Nieuws Personeel

Bedrijven moeten kandidaten verleiden

Als gevolg van de aantrekkende economie en een dreigende schaarste aan talent, zullen bedrijven de komende tijd de concurrentie met elkaar aangaan om de beste mensen aan boord te halen. Dat stelt Joost Fortuin, Managing Director bij Page Personnel. De tijd dat je als sollicitant een potentiële werkgever moest imponeren, lijkt voorbij: bedrijven moeten de kandidaat verleiden.

De Ondernemer 2 juni 2016

Werkgeververleiden

Veel bedrijven missen echter de snelheid en de flexibiliteit die de arbeidsmarkt vraagt en hebben straks het nakijken.

Nu de economie aantrekt en er schaarste ontstaat op de arbeidsmarkt, gaan de wensen van kandidaten een steeds grotere rol spelen bij werving en selectie van talent. Het wordt nu noodzakelijk dat bedrijven lef tonen en duidelijkheid verschaffen aan kandidaten over wat ze precies kunnen bereiken in de geboden functie, stelt Fortuin. “De generatie die nu de arbeidsmarkt bestormt, wil weten wat hun carrièrepad gaat zijn bij een bedrijf, wat ze kunnen gaan verdienen, of welke opleidingsmogelijkheden er zijn. Veel bedrijven zeggen nog altijd: kom eerst maar in dienst en dan zien we wel verder. Maar die tijd is voorbij. De kandidaat dicteert.”

Het komt aan op snelheid en flexibiliteit in werving Organisaties moeten niet alleen beter luisteren naar de wensen van kandidaten, ook de reactiesnelheid en de flexibiliteit gaan een steeds grotere rol spelen, constateert Fortuin. “Vaak gaat het in de vacaturetekst al mis,” zegt hij. “Wanneer je kandidaten bijvoorbeeld gebiedt om voor een bepaalde datum te reageren, dan straal je daarmee niet de flexibiliteit uit die de markt vraagt. Als een geschikte kandidaat nog even tijd nodig heeft om na te denken, dan moet je die tijd ook gunnen en niet te rigide zijn. Of als een kandidaat volgende week op vakantie gaat, toon dan ook de daadkracht om snel een besluit te nemen en alles te regelen voor die tijd. Waar voorheen de kandidaat deze flexibiliteit moest tonen, is het nu de werkgever die de kandidaat tegemoet moet komen.” Het is aan het koken op de markt Werkgevers reageren op dit gebied echter trager dan de gemiddelde kandidaat, stelt Fortuin. “De markt is aan het koken en verandert inmiddels per maand. Met name de traditionele, grote organisaties passen zich niet snel genoeg aan om adequaat op de veranderingen in te spelen. Vaak is er geen gedegen wervingsbeleid en duren sollicitatieprocedures veel te lang. Snelheid is echter essentieel, nu er weer schaarste aan talent dreigt te ontstaan.” GeneratiekloofVolgens Fortuin zal een dienstverlenende houding naar de sollicitant steeds belangrijker worden: “Een probleem is natuurlijk wel dat de mensen die het voor het zeggen hebben in het bedrijfsleven, gemiddeld twee generaties verwijderd zijn van het nieuwe talent dat zich aandient. De kunst is dan ook dat deze beslissingsnemers die generatiekloof weten te overbruggen door goed te luisteren. De generatie die er nu aankomt, wil echt wat anders.”

Bedrijven moeten lef tonen Waar het voor organisaties vooral op aankomt, is het tonen van lef, vindt Fortuin. “Trendsetters op de arbeidsmarkt zijn de bedrijven die sneller beslissingen durven te nemen en die in staat zijn om feedback uit de markt om te zetten in actie. Als je weet dat een kandidaat ook nog met drie andere werkgevers gesprekken voert, dan weet je dat je met hen in concurrentie bent. En dan moet je dus iets meer te bieden hebben. Deze concurrentieslag zal zich de komende tijd vooral gaan voltrekken op het gebied van de lengte van de contractduur. Je ziet nu al dat bedrijven steeds vaker een halfjaarcontract aanbieden en sommigen zelfs een jaarcontract. Wat dat betreft verschilt werving eigenlijk niet veel van iemand verleiden op een feestje. Zie je dat er vier andere geïnteresseerden om je potentiële liefdespartner staan, biedt diegene dan een cocktail aan, in plaats van een wijntje. Zo creëer je een voorsprong op je concurrentie. Doe je dat niet, dan sta je waarschijnlijk de hele avond in je eentje.”