Nieuws Personeel

Blend Amsterdam mixt bedrijven en kwetsbare jongeren

Collega's streetwise maken. Of gewoon goed verzorgd vergaderen in een monument. Bij Blend Amsterdam komen bedrijven en kwetsbare jongeren bij elkaar.

Martine de Vente | Foto: Rink Hof 24 november 2016

HOF Blend Amsterdam003

De regenten op de schilderijen in de Protestantse Diaconie aan de Nieuwe Herengracht zouden het vast een mooie gedachte hebben gevonden. Jongeren uit opvanghuizen en vluchtelingencentra krijgen een opleidings- en werkplek, met als doel hun kansen in de samenleving te vergroten. Blend Amsterdam, opgericht door Amber Heinsdijk, verzorgt de gastvrijheid op deze historische locatie. In de Gelagkamer, op de Zolder van Limmikhof en in de Regentenkamer.

Het gebouw naast de Hermitage bood vroeger huisvesting aan alleenstaande, armlastige, oudere dames. Amber mag de monumentale ruimten verhuren aan bedrijven, maar ook aan instellingen als de gemeente.

Ze is van oorsprong reclamemaker, en werkte zes jaar bij Don Bosco Amsterdam, waar thuisloze jongeren en tienermoeders in maatjesprojecten gekoppeld worden aan studenten. Het contact tussen mensen uit twee op het oog verschillende werelden is voor beiden inspirerend. Dat idee bracht ze over naar Blend Amsterdam.

Risico

Door op de vergaderplek te werken, komen de jongeren in contact met bedrijven. Maar het werkt ook omgekeerd, hoopt Amber. Want de medewerkers van Blend Amsterdam zijn ook in te huren als alternatieve dagvoorzitter of als denktank. "Voor een streetwise blik op het programma." Ze hoopt ook dat bedrijven het een keer aandurven één van 'haar' jongeren op deze manier te charteren.

Het risico dat het door gebrek aan ervaring misgaat, vangt Blend Amsterdam op door professionals het proces te laten begeleiden. De jongeren kunnen het werk vaak prima aan. Training was er van het organisatieadviesbureau Boer en Croon, over hoe te werken in een team en hoe een draaiboek in elkaar te zetten voor een evenement. Daarnaast is JMW horeca-uitzendbureau als specialist betrokken bij het opleidingsprogramma.

Begin volgend jaar moet alles structuur en vorm krijgen in een Blend Academy. Daar volgen jongeren vijf maanden een training en werken ze. Vervolgens moeten ze uitstromen naar een baan of een reguliere opleiding. Daarna is er weer plek voor een nieuwe club jongeren.

Amber doet het werk nu nog vanuit een stichting. Ze heeft daarvoor verschillende subsidieaanvragen uitstaan. "Ik wil toe naar een stichting in combinatie met een bv. Uiteindelijk moet alles in 2020 rendabel zijn."