Nieuws Personeel

Bouwbedrijf Gerwers uit Tilligte mag fiks uitbreiden

In een definitieve uitspraak verwerpt de Raad van State alle bezwaren van buurman G. Tijscholte van Gerwers. Door de uitspraak kan Gerwers het bedrijfsterrein fiks uitbreiden van ruim 6.500 vierkante meter naar 9.000 vierkante meter. Verder mag het bouwbedrijf een kapschuur van 700 vierkante meter bouwen en de erfverharding met 1.815 vierkante meter vergroten.

Van onze redactie 22 mei 2016

Bouw Groei

Tijscholte meende dat de gemeente met een goedkeuring voor dit plan te ver ging. Volgens hem hoort een niet-agrarisch bedrijf op een bedrijventerrein thuis. De Raad van State vindt het plan wel aanvaardbaar, temeer daar er op nabijgelegen bedrijventerreinen in Denekamp en Weerselo geen ruimte is. Andere locaties zijn gezien het werkverkeer niet geschikt, meent de raad. Alleen in Ootmarsum is er op het bedrijventerrein De Mors nog plek. Maar de kavels liggen niet tegen elkaar.

Geen probleemVerder vindt het bestuursrechtcollege in tegenstelling tot Tijscholte de Damweg best geschikt voor zwaarder en intensiever verkeer. De weg kan maximaal 6.000 verkeersbewegingen per dag aan. Op dit moment zijn dat er 261 en als Gerwers heeft uitgebreid komen er 34 bij. Wat herrie betreft ziet de raad evenmin een probleem. En met de aantasting van nabijgelegen natuurgebieden valt het ook reuze mee.