Nieuws Personeel

Campus breidt uit op vuilstort

Simon Rood 13 januari 2016

Hightechinnovatie1065

Schoonmaken grond vindt gemeente Helmond te duur. Bedrijven moeten bij bouw aan strenge regels voldoen, bericht het Eindhovens Dagblad woensdag.

Bedrijven die zich willen vestigen op de toekomstige uitbreiding van de Automotive Campus in Helmond, zullen voorzichtig moeten bouwen. In de grond ten westen van het huidige bedrijventerrein bevinden zich resten van een oude vuilstort. Erboven ligt nu een weiland van zo'n vier hectare, grenzend aan de Schootse Dreef en het Coovels bos.

Te duurDe gemeente Helmond vindt het te duur om de bodem schoon te maken. De vervuiling is volgens haar onschuldig genoeg om er nieuwe bebouwing op te plaatsen. Toch heeft Helmond strenge voorwaarden opgesteld om verdere vervuiling van de bodem te voorkomen en het aangrenzende groen te beschermen.

Coovels BosHet Coovels Bos mag niet droger worden dan het nu is. Door de hoge vochtigheid daar groeien er 'waardevolle' paddenstoelen, schimmels en zwammen die 'behouden moeten blijven.' Heipalen voor de fundering van bedrijfsgebouwen mogen alleen maar worden geslagen op plaatsen waar geen 'weglekkende' grondwaterstroom kan ontstaan. Kelders mogen alleen aangelegd worden in een dikke laag beschermende klei.

Ook moeten de resten van de afvalstort overal minstens een meter diep blijven liggen. Voor de zekerheid verhoogt de gemeente het maaiveld met gemiddeld tachtig centimeter. Op dit moment bekijkt de provincie Noord-Brabant of de voorschriften voldoende zijn. Later dit jaar of anders begin 2017 begint Helmond met het bouwrijp maken van de grond. Tot aan 2035 hoopt de gemeente het terrein vol te krijgen met bedrijven. Naast de vestigingen van ondernemers komen er parkeerplaatsen, een paviljoen en een plantsoen.

De voormalige stortplaats Steenovenweg is in 1972 en 1973 in gebruik geweest voor het dumpen van huisvuil. De 'Steenovenweg' maakte deel uit van een grotere stort waar tussen 1961 en 1973 huishoudelijk afval is begraven.

Geotechnisch adviesbureau Lankelma constateerde in 2013 dat in de grond schadelijke stoffen zitten zoals pcb's, maar niet in zulke concentraties dat het gevaarlijk is voor de volksgezondheid. Het grondwater wordt volgens Lankelma niet bovengemiddeld vervuild door het afval.

Automotive CampusTijdens het bouwrijp maken van de grond is niet te voorkomen dat er toch zo'n tweeduizend kuub afvalresten vrij komt. Dat gebeurt als er riolering, kabels en leidingen aangelegd worden. De resten moet binnen de uitbreiding van de Automotive Campus opnieuw begraven en afgedekt worden.