaat doen. Op dit onderwerp is GroenLinks een aantal keer van koers veranderd, zo waren ze in het verleden voor een kortere ww. Het is in het belang van heel links als er nu duidelijkheid komt.''

Waarom?

,,Mensen zijn heel sceptisch over de politiek. Dat komt ook doordat politici altijd vertellen wat er niet goed is aan de ander. De onzekerheid die veel mensen voelen, neem je niet weg door op links te hakketakken. Samenwerking is de schoonste kunst als je ook iets wilt bereiken in de politiek. Dat wil ik in de praktijk brengen.''

Persoonlijke verhoudingen spelen in de politiek altijd een rol. Is het contact met Klaver minder goed dan met Roemer?

,,Het contact is tot nu toe minder frequent, maar daar moet je niks achter zoeken. We gaan binnenkort eten. Roemer en Klaver hoeven ook niet te tekenen bij het kruisje. Ik heb gekeken wat ons bindt en een voorzet gedaan waarover we verder kunnen onderhandelen. Als we maar laten zien hoe we werk in de toekomst gaan vormgeven.

Ik wil echt heel graag mensen weer perspectief geven.''

Het lukte links al niet om een lijstverbinding aan te gaan voor de restzetels, omdat de SP weigerde. Waarom zou dit stembusakkoord wel lukken?

,,Ik heb geen zin om erover te gaan zitten sippen. Je kunt nuffig wachten totdat de ander jou je zin geeft, maar zo is het al zo vaak gegaan. Linkse partijen hebben een enorme traditie van elkaar niet helpen, met als gevolg dat veel kiezers het gevoel hebben dat ze straks een keuze hebben tussen VVD en PVV. Ik zou dat ontzettend zonde vinden voor de toekomst van ons land.''

In het verleden hield de PvdA de boot af als het gaat om linkse samenwerking.

,,Zeker, dat realiseer ik me heel goed. Ik geloof dat deze tijd er wel om vraagt. Als je ziet hoeveel onzekerheid er nu is en hoe links tegen elkaar uitgespeeld dreigt te worden.''

Is het niet een beetje makkelijk nu de PvdA in de peilingen de kleinste is van de drie linkse partijen?

,,In de peilingen zijn we met z'n drieën ongeveer even groot als heel de PvdA nu (35 zetels, red.). Dat is een gigantisch gezamenlijk probleem. Als we elkaar bestrijden en een steeds kleiner links groepje worden, kunnen we onze idealen niet waarmaken. Heel veel linkse kiezers zijn van plan om thuis te blijven bij de verkiezingen. Doodzonde. Dat komt doordat we blijkbaar niet goed laten zien wat het oplevert als links samenwerkt.''

Stel: de PvdA wordt straks toch weer groot. Houdt u in de formatie dan vast aan de SP en GroenLinks?

,,Juist dan houd ik vast aan de inhoudelijke samenwerking, zodat we een progressief kabinet kunnen vormen. Er moeten weer goede tijden aanbreken voor links.''

De kans is groot dat u toch moet samenwerken met VVD, CDA of D66. Wat blijft er dan van dit pact over?

,,Ik denk dat het CDA zich hierbij kan aansluiten, in elk geval voor een deel. Ze zijn net als ik fel tegen het plan van de VVD om de cao's af te schaffen. Zij willen ook de positie van zzp'ers verbeteren. D66 is wat mij betreft ook van harte uitgenodigd, al denken ze hier heel anders over.''

Eerder zei u: linkse samenwerking moet je niet via de krant doen om de kans op succes te vergroten. Bent u nu aan het pronken?

,,Dit is geen strategiedingetje. Het komt ook niet uit de lucht vallen voor de andere partijen. Ik hoop dat we de komende tijd meer voorbeelden hiervan laten zien.''