Nieuws Personeel

'Brug tussen ondernemer en politiek'

Malou Seijdel | Foto: Frank Jansen 1 februari 2016

Kimschofaertsinterview1065

Met haar jarenlange ervaring in de aanbestedingswereld én haar brede netwerk in de hofstad, is Kim Schofaerts uitstekend op de hoogte van wat speelt bij lokale ondernemers en bij de gemeente. 'Aan mij de taak een brug te slaan tussen die twee partijen,' aldus de nieuwe voorzitter van MKB Den Haag in een interview met het AD.

Begin deze maand nam Kim Schofaerts - geboren in Utrecht, getogen in Zeeland, gestudeerd in Frankrijk en inmiddels al jaren woonachtig in Den Haag - het stokje over van Gert van der Houwen. Voor hem was het na zes jaar voorzitterschap naar eigen zeggen tijd om de regionale afdeling van de ondernemersvereniging te verlaten. Onder meer Schofaerts' ervaring als bestuurslid en vice-voorzitter binnen het MKB én haar ondernemerskwaliteiten en uitgebreide netwerk, waren voor Van der Houwen redenen om haar te vragen zijn taken voort te zetten. Schofaerts hoefde over haar antwoord niet lang na te denken.

De 45-jarige eigenaar-directeur van Schofaerts.nl, een advies- en trainingsbureau op het gebied van aanbesteden, trad in september 2013 toe tot het bestuur van MKB Den Haag. In 2015 werd ze vice-voorzitter. "Ik voel me zeer vereerd om deze nieuwe rol op me te nemen," zegt ze stralend. ,,Ik heb al warm kunnen draaien voor de nieuwe functie en onlangs hebben de bestuursleden hun vertrouwen in mij uitgesproken. Dat voelt goed. Ik kijk ernaar uit om de belangen van het MKB in de hofstad de komende tijd zo goed mogelijk te behartigen."

Dat besturen, leiding geven en begeleiden haar op het lijf geschreven zijn, weet Schofaerts al op jonge leeftijd. Ze gaat daarom - na een jaar lang meerdere certificaten te hebben behaald aan École pour l'Etrangers in Frankrijk - in 1992 Beleid, Bestuur en Management studeren aan de Haagse Hogeschool. ,,Er was, behalve studeren, destijds in Den Haag overigens vrij weinig te doen voor de jeugd," lacht Schofaerts. ,,Uitgaansgebieden zoals het Plein, Grote Markt en de Oude Molstraat bestonden nog niet, cafés en nachtclubs vond je versnipperd door de stad. De stad is wat dat betreft enorm opgeknapt de afgelopen 25 jaar."

OpdrachtenNa haar studie aan de hogeschool werkt Schofaerts als projectleider en -assistent aan verschillende nationale én internationale opdrachten voor onder meer de gemeente Den Haag, hogescholen en ROC's. In 2003 richt ze het aanbestedings-adviesbedrijf Tender Coach op en tien jaar later begint ze Schofaerts.nl. ,,Tegenwoordig begeleid ik teams en organisaties bij het bedenken van aanbestedingsstrategieën en doe ik onderzoeken en evaluaties, onder meer voor het rijk."

"Het is mijn streven om de komende periode dé spreekbuis van ondernemers te zijn richting de regionale politiek," zegt Schofaerts. "Gezien mijn ervaring van vijftien jaar in de aanbestedingswereld in onder meer deze regio, ken ik inmiddels bijna elke branche, en dus de belangen van uiteenlopende ondernemers. Bovendien beschik ik over een breed netwerk. Ik ken vanwege de opdrachten die ik in het verleden heb gedaan veel nationale ondernemers en leveranciers. Als MKB-bestuurslid heb ik de afgelopen jaren bovendien veel gesprekken gevoerd met ambtenaren en bestuurders uit Den Haag. Ik ben ervan overtuigd dat ik als MKB-voorzitter tussen ondernemers en stadsbestuurders een brug kan slaan, want beide partijen weten me goed te vinden."

Schofaerts heeft sinds haar toetreden tot MKB Den Haag in 2013 de portefeuilles vergunningen, regelgeving, dienstverlening en jeugdwerkloosheid in haar pakket. "Ook nu ik voorzitter ben zal ik bij die onderwerpen betrokken blijven. Maar er komen bredere taken bij, zoals het aansturen op het ondernemersklimaat, netwerkevenementen en informatiebijeenkomsten organiseren en onze leden adviseren, begeleiden en hulp bieden."

ExpatsNu het jaarplan van 2016 klaar is, is het aan de MKB-voorzitter zoveel mogelijk doelen die daarin staan, waar te maken. Hoog op haar lijstje staat het werken aan betere contacten met expats. "Uit een onderzoek dat onlangs is gedaan in Den Haag, blijkt dat expats het hier met name naar de zin hebben wanneer ze een aantrekkelijke baan hebben, maar óók het geluk van hun partner speelt een grote rol," vertelt Schofaerts.

"Als MKB zijn we nu in gesprek over onderwerpen als 'hoe houden we expats hier?' en 'hoe kunnen we een netwerk openen voor de expat-community in Den Haag?' Ook voor onze leden is het zeker interessant om in contact te komen met expats. Buitenlanders die hier wonen en werken, kunnen ondernemers helpen met contacten leggen met internationale organisaties. Expats kunnen bovendien hulp bieden wanneer in een (internationaal) bedrijf sprake is van een taalbarrière. In het jaarplan van 2016 is daarom één van de speerpunten: expats betrekken bij onze activiteiten en bijeenkomsten."

AansluitingOok internationalisering staat hoog op de agenda. "In Den Haag zoeken we aansluiting met het netwerk van de vele internationale organisaties die hier gevestigd zijn. Met de Haagse afdeling van MKB willen we in 2016 beginnen met het organiseren van internationale handelsmissies. Alvorens de locatie te kiezen, peilen we of er genoeg geïnteresseerde ondernemers zijn en zo ja, naar welk land hun voorkeur uit gaat."

Een speciale plek in het hart van Schofaerts heeft het onderwerp jeugdwerkloosheid. ,,In 2014 heb ik samen met Stichting Boshuysen en het Werkgevers Service Punt het project Jongeren in de Lift opgezet," vertelt ze. Tijdens bijeenkomsten ontmoeten werkloze jongeren één op één ondernemers uit de regio.

"Dat is om te kijken wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Ik ben heel blij met de kansen die ik vroeger zelf heb gekregen als het ging om het zoeken en vinden van een baan. Mijn ouders, vrienden en docenten ondersteunden me bijvoorbeeld als ik een sollicitatiegesprek had. Het is fijn als er iemand beschikbaar voor je is die kan je daarmee op weg kan helpen, ik wil die hulp graag bieden aan jongeren voor wie dergelijke ondersteuning niét vanzelfsprekend is." Vorig jaar zijn 55 jongeren die deelnamen aan Jongeren in de Lift aan het werk gekomen. "Zes jongeren keerden terug naar school", zegt Schofaerts trots.

Schofaerts' doel is om het komende jaar nóg meer jongeren aan werk of studie te helpen. "Vorig jaar werden tien Jongeren in de Lift-avonden gehouden. Dat aantal schroeven we, in samenwerking met omliggende gemeenten, dit jaar op naar 35 keer. Voorheen hadden de bijeenkomsten alleen plaats in Den Haag zelf, nu worden ze ook in onder meer Leidschendam-Voorburg gehouden."

DuurzaamheidTen slotte wil Schofaerts de komende maanden wederom veel aandacht schenken aan het onderwerp duurzaamheid. "Gert van der Houwen heeft zich de afgelopen jaren al sterk gemaakt voor een gezond ondernemersklimaat in de stad, onder meer door de Duurzaamheidsprijs te bedenken. Op de klimaattop in Parijs zijn in december afspraken gemaakt die ook ondernemers in Den Haag noodzaken maatregelen te treffen. Samen met de gemeen-te, instanties en marktpartijen stimuleren we in 2016 gezondheidsprogramma's voor bedrijven en organisaties," aldus Schofaerts.