Nieuws Personeel

Bedrijven blijven worstelen met diversiteit op de werkvloer

Nederlandse werkgevers willen graag meer doen aan culturele diversiteit op de werkvloer, maar lopen daarbij tegen tal van belemmeringen aan. ,,Aan ambitie schort het dus niet, maar organisaties blijken nauwelijks in staat om de effectiviteit van hun diversiteitsbeleid te meten.''

Marieke de Ruiter (de Volkskrant) | Foto: Raymond Rutting 2 maart 2020

Laatste update: 2 maart 2020 08:30

Diversiteit werkvloer bedrijfsleven

Foto: Unsplash

Van de 100 grootste werkgevers van Nederland deden 66 mee aan het onderzoek van de Volkskrant onder de grootste werkgevers van Nederland, samen verantwoordelijk voor 780 duizend fte. Tweederde van hen zegt beleid te voeren om culturele diversiteit op de werkvloer te stimuleren. 34 organisaties hebben hiervoor concrete doelen gesteld. Zo wil zorginstelling Cordaan nog dit jaar 10 managers van Turkse of Marokkaanse komaf aanstellen en streeft de politie ernaar dat 25 procent van de nieuwe agenten een migratieachtergrond heeft.

Effectiviteit diversiteitsbeleid

Aan ambitie schort het dus niet, maar organisaties blijken nauwelijks in staat om de effectiviteit van hun diversiteitsbeleid te meten. Wegens privacywetgeving mogen werkgevers de afkomst van hun werknemers niet registreren, waardoor zij geen inzicht hebben in het aandeel medewerkers met een migratieachtergrond en hun positie binnen de organisatie.

''Volgens cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft slechts 3,6 procent van de leidinggevenden een niet-westerse migratieachtergrond''

Omdat data onmisbaar zijn voor een succesvol diversiteitsbeleid, pleitte de Sociaal Economische Raad (SER) afgelopen najaar voor een registratiemogelijkheid. Het kabinet zegde vorige maand toe dat advies op te volgen met de uitrol van de ‘Barometer culturele identiteit’. Bedrijven met meer dan 250 werknemers kunnen via deze databasekoppeling alsnog inzicht krijgen in de culturele diversiteit van hun personeelsbestand.

Vorig jaar is al geëxperimenteerd met deze omslachtige manier om diversiteit in kaart te brengen. Acht organisaties, waaronder de gemeente Den Haag en Achmea, leverden hiervoor de BSN-nummers van hun werknemers aan bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat kon die nummers weer koppelen aan afkomst in de gemeentelijke basisadministratie en zo een geanonimiseerd overzicht aanleveren van het aandeel medewerkers met een Nederlandse, westerse en niet-westerse achtergrond.

Cultuurverandering onderneming

Veel werkgevers richten hun diversiteitsbeleid op de werving van kandidaten met een migratieachtergrond, maar er blijkt ook een groot probleem bij de doorstroom naar hogere functies en een hoger salaris. Volgens cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft slechts 3,6 procent van de leidinggevenden een niet-westerse migratieachtergrond.

Lees ook: Meer diversiteit in Nederlandse RvC's, wel achterstand op Europees gemiddelde

Bij veel bedrijven ontbreekt het nog aan een inclusieve bedrijfscultuur waarin iedereen zich thuisvoelt, stelt de SER. Het adviesorgaan pleit daarom voor een diversiteitsbeleid dat ook is gericht op het bestrijden van impliciete vooroordelen en stereotypen. Verschillende organisaties hebben die stap al gezet. Zo geven Ahold/Delhaize, het Universitair Medisch Centrum Groningen, farmaceut MSD en consultant PwC cursussen om cultuurverschillen te overbruggen.

Draagvlak voor diversiteit

Dergelijke inspanningen om het personeelsbestand diverser te maken en houden, kunnen overigens niet altijd op enthousiasme rekenen binnen de organisatie: van de ondervraagde werkgevers stellen 24, ruim eenderde, dat zij soms moeite hebben om draagvlak te vinden voor hun diversiteitsbeleid.

Lees ook: Diversiteit als basis succes: zo doet Dax Dasilva van Lightspeed het